News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

တ႐ုတ္တို႔သည္ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးမ်ား၊ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကိုပါ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲပင္တေစ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္က ခြဲထြက္ေရးဝါဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာထားၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈကို စစ္တပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူထားသည္) တစ္နည္းဆိုပါက အကယ္၍ စစ္တပ္က NLD အစိုးရကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အေပးအယူ လုပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက ၎အေနႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္) ရရွိမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။
‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၇) ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ သေဘာထားကို အစိုးရက ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံု႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုသည္။
တကယ္တမ္း သုံးသပ္ၾကည့္ရရင္ေတာ့ အမွန္လည္း စည္းလုံးၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးကို ခ်စ္ၾကပါတယ္။ စည္းလုံးဆို အျပင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ရန္မျဖစ္ဘူး။ အထဲမွာပဲ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ပတ္ေဆာ္ေနၾကေတာ့တာ။
ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (MNDAA) ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္က ပိတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sun Guoxiang ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆုံ၍ တိုက္ပြဲအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအထိ ၆ ရက္ဆက္တိုက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မ်ားျပား
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲသံမ်ား ျပန္လည္ ဆူညံလာျပန္သည္။ တိုက္ပြဲသံတို႔ႏွင့္အတူ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ အမ်ားအျပားလည္း အသက္ ေပးခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သို႔ MNDAA (ကိုးကန္႔) တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး ေျခာက္ရက္ခန္႔ အၾကာ၌ အစိုးရက ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း