News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (အပိုင္း ၃)


Yun Sun ေရးသားၿပီး ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ Yun Sun က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သုေတသနျပဳ ေရးသားခဲ့ၿပီး မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ (USIP) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ China and Myanmar’s Peace Process ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီ Yun Sun က ဆိုထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ နီးပါးခန္႔ ရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ဆီေလ်ာ္သလို အပိုင္းခြဲကာ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း  ၅၀ ေက်ာ္၊ ၆၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အစီအရင္ခံစာဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။ (အစီအရင္ခံစာ မူရင္းကို ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ www.usip.org ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ယူကာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားမ်ား အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ေျပာင္းလဲသြားမႈသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ NLD အစိုးရ၏ ငဲ့ကြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့မႈအေပၚ အေျခခံသလို NLD ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ စိတ္ဆႏၵေကာင္းမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသင့္လွ်င္ ျပဳရမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေပၚတြင္လည္း အေျခခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD  အစိုးရတို႔ႏွင့္ ေစာစီးစြာ ခ်စ္ၾကည္မႈ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္တို႔တြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မႀကံဳစဖူး ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ မတ္လပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ တ႐ုတ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားမွာ သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ပူးတြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (Joint Monitoring Committee) ကို ေဒၚလာသံုးသန္းတိတိ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ (ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမွာ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တုန္းက စဥ္းစား၍ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္) အာရွေဒသေရးရာ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ Sun Guoxiang သည္ ၿပီးခဲ့သည္ ဇူလိုင္လက ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို) က ဦးစီးက်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (မိုင္ဂ်ာယန္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲဟုလည္း ေခၚသည္) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ NLD အစိုးရက ကြပ္ကဲလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္းလည္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က တ႐ုတ္တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ အေၾကာင္းကိစၥႀကီးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရန္ အလို႔ငွာ လက္နက္ခ် အ႐ႈံးေပးရန္ မိမိတို႔ကို ေသြးေဆာင္စည္း႐ုံးလ်က္ရွိသည္ ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Sun Guoxiang ႏွင့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား လြန္စြာ ႀကိတ္ခဲမရ စိတ္ဝင္တစားျဖစ္လ်က္ ရွိေလသည္။  

တ႐ုတ္မူဝါဒကို ပုံေဖာ္ေပးသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ပညာရွင္မ်ား အဆိုအရ တ႐ုတ္မူဝါဒဆိုင္ရာ အဘိဓာန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဟူေသာ အေၾကာင္းကိစၥအရ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏွစ္လိုဖြယ္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူသည္မွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ကြဲျပားျခားနားလွသည့္ အေရးကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။  ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေပၚေပါက္ေရး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ လုံၿခံုေရး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား အပါအဝင္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ား ရွိထားရာ ေဘဂ်င္အစိုးရ အေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေလသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ေနျပည္ေတာ္ (ျမန္မာအစိုးရ) ႏွင့္ ျမန္မာဘက္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈလည္း ျဖစ္ေလသည္။ 

တ႐ုတ္တို႔၏ အျမင္တြင္မူ ႀကဳိတင္မွန္းဆ၍ရေသာ အနာဂတ္ကာလ၌ စစ္မွန္ေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအတြက္ ကဖ်က္ယဖ်က္ ျပဳေနသည့္ ဆူးေျငႇာင့္ခလုတ္ႀကီး အနည္းဆုံးသုံးခု ရွိေနသည္။ ပထမ ဆူးေျငႇာင့္ခလုတ္မွာ (ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴး၌ တ႐ုတ္စေကာ္လာတစ္ဦး၏ ရွင္းျပခ်က္အရ) ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည္မွာ  ဗလာက်င္းေနေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဒသအဆင့္အထိ ခြဲေဝႏိုင္မႈအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုေပၚတြင္ အေျခခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကာလတိုတစ္ခုအတြင္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အၿပီးသတ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အျမင္မွာ သမန္ကာလွ်ံကာ သေဘာသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒုတိယ ဆူးေျငႇာင့္ခလုတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NLD အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္က ခြဲထြက္ေရးဝါဒီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို  တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာထားၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈကို စစ္တပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူထားသည္) တစ္နည္းဆိုပါက အကယ္၍ စစ္တပ္က NLD အစိုးရကို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အေပးအယူ လုပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက ၎အေနႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္) ရရွိမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လာဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေအာင္ပင္ လုပ္လာဖြယ္ရွိသည္။ ဤကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတို႔၏ အကဲဆတ္ေသာ အျခားအေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ရမည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေစသည္။ 

