News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးတို႔အား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္မ၌လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္စရာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္မေန မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အထူး အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုႏွင့္ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္လာသည့္ကိစၥကုိ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအေပၚ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး မေခၚျခင္းသည္ အစိုးရေပၚ၌သာ မူတည္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲဝင္း (ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)က ေျပာၾကားသည္။
29-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ယေန႔အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမွ်ပင္ မရရွိဘဲ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ အေနာက္တံခါး ေပါက္ရွိရာေနရာ ေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား က်န္ရွိေနႏိုင္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပိုမိုစိုးရိမ္ၾကရသည္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို ထိုအၾကမ္းဖက္သူမ်ား လက္တြင္း က်ေရာက္မည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္သူမ်ား လက္ဝယ္ ရရွိသြားလွ်င္ ေဒသခံၿမိဳ႕ေန လူထုႏွင့္အစိုးရ႐ံုးမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ လူသားဒိုင္းသဖြယ္ျပဳၿပီး အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္ကာ လရွည္ ႏွစ္ရွည္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
29-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပီအာေခၚ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းဗ်ဴဟာ ေကာင္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ အင္အား ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖင့္ ေလာ္ဘီ လုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္၊ အရက္စက္ခံ သနားစရာ လူနည္းစုအသြင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္သူမ်ားက လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပႆနာအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္ေစခဲ့သည္။
25-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန ေသးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ေသာေၾကာင့္ အတည္မျဖစ္ဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာလႊတ္ေတာ္က ေၾကညာခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းပဋိပကၡအေပၚ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပသင့္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားျခင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေၾကညာခဲ့သည္။
24-Aug-2017 tagged as ရခုိင္အေရး
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ အပါအဝင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွားသင့္ေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။