News

POST TAGGED AS

လုပ္ငန္း

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္စီအေဟာင္းမ်ားကို၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အပိုင္း ၁၊ ပထမေျခာက္လအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ၈၄ ခုကို သက္တမ္းတိုးစနစ္ျဖင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္း႐ိုင္ၿမိဳ႕ Wieng Inn Riverside Resort တြင္ မတ္ ၁၄ ရက္မွစတင္ၿပီး ယင္းေလးႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အငွားယာဥ္ ၉၀ စီးေက်ာ္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ ပုဒ္မ ၆၅ ႏွင့္ အေရးယူၿပီးသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ YRTA မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္သားရွားပါးလာသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပုသိမ္ထီး လုပ္သားမ်ားကို လုပ္ခ ၆ လစာ ႀကိဳေပးကာ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ပုသိမ္ထီးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၆ ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပပြဲကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အားလပ္ရက္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီစဥ္သူမ်ားကို မဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ တာဝန္ေပးအပ္မႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ (BRCCA) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ဆႏၵမဲေပး အဆံုးအျဖတ္ခံယူ၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Za Information Technology ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး Market Place အမည္ရွိ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ထူေထာင္၍ အြန္လိုင္းေဈးဝယ္လုပ္ငန္းကို မတ္လ ၁ ရက္မွစ၍ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတိုက္ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚဝင္းသီတာက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္၌ မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲ ေျခာက္ခ်က္ကို ကူညီေျဖရွင္းပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပေတာင္းဆိုၾကသည္။