News

POST TAGGED AS

လက္နက္ကိုင္

ျမန္မာ့ေတာနက္ထဲမွ လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ဂိုဏ္းမ်ားကခ်က္သည့္ မီသာအမ္ဖက္တမင္းမ်ား နယူးဇီလန္အထိ လားရာလမ္းေၾကာင္း


(နယူးဇီလန္သတင္းေထာက္ ကာ့တ္ေဘယာ စံုစမ္းေရးသား၍ သန္႔ဇင္စိုး ဘာသာျပန္သည္)

မူးယစ္ကုန္သည္ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းမ်ားသည္ မင္းမႏိုင္ ဥပေဒမဲ့ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ျမန္မာ့ေတာအုပ္မ်ားတြင္က်င္လည္ကာ အဆင့္အျမင့္ဆံုးသန္႔စင္ထားသည္ ေရခဲခရစၥတယ္ ေခၚမီသာအမ္ဖက္တမင္း မူးယစ္ေဆးမ်ားကို လိႈင္လိႈင္ႀကီးထုတ္ေနၾကကာ ထိုေဆးမ်ားက နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံရွိ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမ်ားတြင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားဖို႔ ေရာက္လာေနေပသည္ဟု မူးယစ္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆို၏။ 

ျမန္မာ့အာဏာပိုင္ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔က မသိက်ိဳး ကၽြန္ျပဳေပးထားျခင္းသာမက ရံဖန္ရံခါ အာဏာပိုင္တို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အကူအညီတို႔ႏွင့္အတူ ေတာထူေတာင္ထပ္ရာအရပ္မ်ားတြင္ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးရင္း နည္းပညာျမင့္ ခရစၥတယ္ေဆးဝါးထုတ္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားတည္ကာ ကမၻာ့အဆင့္ ေဆးဝါးထုတ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀ ပမာဏေလာက္ လည္ပတ္ေနသည့္ စီးပြားေရးကို မီးထိုးအရွိန္ျမႇင့္ေပးသကဲ့သို႔ ရွိေခ်သည္။ 

ဩစေၾတးလ်၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္း ကြန္ရက္မ်ားက ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ စံခ်ိန္တင္ ဘီလီယံေဒၚလာမ်ားစြာဖိုး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္းက ျမန္မာႏွင့္ ေ႐ႊႀတိဂံေဒသ အစိုးရမ်ားကို အဆိုပါမူးယစ္ကုန္သြယ္မႈအား ၿဖိဳခြင္းပါရန္ ကုလသမဂၢက ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးေစခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးရွိတဲ့ မက္ (မီသာအမ္ဖက္တမင္း) ေတြကို ထုတ္ေနပါတယ္။ ဒီလို ပမာဏမ်ားမ်ား သြင္းအားစုေတြဟာ ေဒသတြင္း ျမင့္တက္တဲ့ ဝယ္လိုအားေတြျဖစ္တဲ့ ဩစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔လို ေဈးေကာင္းရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္မိသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ဂ်ရမီေဒါက္ဂလက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာထဲသို႔ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနေသာ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ား၏ လက္ခ်က္ေရခဲမီသာအမ္ဖက္တမင္း ဧရာမထုတ္လုပ္မႈကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ႐ံုးမွ အရာရွိႀကီး ေဒါက္ဂလပ္စ္က ေျပာၾကားသည္။ 

နယူးဇီလန္တြင္ ပီဟု လူသိမ်ားေသာ မီသာအမ္ဖက္တမင္း ပမာဏအမ်ားႀကီးကို ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊ အေအးမိေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ Pseudoephedrine ႏွင့္ Ephedrine တို႔မွ ထုတ္လုပ္သည္။ အဆိုပါဓာတုပစၥည္းပမာဏ ေျမာက္ျမားစြာကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းမွ အမ်ားစု တင္သြင္းေနသည္ဟု NZ Herald သတင္းစာက စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ 

ခရစၥတယ္မက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီးၿပီဆိုသည္ႏွင့္ မလံုမၿခံဳျမန္မာ့ နယ္စပ္မွသည္ ျပည္ပသို႔ထုတ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တည္ေထာင္ထားရွိႏွင့္ထားၿပီးသား ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းကြန္ရက္ျဖင့္ သယ္ပို႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ဂိုဏ္းမ်ားျဖစ္ေသာ Head Hunters ႏွင့္ Comancheros တို႔က ေဒသတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ အမႈန္႔အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အရည္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္သြင္းလာၿပီး လမ္းေဘးမ်ားတြင္ ေရာင္းသည္ဟု နယူးဇီလန္ အေကာက္ခြန္ဌာနက ေျပာၾကားသည္။ 

ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သြင္းလိုၾကၿပီး ၾကားလူကို ဖယ္ရွားလိုၾကကာ အျမတ္အစြန္းကို ျမႇင့္တင္လိုၾကသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မီသာအမ္ဖက္တမင္း ၄၁၇ ဒသမ ၈ ကီလိုဂရမ္ကို နယူးဇီလန္ အေကာက္ခြန္ဌာနက နယ္စပ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရမိမႈ ၂၀၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ မီသာအမ္ဖက္တမင္းက နယူးဇီလန္တြင္ အမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္မ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က ဆိုသည္။ 

တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ အာရွေျမာက္ပိုင္းမွ အဆိုပါေဆးမ်ားလာေနေၾကာင္းကို မၾကာေသးခင္က သိရွိရသည္။ တိုးတက္လာေသာ ျမန္မာမူးယစ္ရာဇာမ်ားက တိုက္ႀကီးမ်ားျဖတ္ေက်ာ္ ေဈးကြက္အတြက္ ပမာဏႀကီးစြာ ထုတ္ေပးေနၿပီး နယူးဇီလန္ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္မိေနလ်က္ရွိေပသည္။ “အဲဒီဘက္ကေန ဩစေၾတးလ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ဘက္ကို ပမာဏမ်ားမ်ားနဲ႔ မူးယစ္ေဆးေတြ လာေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္” ဟု အေကာက္ခြန္ဌာန ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိ ေဂ်မီဘမ္ဖို႔ဒ္က ေျပာၾကားသည္။ “ပိုမ်ားတဲ့ တင္ပို႔မႈေတြလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရန္သူေတြဟာ ပိုၿပီး ပါးနပ္လာတယ္။ သူတို႔ဟာ တင္သြင္းတဲ့ ပံုစံေတြကို ပံုေျပာင္းပစ္လိုက္မွာပဲ” ဟု ဘမ္ဖို႔ဒ္က ေျပာၾကားသည္။ 

ကြန္တိန္နာမ်ား၊ ေလွမ်ား၊ ေလယာဥ္ေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေခ်ာပို႔မ်ားႏွင့္ လူထဲထည့္သယ္ျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာက္လာေနသည္။ မူးယစ္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ားသည္ ေနာက္တစ္နည္း ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ မေျပာင္းခင္အထိ မူးယစ္ေဆးတင္ပို႔ျခင္း လမ္းေၾကာင္းေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္။ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား၊ ရဲမ်ားအေနႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာသိရန္လိုၿပီး လ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္အေရးယူရန္ လိုပါသည္။ 

ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဩစေၾတးလ်ေဈးကြက္သို႔ ပို႔ရန္အတြက္ နယူးဇီလန္ကို အသံုးျပဳေနၿပီး အျပန္အလွန္ထိုသို႔ ရွိေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားၿပီး ဘမ္းဖို႔ဒ္ကေတာ့ ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားႀကီးဝင္ေနသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။ မူးယစ္ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ နယူးဇီလန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ရဲမ်ားက ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အျခားနာမည္ထြက္ရာေနရာမ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္ထားကာ ႏိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ေဒသတြင္း နယ္စပ္တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ မူးယစ္ပို႔ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္မူ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔က အေရးပါေၾကာင္း နယူးဇီလန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရအရာရွိက ဆိုသည္။ 

“ဒီလို အားေကာင္းတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ရဲ၊ အေကာက္ခြန္တို႔ဟာ မူးယစ္ေဆးသြင္းအားစုကို ျဖတ္ေတာက္ဟန္႔တားရာမွာ ေအာင္ျမင္ေစၿပီး တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရသူေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမႈကို သိရွိဖို႔အတြက္ ျပည္ပနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ေဒါက္ ဂလပ္စ္တို႔သည္ ျပည္ပေရာက္ နယူးဇီလန္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သံ႐ံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 

ျမန္မာဘက္သို႔ၾကည့္လွ်င္လည္း လူဦးေရ ၅၃ သန္း၊ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ျပႆနာ အစရွိသျဖင့္ သူ႔ကိစၥႏွင့္သူျဖစ္ေနကာ ျပည္တြင္းမူးယစ္ကိစၥကို အနည္းငယ္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စသည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသမွ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ UNODC တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသတြင္း မူးယစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာသစ္ အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢက မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါေစခ်င္ၿပီး ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ားတြင္ ထည့္ေစခ်င္သည္။ “ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေပမယ့္ စားပြဲဝိုင္းမွာ ဒီကိစၥလည္း ပါလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တြန္းအားေပးေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္ဂလပ္စ္က ေျပာၾကားသည္။ 

တ႐ုတ္အပါအဝင္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူးယစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားေခ်မႈန္းရန္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ အဆင္ေျပလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေဒါက္ဂလပ္စ္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္ လက္တံမွ ကင္းလြတ္ေနသည္။ 

“ျမန္မာျပည္မွာ ေရရွည္သေဘာေဆာင္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပၚေပါက္ေစဖို႔ မူးယစ္စီးပြားကိစၥကို ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္သလို ယခု ေျဖရွင္းေနျခင္းမရွိေသး” ဟု ၎က ဆိုသည္။ “အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကို ျမန္မာအစိုးရက ဝင္ေရာက္တားျမစ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ထုတ္ေနတာကို သူတို႔သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္တန္႔ဖို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္တာမရွိပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။FOLLOW US