News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

30-Oct-2017

ရခုိင္အေရး
ျမန္မာ့အေရး ေသြးေအးလို႔ မေနသင့္ေတာ့ၿပီ
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားခဲ့ရသည္။ ထိုျပႆနာ မတိုင္ခင္အထိ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ဆူပါပါဝါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပမွ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွ OIC ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ အထူး တိုးတက္မႈ ရွိခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင္ေတာေဒသ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ OIC ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို အမွန္ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္မူ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ကစတင္ကာ အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းစခန္း ၃၀ ကို တစ္ခ်ိန္တည္း စတိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ကို သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးကာ ေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာ မ်က္ႏွာစာတြင္မူ တစ္ဖက္ေစာင္း နင္းဆန္သည့္ သတင္းမ်ားက လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ၿပီး ထိုအေရးကိုပင္ အေၾကာင္းဖန္ကာ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္ကိုလည္း အားလံုး သိၾကၿပီးျဖစ္မည္ ထင္သည္။ စာေရးသူ ေျပာခ်င္သည္မွာကား ထိုအေၾကာင္း မဟုတ္ေပ။

အဓိက ေျပာခ်င္သည္မွာ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ဤအေရးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ်အထိ သည္းသည္းလႈပ္ခဲ့ၾကသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ ဤမွ်အထိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသနည္းဟူသည့္ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသာ ေဖာ္ထုတ္မွန္းဆရင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယခုရက္ပိုင္း တက္လာသည့္ သတင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ထိုေဒသမွာ အေတာ္အတန္ ေအးခ်မ္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက သူတို႔ေနရပ္ကို သူတို႔ျပန္ေနၾကသည္။ စစ္တပ္မွ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္အင္အားမ်ားကိုလည္း အင္အားမ်ား ထုတ္ႏုတ္ကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ၿပီး အရန္အျဖစ္ အသင့္ျပန္လည္ စုဖြဲ႔ထားသည္။

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင္ တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး ခိုလံႈသြားၾကသူမ်ား အတြက္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရမွ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ထိုအေရးေဆြးေႏြးၾကကာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာႏွစ္ခုကို ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရဘက္မွ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ကာ ထိုေဒသအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ားအျပင္ ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ျငားလည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အထက္တြင္ေျပာခဲ့သည့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ႏိုင္ငံမ်ားက ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမည့္ကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ဦးေဆာင္ကာ R2P ဟုေခၚသည့္ (Responsibility to protect) အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး (Genocide)၊ War Crimes and Ethnic cleansing လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈတို႔အျဖစ္ ပံုေဖာ္ကာ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို တင္သြင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ထိုေဒသကို ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာစူေနဆဲပင္ ရွိေနေသးသည္ကို ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေမးခ်င္သည္မွာ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္မူ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ မျဖစ္ခဲ့သနည္း။ ယခုရက္ပိုင္း သတင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ သတင္းမ်ားလည္း ၾကားေနခဲ့ရေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုလွ်င္လည္း  အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမား ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားသည့္ ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုက မည္သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေကာင္းျမင္ေနၾကသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္စပ္ေမးခ်င္စရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔က UNSCO အဖြဲ႔ႀကီးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားၾကရမည္ ထင္သည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္၊ မေနသည္မွာ အေတာ္စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္တြင္မူ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ယခုမူ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာေနသည္။ ထိုသတင္းမွာ ထိုအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိသည္ဟူသည့္ သတင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိက သက္ဆိုင္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ လြတ္လပ္၍တတ္ႂကြသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးေနသည့္အေလ်ာက္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ပလဲနံပသင့္စြာ ဆက္ဆံေနလ်က္ရွိသည္မွာ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္အေနႏွင့္ သမၼတထရမ့္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တိက်သည့္မူဝါဒမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ ၎သမၼတေလာင္းကာလက ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ (Make America Great Again)ဟူသည့္အတိုင္း ၎တို႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးကိုသာ စီးပြားေရးသမားပီပီ ဦးတည္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အေနာက္ထြက္ေပါက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရႊေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို ႏွစ္ၿမိဳ႕ပံု မေပၚခဲ့ေခ်။ သူတို႔ျမင္ထားသည္မွာ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ ထိုေက်ာက္ျဖဴေဒသကို ေျခကုပ္ယူၿပီး စစ္စခန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ကာ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ျဖတ္ၿပီး အေနာက္ဥေရာပကို စီးပြားေရး စစ္ေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု ျမင္ထားပံုရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ အဆင္ေျပစြာ ေပါင္းသင္းခဲ့သည္ကိုလည္း အျမင္ၾကည္ပံုမရေပ။ ထိုရခိုင္ေဒသကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တ႐ုတ္တို႔အတြက္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ကာ သူတို႔ကို ေက်ာ္လြန္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ပံုရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မၾကာမီတြင္ စီးပြားေရးအရ ဆူပါပါဝါႏိုင္ငံအျဖစ္ တက္လွမ္းလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သမၼတထရမ့္အေနႏွင့္ သူ၏ မဲဆြယ္ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္းလိုပင္ အေမရိကန္ကို ယခင္က သူမ်ားတကာ အထင္ေသး အျမင္ေသးျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ပံုရိပ္က်ဆင္းေနမႈကို ျပန္လည္ ဆယ္တင္ကာ တိုးျမႇင့္ေနပံုရသည္။

သို႔အတြက္ပင္ ယခင္က အျမင္မတူ ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္သည့္ OIC ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ယခု အလြန္းသင့္စြာ ျပန္ေနခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေခ်မႈန္းသည့္ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္လည္း တစ္စြန္းတစ္စမွ် မထြက္ဘဲ အကူအညီမ်ားပင္ ေပးခဲ့ေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္း ဤသို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဆို္လိုခ်င္သည္မွာ ၎တို႔တပ္ထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း ကူညီမႈေစာင့္ေရွာက္မႈဟု ဆိုထားေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ ထိုအရာကိုဘန္းျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ၎တို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကစားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို ၎တို႔က်င့္သံုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ကနဦး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္မည္၊ ေနာက္တစ္ဖန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မည္၊ ထိုမွတစ္ဖန္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္၊ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အထီးက်န္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး အဆက္အသြယ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအရ အရာရာ ေနာက္ေကာက္က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ပစ္ေလ့ရွိသည္။

သည့္အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ အထက္တြင္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အမွန္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အက်ိဳးတရားမ်ား ကပ္ၿငိပါလာႏိုင္မည္ဟုလည္း မွန္းဆတြက္ခ်က္ထားၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားမွ ထိုအခ်က္ကို အဓိက တြက္ခ်က္ကာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေရးမ်ားအတြက္ စု႐ံုးျပင္ဆင္ၿပီး စည္းလံုး ညီညႊတ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မည္သူ႔ေၾကာင့္၊ မည္ဝါ့ေၾကာင့္ဟုလည္း လက္ညႇိဳးထိုးျပရေတာ့မည့္ ကာလလည္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၿပီး ရန္ေစာင္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေနၾကရေတာ့မည့္ကာလကိုလည္း ေက်ာ္လြန္ခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ပါက အဆိုးသံသရာ ေတာမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္သလိုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မဖြံ႕ၿဖိဳး မတိုး တက္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒမဲ့ျခင္း၊ ပညာေရးနိမ့္က်ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နိမ့္က်ျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ မ်ားေနျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းတြင္ အနိမ့္က်ဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့အေရးကို ေသြးေအးလို႔ မေနသင့္ေတာ့ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

သန္းၿဖိဳးႏိုင္FOLLOW US