News

POST TAGGED AS

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

အိႏၵိယရဲမ်ားသည္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားသူမ်ား နည္းသည္။ အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္ဆိုျခင္းကို ေကာင္းစြာမသိဟုဆိုသည္။ ထိုကိစၥမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႔ရၿပီ ဆိုလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈေတြက ေပ်ာက္သြားရသည္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လြတ္လာေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ပီ႐ူးသမၼတေဟာင္း အယ္လ္ဘာတို ဖူဂ်ီမိုရိက ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး ညီၫြတ္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္း စာစစ္ဌာနမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားပါက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္မည္ဟု အားေပးထားေၾကာင္း အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဦးက ေျပာၾကားသည္။