News

POST TAGGED AS

လံုၿခံဳေရး

ဘဏ္မ်ားရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အေလးထားေစခ်င္
ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္ကို လူေလးဦးက လက္နက္နဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး က်ပ္ေငြ သိန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ကို လုယက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေမၻာဇဘဏ္ဆိုတာ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဘဏ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေငြေတြက အမ်ားျပည္သူေတြကအပ္ႏွံထားတဲ့ တစ္နည္းေျပာရရင္ ျပည္သူေတြကပိုင္တဲ့ ေငြေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘဏ္လို႔ေျပာရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဘဏ္ဆိုတာက ျပည္သူေတြရဲ႕ေငြေတြကို လံုၿခံဳစြာထိန္းသိမ္းထားေပးျခင္းဆိုတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ေပးတာပါ။ ဒီအတြက္ ဘဏ္က ေငြအပ္ႏွံတဲ့ျပည္သူေတြဆီကေန ဝန္ေဆာင္ခကို ယူပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္ခယူတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးလံုၿခံဳမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘဏ္က အျပည့္အဝ တာဝန္ယူရမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးဥပေဒ မထြက္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္တဲ့ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းနဲ႔ ဓနဥစၥာေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၆ မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္ရရွိပိုင္ဆိုင္ထား ေသာေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရကာကြယ္ေပးရမည္”ဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ဘဏ္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးအပါအဝင္ ေငြေၾကးလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ရဲ႕ေငြေၾကးေတြကို ဘဏ္ေတြမွာအပ္ႏွံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဘဏ္ေတြကရပ္တည္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးလိုအပ္တဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဏ္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ ထုတ္ခဲ့တဲ့ DEMOCRACY Today သတင္းစာမွာ “အသိႏွင့္သတိအစဥ္ျပဳ လံုၿခံဳမႈကိုဦးစားေပး”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားခဲ့တာကို ျပန္ၿပီး ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရရင္ ...

“ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား ထားရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ (Customer Service) ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး မိမိ၏ပင္မတာဝန္ျဖစ္သည့္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈ၊ အေလးထားေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း မိမိ၏ေဖာက္သည္ (Customer) မ်ား စိတ္ၿငိဳျငင္မည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ လံုၿခံဳေရးသတိျပဳမႈ (Security Awareness) ကို ေလွ်ာ့ေပါ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ဘဏ္ဓားျပတိုက္မႈဟူသည္ ယခင္က တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ေနာင္တြင္လည္း မျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဟူ၍ ယူဆသည့္အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္”။

“ေလာကတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာဟူသည္မရွိ၊ မျဖစ္ေသးသည္ သာရွိသည္ ဟူေသာဆို႐ိုးစကားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးသန္႔ထားရွိခဲ့ေသာ အဆိုအမိန္႔ဟူ၍ ယူဆရေလာက္ေအာင္ပင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူတို႔ အေလးအနက္ထား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယေန႔ဘဏ္မ်ားတြင္ (CCTV) ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လာပါက နီးစပ္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အလိုအေလ်ာက္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္မည့္စနစ္မ်ိဳးလည္း တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္”။

“ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ေရးသားတင္ျပလိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားလည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရေစ၊ ဘဏ္မ်ားလည္းအက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလည္း ဝင္ေငြရေစမည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္ခ (တရားဝင္) ရယူ၍ ဝန္ထမ္းအငွားစနစ္ျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၏လံုၿခံဳေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ မူလတာဝန္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူရာေရာက္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခု တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္” ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ အခု ကေမၻာဇဘဏ္မွာ လုယက္ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္လည္း ဘဏ္လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း ကို တုတ္နဲ႔႐ိုက္ခဲ့တယ္လို႔သိရွိရတဲ့အတြက္ ဘဏ္လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ (လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မရွိတဲ့အျပင္) လံုၿခံဳေရးအသိနဲ႔ သတိအားနည္းတယ္လို႔ သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။ ဘဏ္ကိုလာၾကတဲ့သူေတြအားလံုးကို မိမိတို႔ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားအျဖစ္ယူဆၿပီး ႐ိုေသသမႈျပဳကာ ခရီးဦးႀကိဳဆိုၾကတဲ့အျဖစ္ဟာ လုယက္သူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေစတာကေတာ့ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအသိ

ဘဏ္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းေတြ လံုၿခံဳေရးအသိနဲ႔ လံုၿခံဳေရးသတိရွိမႈအားနည္းသလိုပဲ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ဧည့္ႀကိဳဝန္ထမ္းေတြ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္/ေငြလႊဲ အစရွိတဲ့ဌာနေတြက ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ပင္မတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ စာရင္းဇယားေတြ မွားယြင္းမႈမရွိေရး၊ ေဖာက္သည္ေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိေစေရး အစရွိတာေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနၾကရတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးသတိရွိဖို႔ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအသိေလးေတာ့ ရွိၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအသိရွိမယ္ဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးသတိက အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ အခုျမင္ေတြ႔ေနရတာေတြက ေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေငြထုတ္ယူသူအၾကားမွာ ဘာအတားအဆီးမွမရွိဘဲ ေကာင္တာေပၚ မွာ ေငြေတြအပံုလိုက္တင္ထားတာေတြ၊ ေကာင္တာအတြင္းမွာလည္း ေငြ ေတြကို ဒီအတိုင္းစုပံုထားတာေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရတာပါပဲ။ အဲဒါကလည္း ေလာဘသားေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ေငြကိုလုယူခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ ထားမႈတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြနဲ႔ကြာျခား တာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြမွာေတာ့ ေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ေငြထုတ္ယူသူအၾကားမွာ သံပန္း။သံတိုင္ေလးေတြ ကာျခားထားၿပီးေတာ့ အေပါက္ငယ္တစ္ခုပဲထားရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြသြင္း။ေငြထုတ္ေကာင္တာေတြကို အတြင္းဘက္ကလည္း သံပန္း။သံတံခါးေတြနဲ႔ကာရံၿပီး အခန္းကိုေသာ့ခတ္ထားပါတယ္။ တာဝန္ ရွိသူမွအပ ဝင္ထြက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လုယက္သူေတြ ဘဏ္ထဲကို အလြယ္တကူဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေစဦးေတာ့ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ေငြေၾကး ပမာဏမ်ားမ်ား ပါသြားစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြမွာလည္း လံုၿခံဳေရးနဲ႔တူတဲ့ဝန္ထမ္းတစ္ ေယာက္မွမရွိဘဲ အေစာင့္လိုလို ဘာလိုလို ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ေလာက္ ပဲေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြေတြ ကို ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ ပန္းဆိုးတန္း တစ္ဝိုက္က ဘဏ္ေတြရဲ႕အနီးအနားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္မွ မေတြ႔ရ ပါဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း (တဝတ/တယက) ႐ံုးရွိတဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြနဲ႔မလွမ္းမကမ္းမွာ ရဲကင္းတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။

ဘဏ္လံုၿခံဳေရး အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔လိုၿပီ

အခုျဖစ္စဥ္ဟာ ဘဏ္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရး အားနည္းတာကို ေထာက္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးလိုက္တဲ့ ေခါင္းေလာင္းသံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအားလံုးမွာ CCTV ကင္မရာေတြ တပ္ဆင္ထားရွိတဲ့အတြက္ အခ်င္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူရဲ႕ ပံုပန္းသဏၭာန္ကိုရရွိၿပီး ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ အေထာက္အကူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူကို ဖမ္းဆီးရမိဖို႔အေရး ခက္ခဲမွာျဖစ္သလို တကယ္လို႔ ဖမ္းဆီးရမိပါလွ်င္လည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့တဲ့ေငြေၾကးတန္ဖိုးအျပည့္အဝ ျပန္ၿပီးရခ်င္မွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘဏ္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္မေနလိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္းနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားသံုး လံုၿခံဳေရးစနစ္

