News

POST TAGGED AS

လူ႔အခြင့္အေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေနကို ေလ့လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွစ၍ ေျခာက္ရက္ၾကာ သြားေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လူသားက်င့္ဝတ္ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အလြန္ တူညီေနသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက တံု႔ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ရက္ပိုင္း အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၃၂ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီသည္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎ကုိ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစင္တာ (ACHR) က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ကုိ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။
မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံထား ရသည့္ သီေပါေထာင္ရွိ သတင္းသမား သံုးဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္၌ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တစ္ခုသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီသည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ထပ္မံ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ စစ္အင္အား တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလာၿပီး ေဒသတြင္းသာမက ကမာၻ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ပါ ေမာက္မာဝ့ံႂကြားလာေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး တစ္ေလွ်ာက္လုံးနီးပါး ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာ မည္သုိ႔မွ် လက္ခံႏုိင္စရာမရွိသည့္အျပင္ ေသြး႐ိုးသား႐ုိးမွ ဟုတ္ပါ၏ေလာဟု ေမးစရာ ရွိေပသည္။