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တူညီေသာ  သေဘာထားအျမင္မွာ စစ္တပ္သည္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ အခြင့္ထူးကို ကာကြယ္ရန္ တိုင္းရင္းသား အေရးကိစၥကို အသုံးခ်လ်က္ရွိသည္ ဟူေသာ အျမင္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ လက္သင့္ခံလာမည့္ မည္သည့္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈကိုမဆို စစ္တပ္က လက္ခံလာဖြယ္ မရွိေပ။ ေနာက္ဆုံး မေျပာလွ်င္မၿပီး ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥတစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ ယင္းမွာ ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အၾကား ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ ဆက္ဆံေရးက တစ္ဖက္၊ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကတစ္ဖက္ ရွိထားသည့္ အေနအထားထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔မွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရန္ အီေလးဆြဲခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္တို႔ ျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္  တ႐ုတ္တို႔၏ အျမင္တြင္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္) ရရွိသည့္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မဆို ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္႐ြယ္ဘဲျဖစ္ေစ တစ္ဖက္  သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမည့္ သေဘာတြင္ ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ ယုံၾကည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယူနန္ႏွင့္ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအရ သိရသည္။ 

ဤသေဘာအျမင္အရ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလတိုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းလိမ့္ မည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္ မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိမ်ား၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ မေဝးကြာေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ ၿပဳိလဲပ်က္စီးမႈမ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေပလိမ့္မည္။ ယင္းအေနအထားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ဟူသည္မွာ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈထက္ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေပလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္စပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္  တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ကာလရွည္ စိုးရိမ္စရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သလိုအပ္ေပမည္။ ဤအကဲျဖတ္ခ်က္အရ မူဝါဒေရးရာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈႏွစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။ 

ပထမတစ္ခုမွာ ေဘဂ်င္း (တ႐ုတ္အစိုးရ) အေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ (ျမန္မာအစိုးရ) ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သာသာယာယာ ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ကူညီပံ့ပိုးသည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳလာႏိုင္သည္။ 

ဒုတိယတစ္ခုမွာ- ေဘဂ်င္းအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းအုပ္စုမ်ားကို ေခ်မႈန္း၍ မရႏိုင္သလို တ႐ုတ္အေနႏွင့္ အလြန္အမင္း ဖိအားေပးမည္ ဆိုပါက ၎အုပ္စုမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုပင္ ဆန္႔က်င္လာမည့္  အေနအထားတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လြန္စြာအေရးပါလြန္းလွသည့္ အခ်က္တစ္ခုကို ေျပာခ်င္ပါသည္။ ယင္းမွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္ ေနျပည္ေတာ္ (ျမန္မာအစိုးရ) သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ဟူသည့္ဘက္ ႏွစ္ဖက္အနက္ တစ္ဖက္ဖက္ကိုေ႐ြးမည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္ေပၚတြင္ အေျခတည္ကာ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမဟုတ္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္တြင္ ေဘဂ်င္းသည္ ျမန္မာအစိုးရေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတို႔ႏွင့္ပါ ႏွစ္ဖက္စလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ (ႏွစ္ဖက္စလုံး ေဘဂ်င္းအတြက္ ထူးျခားသည့္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိသည္) 

ပထဝီ မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္မူ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္တို႔ (ဥပမာ-ပိုးသားလမ္းမႀကီး စီမံကိန္း- One Belt, One Road ႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာမဟာဗ်ဴဟာ) အတြက္ ျပႆနာေပးႏိုင္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ႀကီးမားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာဒီဇိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းၿပီး ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ေရေၾကာင္းလမ္းအတြက္ ဗဟိုခ်က္မမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္စြာ ထိခိုက္ေစသည့္ သေဘာတြင္ ရွိေလသည္။ တိုက္႐ိုက္သေဘာအရ ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ တ႐ုတ္၏ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္း (ရခိုင္) ေဒသသို႔  မေရာက္မီကတည္းကပင္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔လန္႔ခံပိတ္ဆို႔ေနသည့္ အရာသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ သြယ္ဝိုက္သည့္ သေဘာအရဆိုပါက တ႐ုတ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔၏ ျပႆနာမ်ားေသာ အေရးကိစၥတို႔က တ႐ုတ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ယုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသလို ျမန္မာႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ခြၽန္ထူးဟန္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္FOLLOW US