News

POST TAGGED AS

လံုၿခံဳေရး

စနစ္တက် က်ဳိးေပါက္ေနတဲ့ လံုၿခံဳေရးစည္း
ယခုရက္ပိုင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ လက္နက္ခဲယမ္း အေျမာက္အျမားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသတင္းကလည္း ျပည္သူအမ်ားကို ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ ထိုသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူအမ်ားေနထိုင္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အလြန္ ေလ်ာ့က်ေနၿပီလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကလို႔လား၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္အတြက္ ယခုမွ်ထိ ႀကီးမားျမားေျမာင္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္သနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကို သိခ်င္လာေနၾကသည္။

သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္လာၾကသလဲ

အမွန္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ သိခ်င္ေနၾကသည္မွာ လြန္မည္ မထင္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလ အစကတည္းက ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ တရားမဝင္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၊ သစ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ လက္နက္မ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရရွိမႈ သတင္းမ်ားကို ပြင့္လင္း လြတ္လပ္လာသည့္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ သူတို႔ အဆက္မျပတ္ ၾကားသိေနၾကရ၍လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားအျပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရရွိမႈ သတင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာသည့္ အခြန္အေကာက္မဲ့ ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈ သတင္းမ်ားကိုလည္း သူတို႔ၾကားသိခဲ့ၾကမွာမလြဲေပ။

ထိုသတင္းမ်ားအရ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္အတြင္းပိုင္းၿမိဳ႕ ႐ြာမ်ားတြင္ ဖမ္းမိသည္ကို ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ သူတို႔ဘဝႏွင့္ အနာဂတ္ ကေလးငယ္တို႔အတြက္ လံုၿခံဳမႈ မရွိသလို ခံစားေနၾကရသည္မွာ အျပစ္ဟု မဆိုသာေတာ့ေပ။ ထို႔ထက္ ဆိုး႐ြားသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအထိ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၾကသည့္ သတင္းမ်ားကို သူတို႔ ေတြ႔ျမင္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား

ဤသို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူအမ်ားက စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ျဖစ္ၾကရၿပီး အိပ္ေကာင္းျခင္းပင္ မအိပ္ၾကရဟု ဆိုသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ားအျပား လူေနရပ္ကြက္မ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိလာၾကရာမွ သံုးစြဲၾကၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနသည္ကိုလည္း ယခုရက္ပိုင္းထုတ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အေတာ္ ေတြ႔ၾကရသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တရားမဝင္ လက္နက္မ်ားပင္ ေရာင္းဝယ္ ကိုင္ေဆာင္လာၾကၿပီး ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕႐ြာရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ရဲတင္းလာကာ ဒုစ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာၿမိဳ႕အတြင္း အမ်ားျပည္သူတို႔ စိတ္ၿငိဳျငင္မႈျဖစ္ေအာင္ ဆူညံေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားအတြင္း ေသာ့ဖ်က္ကာ အတင္းဝင္ေရာက္၍ ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူျခင္း၊ အႏုၾကမ္းစီးကာ ေရႊ၊ ေငြမ်ား ယူေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူကို သတ္ျဖတ္သည္အထိ အႏၲရာယ္ ရွိလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေရးကို ထိပါးၿခိမ္းေျခာက္လာသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း ျငင္းမရႏိုင္ေပ။ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္မည္ထင္သည္။

အေၾကာက္တရားက အတၱဘက္သို႔ တြန္းပို႔ခံခဲ့ၾကရ

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ကြက္မ်ား၌ က်ီးလန္႔စာ စားေနရသည့္သဖြယ္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ေနသတိ၊ စားသတိ၊ သြားသတိ၊ လာသတိ အၿမဲထားရွိေနၾကရသည္။ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္တက္ကာ မိမိတို႔မိသားစု ဘဝလံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးကိုပင္ ေတြးပူလ်က္ ၿခံမ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ ကာရံျခင္း၊ CCTV မ်ားတပ္ျခင္းႏွင့္ အရာရာကို မသကၤာဖြယ္မ်က္လံုးျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ သတိႀကီးစြာထားရွိရင္း အတၲဘက္ကို သြားေနၾကရသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးမရွိေတာ့သေယာင္ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိုအျဖစ္ကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ထုတ္ေျပာလာၾကသည္ကိုလည္း ၾကားသိရျပန္သည္။

