POST TAGGED AS

လယ္ယာ

ေခ်ာက္ရွိ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာက်န္
ေခ်ာက္၊ ေမ ၁၉

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ (ပံုစံ ၇) ထုတ္ေပးရန္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ က်န္ရွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခုလအတြင္း ေတာင္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္၏ လယ္ယာေျမဧက ၃၃၀ ေက်ာ္ကို ပံုစံ ၇ ဆက္လက္ထုတ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ေတာင္သူ ၄၆ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ၉၄ ဧကကို ဇူလိုင္လအတြင္း အၿပီးသတ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွသိရသည္။ 

“ေက်း႐ြာမွာရွိၿပီး ေလွ်ာက္ထားရန္ မသိတဲ့ ေတာင္သူေတြ၊ နယ္ေက်ာ္ရွိေနတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးကို စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္း မွန္ကန္ေရး ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”ဟု အဆိုပါဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၃) ခုႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၅၁ စု လယ္ယာေျမ ၁၃၃,၇၆၅ ဧကမွ ေတာင္သူ ၄၁,၁၀၉ ဦးကို ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးရန္ရွိၿပီး လတ္တေလာဧက ၁၃၃,၄၁၈ ကို ပံုစံ ၇ ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေနႏိုင္ (ေခ်ာက္)FOLLOW US