News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)
ယမန္ေန႔မွအဆက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ Yun Sun က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သုေတသနျပဳ ေရးသားခဲ့ၿပီး မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (USIP) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ China and Myanmar’s Peace Process ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီ Yun Sun က ဆိုထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ နီးပါးခန္႔ ရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ဆီေလ်ာ္သလို အပိုင္းခြဲကာ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္၊ ၆၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအရင္ခံစာဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။ (အစီအရင္ခံစာမူရင္းကို ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ www.usip.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူကာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)

ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အၾကား ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ားကို အမ်ားဆုံး ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိသည့္ အုပ္စု ျဖစ္ေလသည္။ ကိုးကန္႔လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၆၅၉ ခုႏွစ္ ကူမင္းကို Qing မင္းဆက္က သိမ္းပိုက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကိုးကန္႔ေဒသသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ ဟန္မ်ဳိးႏြယ္ ဒုကၡသည္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုးကန္႔တို႔သည္ ကခ်င္လူမ်ဳိး၊ ‘ဝ’ လူမ်ဳိးတို႔ ထက္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဟန္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုခ်င္း အလြန္နီးကပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB-ဗကပ) ၏ တက္ႂကြေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ Peng Jiasheng (ဖုန္က်ားရွင္) ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ MNDAA ရွိေလသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗ.က.ပ ၿပဳိကြဲသြားၿပီးေနာက္ Peng Jiasheng သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ပထမဆုံး အထူးေဒသ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကိုးကန္႔ပဋိပကၡေၾကာင့္ Peng Jiasheng အေနႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ၿပီး ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ NDAA-ESS ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည့္ မိုင္းလားတြင္ ျပည္ေျပးဘဝျဖင့္ ငါးႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတို႔တြင္ Peng Jiasheng သည္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ထိုးစစ္ႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ စစ္မက္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ MNDAA က တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကို ေၾကညာလိုက္သည္။ 

ကိုးကန္႔ထိုးစစ္မ်ား စတင္ခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းတြင္ Peng Jiasheng ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဘဂ်င္းအစိုးရက ျပင္းထန္စြာ အမ်က္ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္) Peng Jiasheng ၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳိးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရး အရင္းအႏွီး ရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ သူ၏ ေသးႏုပ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ေရး အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ ေရွး႐ႈသည့္  လုပ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဘဂ်င္းအစိုးရက ႐ႈျမင္ခဲ့ေလသည္။ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ စစ္မီးေတာက္ေလာင္ေစေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးကာလ မတိုင္မီ တ႐ုတ္ျပည္ထဲသို႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ေရာက္ရွိေစေရး ဟူသည့္ Peng Jiasheng ၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေဘဂ်င္းအစိုးရအေနႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးလာေအာင္ အကြက္ဆင္ထားသည့္ တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္အရ (တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္) ျမန္မာစစ္တပ္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားျခင္းက Peng Jiasheng အေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အထူးေဒသကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိကာ ကိုးကန္႔လူမ်ဳိးမ်ား၏ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ Peng Jiasheng ၏ မီဒီယာမ်ားက တ႐ုတ္ကိုးကန္႔ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ေထာက္ခံမႈေပးရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ အမ်ားစု၏ စာနာသနားမႈ မ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကိုးကန္႔ပဋိပကၡအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား တ႐ုတ္နယ္နိမိတ္ထဲသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပၚထြက္လာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ Peng Jiasheng အေပၚ ထားရွိသည့္ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ သေဘာထားမွာ ၂၀၁၅၊ မတ္လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မရွင္းမလင္း ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ခိုင္မာစိတ္ခ်ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခ်က္အရ ကိုးကန္႔တို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ထိပ္တိုက္မရင္ဆိုင္ဘဲ ပန္းတိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ကို ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔အား အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုမွ်မကခဲ့ေပ။ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ MNDAA ကို ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕တြင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေပးခဲ့ေသးသည္။ 
ယူနန္ႏွင့္ ေဘဂ်င္းတို႔တြင္ ဤစာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆုံျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္စေကာ္လာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ Peng Jiasheng ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏိုင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ MNDAA ၏ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ထားရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားမွာလည္း မျပတ္မသား အေနအထားမွ ဗ်ဴဟာက်က် ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္လာေတာ့သည္။ 

နိဂုံး (မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္)

သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ ပထဝီ အေနအထားဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဟူေသာ  အမ်ဳိးစုံလင္လွသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္) အေရးအလြန္ပါသည့္ ပေလယာ (Player) တစ္ဦး ျဖစ္ေနခဲ့သလို အဆိုပါ အေရးပါသည့္ ပေလယာတစ္ဦး၏ ေနရာကို ဆက္လက္ရယူထားဦးမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ပါးႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမျပဳေရး ဟူသည့္ မူဝါဒရွိေၾကာင္း  ထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားသည့္တိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္  ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ေခ်ာ့တစ္ခါ၊ ေျခာက္တစ္လွည့္ ဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေခ်ာ့ျမႇဴႏိုင္သည့္ ဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသုံးျပဳသလို တ႐ုတ္တို႔ လိုလားသည့္ မူဝါဒ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေသြဖည္သြားေတာ့မည့္  အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္လာလွ်င္ ေျခာက္လွန္႔သည့္ ဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ မျပဳေရး မူဝါဒလမ္းစဥ္ကို ထိန္းထားသည္ဟု တရားဝင္ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလ လက္ေတြ႔အေနအထားတြင္မူ တ႐ုတ္၏ သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား မေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေပ။  ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ေသာ အရာရွိတစ္ဦး အဆိုအရ တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားတြင္ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္ဆိုး႐ြားသည့္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကိစၥ အေပၚ ခပ္ေပါ့ေပါ့ သေဘာထား၍မျဖစ္ ဟူေသာ  အယူအဆရွိသည္” ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအယူအဆမွာ မူဝါဒအျဖစ္ ဘာသာျပန္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ျခင္း  ရွိ၊ မရွိ ဟူသည့္ အခ်က္မွာ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ကူမင္းအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားက ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကိစၥ အေပၚ) တ႐ုတ္၏ရ ပ္တည္ခ်က္မွာ တိတိပပ ေရေရရာရာ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကိုးကန္႔ပဋိပကၡအတြင္း တ႐ုတ္ပိုင္နက္ထဲကို ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ဗုံးမ်ားက်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာေတာ့သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေထာက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားစြာမေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္၌ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီး ေပၚထြန္းမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို တ႐ုတ္တို႔ အယုံအၾကည္ မရွိေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မတူညီေသာ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေသာ အေနအထားမ်ဳိး အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔သည္ တ႐ုတ္အတြက္ အေရးတႀကီး ဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္၏ က႑မွာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ဳိးစုံေၾကာင့္ ထင္ထင္ရွားရွား မရွိဘဲ မႈန္ဝါးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသ အစိုးရအၾကား မတူညီမႈ၊ ပုဂၢလိက တ႐ုတ္ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ ရွိေနသည္။  (ဥပမာ-တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ Yucheng Group ၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈ) ထိုသို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ မည္သည့္အရာမဆို အလြယ္တကူ ျငင္းပယ္ေလ့ ရွိသလို  တ႐ုတ္၏ အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ယင္းဇာတ္ေကာင္မ်ားေပၚကိုသာ  အသာတၾကည္ ထိုးခ်လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံသည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ား အသက္ဆက္ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လက္္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ရွိေနသည္၊ (ရွိခဲ့သည္) ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ပို၍အေရးတႀကီး ေထာက္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ  အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ စစ္မက္စီးပြားေရး (War Economy) ကို တိုက္႐ိုက္ေလာင္စာထိုးေပးလ်က္ရွိၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစေလသည္။ တ႐ုတ္ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မိမိကိုယ္ကိုယ္ အျပစ္ရွိသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေျပာေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု၏ အျမင္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အဟန္႔အတားႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေလသည္။ ဤ အခ်က္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ စည္း႐ုံးေပးမႈမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလုံး၌ မည္သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို ထြက္ေပၚလာေစသည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအခ်ဳိ႕ (ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္) က တ႐ုတ္သည္ အလားအလာရွိသည့္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္မဆို ျပင္ပမွပံ့ပိုးသူ (စပြန္ဆာ) တစ္ဦး၏ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ ယင္းသို႔႐ႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးႏွင့္ ခက္ခဲလွေသာ တာဝန္ယူမႈမ်ဳိးကို ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမျပဳေရး ဟူသည့္ မူေဘာင္တြင္းမွေနကာ လုပ္ေဆာင္မည့္ပုံ မရွိေပ။ ဤစာတမ္းအတြက္  ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ဆုံျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုလို ျဖစ္ေလသည္။ 
“မိသားစုတစ္စု၏ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အတြင္းေရးကို ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္အရွိဆုံး ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ပင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားၾကားက ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလြန္းလွၿပီး သပြတ္အူလိုက္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ကာ ဘယ္သူက ဘာလုပ္သည္၊ ဘယ္အခ်ိန္က ျဖစ္သည္၊ ဘယ္မွာျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ ဆိုပါက အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္လည္း မလုပ္ထိုက္ေပ။ ယင္းသို႔ေသာ က႑မ်ဳိးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ မွန္းဆ၍ မရႏိုင္ေပ”

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ယင္းသို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲသို႔ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္၏ ႀကဳိးပမ္းခ်က္အေပၚ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။  ေရွ႕အနာဂတ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္သို႔ အေရးပါသည့္ အုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းတက္ေရာက္ကာ ယင္းကြန္ဖရင့္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို တ႐ုတ္အေနႏွင့္ တထစ္ခ် ယုံၾကည္ဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ယင္းကြန္ဖရင့္သို႔ ပူးေပါင္းတက္ေရာက္ေရးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနမည္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ခုအတြက္ ပထမေျခလွမ္းသာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒႏွင့္ အခန္းက႑သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အေျပာင္းအလဲေပၚတြင္သာ မူတည္ေနမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။  

ခြၽန္ထူးဟန္
ၿပီးပါၿပီ။FOLLOW US