ယခုအခါမွာ နည္းပညာေတြဟာ မ်ားစြာ အဆင္ျမင့္မားလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးမွ ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ကင္မရာေတြအျပင္ အခ်ိန္ျပည့္အေဝးကေန လွမ္းၾကည့္လို႔ရတဲ့စနစ္ေတြ၊ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္တာနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းနဲ႔ အျခားမိမိအသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကားခ်င္တဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ခ်က္ခ်င္းအသိေပး အေၾကာင္းၾကားႏိုင္တဲ့စနစ္ေတြလည္း ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာသာမက ဘဏ္ခြဲေတြအားလံုးမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြမွာလည္း လံုၿခံဳေရးစနစ္အားနည္းတာမို႔ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္တဲ့ေငြတန္ဖိုးေလာက္ ပမာဏမမ်ားတဲ့ လံုၿခံဳေရးစနစ္ေတြကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ပါၿပီ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ နည္းပညာဘယ္ေလာက္ပဲ အဆင့္ျမင့္မား ပါေစ၊ လူ႔စြမ္းအားအကူအညီမပါဘဲနဲ႔လည္း အျပည့္အဝ မလံုၿခံဳပါဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြကို နည္းပညာသံုးပစၥည္းေတြ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔လိုသလို လံုၿခံဳေရးအသိ၊ လံုၿခံဳေရးသတိနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတေတြကို မွ်ေဝေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြမွာ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူထားၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း Customer Service ဆိုတာဟာ ဘဏ္ကိုလာတဲ့ေဖာက္သည္ေတြကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳတာ၊ ေငြထုပ္ေတြကို ကားေပၚတင္ေပးတာေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကးလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ဘဏ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဘဏ္ထဲကို မသမာသူေတြ၊ လုယက္၊ ဓားျပတိုက္မယ့္သူေတြ ဝင္မလာေအာင္ လံုၿခံဳေရးသတိအၿမဲထားေနဖို႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက Shopping mall/ ေဈးဝယ္စင္တာေတြမွာ ေဈးဝယ္လာသူေတြရဲ႕အိတ္ေတြကို ရွာေဖြတာ၊ စစ္ေဆးတာ ဘယ္သူမွမႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေျမနီကုန္းက ဒဂံုစင္တာ၊ ရွစ္မိုင္က Junction City နဲ႔ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔နဲ႔ ပုဇြန္ေတာင္က ကုန္သြယ္ေရးဗဟိုဌာနတို႔မွာ ဗံုးေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေဈးဝယ္စင္တာႀကီးေတြအားလံုးမွာ ရွာေဖြစစ္ေဆးတာကို ဘယ္သူမွ မၿငိဳမျငင္ၾကေတာ့ဘဲ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံေနၾကတာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြမွာလည္း ေငြေၾကးအပ္ႏွံသူေတြကို အသိပညာေပးၿပီး လံုၿခံဳေရးအရ ေဆာင္႐ြက္သင့္တာေတြကို ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြက လက္မခံႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ျပည္သူေတြက ဘဏ္မွာ ေငြေၾကးနဲ႔ပစၥည္း အပ္ႏွံၾကတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကလည္း မစို႔မပို႔အတိုးရရွိဖို႔ဆိုတာထက္ မိမိတို႔ရဲ႕ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္း၊ ဥစၥာ ရတနာေ႐ႊေငြေတြ လံုၿခံဳမႈရွိဖို႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးရင္ ဘဏ္ကတာဝန္ယူေပးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္လိုမွ အစားျပန္မရႏိုင္တဲ့ မိေမြ၊ ဖေမြ ရတနာပစၥည္းေတြဆံုး႐ံႈးမွာက ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အႀကံျပဳတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္မသိေပမယ့္ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ဘဏ္ေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိပစၥည္းကို ဘဏ္မွာအပ္ႏွံထားၿပီး ရင္ေမာေနရတဲ့အျဖစ္က လြတ္ကင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ...။

သိန္းထက္ေအာင္FOLLOW US