လံုၿခံဳေရးစည္းဆိုတာ ဘာလဲ

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ရပ္ကြက္တစ္ခုလွ်င္ ထိုရပ္ကြက္အတြင္း ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ လုပ္ၾကသမွ် သတင္းမ်ားရယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ လံုၿခံဳေရးစည္းရွိသည္။ ရပ္ကြက္တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ CID ႏွင့္ နယ္ေျမခံ နယ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ တာဝန္အသီးသီး ခြဲေဝခ်ထားသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ဘက္ ကလည္း စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အကူတပ္ဖြဲ႕တို႔ပါ ပါဝင္ အင္အားျဖည့္တင္းထားသည့္အျပင္ သစ္ေတာရဲမ်ားဘက္ကလည္း သတင္းေထာက္မ်ား ခန္႔အပ္ထားသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႔မ်ားအျပင္ သတင္းဌာန အသီးသီး၏ သတင္းေထာက္ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ထိုရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြင္း မည္သူက ဘာလုပ္သည္၊ မည္သူက မည္သို႔ လုပ္သည္၊ မည္သူမ်ားက မည္သို႔ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ ဆိုသည့္ ငယ္စာရင္း ေကာက္ယူထားၾကသည္။ ထိုၿမိဳ႕႐ြာ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ျဖစ္သမွ် သူတို႔ သိၾကသည္။ ၎အျပင္ ထိုရပ္ကြက္ၿမိဳ႕႐ြာအတြင္း ဒုစ႐ိုက္မႈ က်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္သူမ်ား၊ ယခင္ျပစ္မႈအေဟာင္းရွိသူမ်ား၊ ေထာင္ထြက္မ်ား၊ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ ခိုးဆိုးႏိႈက္မ်ား စာရင္းလည္း သူတို႔တြင္ ရွိသည္။ သူတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းသြင္းကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကရသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ထြက္မႈ၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား လႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လႈပ္ရွားမႈတို႔ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ကာ သတင္းယူရသည္။ ယုတ္စြအဆံုး မိမိတို႔ တာဝန္ယူထားရသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အုပ္စု ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္နယ္အတြင္း ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ား အားလံုးကို မိုးေလဝသ သတင္းပါမက်န္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း အစီရင္ခံၾကရသည္။ မည္သူမ်ားက မူးယစ္ေဆး ေရာင္းေနၾကသည္။ မည္သူတို႔က သစ္ခိုးထုတ္ေနၾကသည္။ မည္သူတို႔က ႏွစ္လံုးထီ၊ သံုးလံုးထီ ေလာင္းကစား ဒိုင္လုပ္ၾကသည္။ မည္သူတို႔က ေဘာလံုး ေလာင္းကစား ဒိုင္ဖြင့္ထားသည္ကို အားလံုးလိုလို သူတို႔သိသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဂ်င္ဝိုင္းလုပ္သည္က အစ ဖဲဝိုင္းပါမက်န္ တရားမဝင္ ခ်က္အရက္ ခ်က္ၾကသည့္အဆံုး အားလံုးသိသည္။ သူတို႔မွတစ္ဆင့္ သတင္းေပးမ်ား ဆက္လက္ ေမြးျမဴကာ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ရက္ကို ျဖန္႔ၾကက္ရင္း မိမိတို႔ တာဝန္ယူၾကရသည့္ ရပ္ကြက္အတြင္း လူစိမ္းတစ္ဦး ဝင္လာသည္ကအစ သိၾကသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ လစ္ဟင္းေနၾကသလား

