News

POST TAGGED AS

ရလဒ္

တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာအဆင့္ ပထမတန္းမွ နဝမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လပတ္စာေမးပြဲ၊ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ား