News

POST TAGGED AS

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ သတိေပးခံရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈဟု ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ေဝဖန္
ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔က သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈဟု ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ဂ်ာနယ္ ဖတ္ေနေသာ ေကာလင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ မလုပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ေနပါက လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ဝင္မလာရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ဆန္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းထူးတို႔က အေရးႀကီး အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Voice သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစၿပီး ျပည္သူလူထူ အေနႏွင့္လည္း အထင္အျမင္ လြဲမွားေစသည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္း၏ သတိေပးမႈ ခံခဲ့ရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ ဦးဝင္းထူး တင္သြင္းရန္ ျပဳလုပ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ႏွင့္ မၾကာမီ ထပ္မံ က်င္းပေတာ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ NRPC ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အေနႏွင့္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရး အေရးႀကီးအဆိုကို လႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္တြင္ ဦးဦးလွေစာ အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္စြာ ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ ထပ္မံ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာပါက တူထု၍ သတိေပးသည္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို “ေနာက္ဆို ဒီလိုျဖစ္လာရင္ နာယက အေနနဲ႔ တူထုဖို႔ လက္မေႏွးပါဘူး”ဟု မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ႀကိဳတင္ သတိေပးလိုက္သည္။

ယင္းအဆိုသည္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္ျခင္း၊ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ကိစၥ မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေက်လည္ေအာင္ ဖတ္ေစလိုၿပီး လိုအပ္ပါက ဥပေဒ နားလည္သူမ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတိေပးေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးဦးလွေစာက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ မီဒီယာမွာ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိဘူးလား။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာမို႔ အျပင္မွာဆိုရင္ ဥကၠ႒ေတြကို ေက်ာ္ဟိန္း စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ပ်င္းတယ္”ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳအရ ၎အေနျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဟုတ္ဘဲ ဒီဘိတ္ ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ Issue အတြက္ အဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္း ဦးဦးလွေစာက ဆိုသည္။

ဦးဦးလွေစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ နာယက သတိေပး ေျပာၾကားခ်က္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သာမက အႀကီးအကဲ(ဥကၠ႒) မ်ားသည္လည္း လိုက္နာရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိ မရွိကို ရွင္းျပရန္လိုေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘရွိန္က The Voice သို႔ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ သတိ ေပးခံရေသာ NLD ပါတီဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကမူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စည္းကမ္းလိုက္နာရန္ ထိန္းညႇိေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎အေနႏွင့္လည္း ဆင္ျခင္ရမည့္ အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားၿမိဳ႕နယ္ ေဒသအတြက္ ေမးခြန္း ေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈရွိပါကလည္း ေတာင္းပန္လိုေၾကာင္း The Voice သို႔ ေျပာသည္။ 

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ၾကည့္ရတာ မိေထြးအိမ္မွာ ကပ္ေနရတဲ့ မိတဆိုး သားသမီးေတြ က်ေနတာပဲ၊ ဟိုလူ ေၾကာက္ရ ဒီလူ ေၾကာက္ရနဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ သားကေလးကို ေခၚသြားၿပီး ႏို႔တိုက္လို႔ ရတယ္၊ ကိုယ္ မကြ်မ္းက်င္တဲ့အပိုင္း စိတ္မဝင္စားတဲ့အပိုင္း မေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေနစရာ မလိုဘူး။ ဟို အေရာင္ မဝတ္ရ ဒီအေရာင္ မဝတ္ရဆိုတာေတြ မရွိဘူး။ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီက အဓိက လုပ္ရတယ္”ဟု DVB Debate အစီအစဥ္မွ ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

S-01FOLLOW US