၎တို႔တာဝန္မွာ မသမာသူ အဖ်က္အေမွာင့္သမားမ်ား၊ ေလာင္းကစားသမားမ်ား၊ သယံဇာတ ခိုးထုတ္သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ား၊ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား သတင္းကို လက္ဦးမႈရယူၿပီး အထက္ဌာနသို႔ အစီရင္ခံကာ ႀကိဳတင္ဖမ္းဆီး ကာကြယ္ၾကျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားဘဝ စိတ္ခ်လံုၿခံဳ ေအးခ်မ္း သာယာေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ၾကရန္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကမွ သူတို႔ကို မတားျမစ္၊ မည္သည့္ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မၿငိဳျငင္ အျပစ္မဆို။ မိမိတို႔သည္သာ မိမိတို႔ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ စစစ၊ CID, SB ႏွင့္ နယ္ထိန္းရဲ၊ စရဖတို႔အေနႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတိုင္း ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားအတြင္း သတင္းလက္ဦးမႈရယူ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ဧည့္စာရင္းတိုင္ျခင္း၊ မတိုင္ျခင္းမ်ားႏွင့္မဆိုင္။ လႊတ္ေတာ္မွ ထိုကိစၥကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္လည္း ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားသည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂ အလွ်င္းမပါရွိဘဲ မိမိတို႔သည္သာ မိမိတို႔အေပၚ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး စည္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အထူး လိုအပ္ေလသည္။

တပ္မေတာ္သားေတြကို အတုယူၾကေစခ်င္

ဥပမာျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုပင္ တင္စားၿပီး လက္ညႇိဳးထိုးျပ၍ရသည္။ ထိုတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အဓိက တာဝန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုသူမ်ား နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိသည့္ (BoundaryPoint.Bp) မ်ားတြင္ အစားအေသာက္ ရွားပါးလြန္းစြာ ေန႔ ည ေစာင့္ၾကပ္ရသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္လာမည့္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မ်က္ေတာင္မခတ္တမ္း ေလ့လာရသည္။ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေန႔စဥ္ ညစဥ္ တိုက္ကင္း၊ ပတ္ကင္းမ်ားျဖင့္ မိမိနယ္ေျမကို တစ္လက္မမွ် မက်ဴးေက်ာ္ခံရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ စိုးမိုးထားေနၾကရသည္။ သူတို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိ၊ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ဆင္းရဲပင္ပန္းႀကီးစြာ သူတို႔တာဝန္ကို သူတို႔ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည္။ သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ စိတ္မဝင္စားၾကဘဲ အမ်ိဳးသားေရး လံုၿခံဳေရးအတြက္သာ စဥ္းစားထားၾကသည္။

အူမ မေတာင့္သျဖင့္ သီလမေစာင့္ၾကျခင္းလား

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အခန္႔သား ေနထိုင္ၾကသည့္ ယခု သတင္းယူေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ထိုသို႔မဟုတ္။ သူတို႔တာဝန္သူတို႔ မေက်ပြန္။ ထိုသို႔ တာဝန္ေက်ပြန္ၾကလွ်င္ ၿမိဳ႕႐ြာရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လူစိမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ဆူပူေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ သစ္မ်ား ခိုးထုတ္သယ္ေဆာင္ သိုေလွာင္ထားျခင္းမ်ားကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမွ် ျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အရာရာ ေပါ့ေလ်ာ့ႏိုင္လြန္းလွသည္။ ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕႐ြာ တစ္ခုအတြင္း ဝင္ခ်င္သူဝင္၊ ထြက္ခ်င္သူထြက္၊ ေရာင္းခ်င္ရာ ေရာင္း၊ ေလွာင္ခ်င္ရာ ေလွာင္ၾကသည္။ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပည္သူမ်ားက မခံႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုးတိုင္ခါမွပင္ ရဲက သြားတားဆီးသည္။ ဖမ္းသည္။ ထိုအခါ ထိုသူတို႔က မလိုက္နာ။ ရဲကိုပင္ ျပန္လည္ရန္ရွာရင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အသက္ပါ ေပးလိုက္ၾကရေတာ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိသည္။

နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ား မလံုၿခံဳသမွ် ျပည္မအတြင္းသို႔ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဥဒဟို ဝင္ေရာက္လာသည္။ ျပည္မအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္ ဥဒဟို အစစ္အေဆးမရွိ ဝင္ထြက္ႏိုင္သျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ား ရပ္ကြက္မ်ားအထိ အတားအဆီးမဲ့ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ စစ္ေဆးမည့္သူမရွိ၊ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာမွပင္ ေျပာမွ ထလုပ္ၾကသည္။ ထလုပ္ၾကရင္းျဖင့္ ၾကာလာသည့္အခါ တစ္ဖန္ ေလ်ာ့ရဲသြားျပန္သည္။ အဆိုးဝါးဆံုးေသာ ျပႆနာမွာ အေပးအကမ္း (ဆက္ေၾကး)မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္တင္းတိမ္ကာ တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စိမ္းက်က္မေရြး စစ္ေဆးသင့္

အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ကိစၥသည္ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ၾကသည့္ ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕႐ြာတစ္ခုအတြင္း လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆိုင္သည္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး နယ္တစ္နယ္ ၿမိဳ႕တစ္ခု၊ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ေဒသအတြက္လည္း ၿမိဳ႕ဝင္ ၿမိဳ႕ထြက္ ဂိတ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ရွိသင့္သည္။ ျပည္သူ၊ ရဲ၊ တပ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ထားရွိကာ အဝင္အထြက္ စိမ္းက်က္မ်က္ႏွာ မေရြးဘဲ စစ္ေဆးသင့္ၾကသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ တစ္နယ္အၾကား အဝင္အထြက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားထားကာ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးရမည္။ ယာဥ္မ်ား၊ လူမ်ား၊ သယ္ေဆာင္လာၾကသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး တရားဝင္ ဟုတ္ မဟုတ္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိ မရွိ အားမနာတမ္း စစ္ၾကရမည္။ အဂတိကင္းကင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာစိမ္းက်က္မေရြး စစ္ေဆးၾကရမည္။

နယ္စပ္မွ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ မူဆယ္-လား႐ိႈး-ျပင္ဦးလြင္လမ္း၊ တာခ်ီလိတ္-က်ိဳင္းတံု-ေတာင္ႀကီးလမ္း၊ မဲစဲ-ဖားေဆာင္း-လြိဳင္ေကာ္လမ္း၊ ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏၵိ္ယနယ္စပ္မွ ဝင္ေရာက္ လာသည့္ အဓိက လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္ကာ စစ္ေဆးၾကရမည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးသည့္အခါ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ အခြန္အေကာက္မဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားပါမက်န္ ေရစစ္စစ္သလို အားလံုးစစ္ခ်ၾကရမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို မႀကိဳက္သည့္ ျပည္သူဟူ၍ ရွိမည္မထင္။ မသမာသူ စီးပြားေရးသမားမ်ားကသာ အလိုမရွိမွာ ေသခ်ာသည္။ တစ္ဖန္ မိမိႏိုင္ငံမွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထုတ္ၾကမည့္သစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား အားလံုးကိုလည္း နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကပင္ ေစာင့္ဖမ္းလွ်င္ရသည္။

သို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔တာဝန္ကို မိမိတို႔ ေက်ပြန္လွေစခ်င္ပါသည္။ ထိုလံုၿခံဳေရး ကိစၥ၊ တရားမဝင္သည့္ ဥပေဒမဲ့ကိစၥမ်ားကို တားျမစ္ဖမ္းဆီးၾကရမည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ မိမိတို႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားက ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာကို စားေနၾကရသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ၾကရမည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ စိတ္အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲၿပီး မိမိတို႔တာဝန္ကို မိမိတို႔ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US