News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

အျမန္ဆံုး ထုတ္ေဝသင့္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပို္င္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ သတင္းမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ “မိမိတို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကို သတင္း အတုအေယာင္မ်ားျဖင့္ လိမ္ညာဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း။ အားလည္း မေပးပါေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ အေျခအေနမွန္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက သိေအာင္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း။  မိမိတို႔ဆီကအေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ကမၻာက သိေအာင္၊ ျပန္႔ပြားေအာင္ မိမိ္တို႔စဥ္းစားစီစဥ္၍ ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုေဆြးၾကပါရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ား၊ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိတိက်က် စုစည္းသံုးသပ္၍ မွတ္တမ္းတင္ကာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာင္လင့္ထားပါေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ၄.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔ အေမွာင္ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ နယ္ပယ္က႑ အသီးသီးတြင္ အေမွာင္ခ်ခဲ့ရသည္ထက္ပိုမိုစြာ သတင္းမီဒီယာ ေလာကသည္ အေမွာင္တကာ့ အေမွာင္ဆံုး အေမွာင္ခ်ခံခဲ့ရပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ “ဟိုသတင္း မေရး၊ သည္သတင္း မေရးရ”စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံၾကရသလို၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ သတင္းေပးပို႔သူမ်ားမွာလည္း ေထာင္ခ်ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္အၾကားမွ ရရာနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကၿပီး ေပးပို႔ေသာသတင္းမ်ားမွာလည္း အစိုးရ၏ မေကာင္းသတင္းမ်ား၊ အနိ႒ာ႐ံု သတင္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတင္းမ်ားကသာ အမ်ားဆံုး လႊမ္းမိုးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြကလည္း မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ မၾကားရသည့္သတင္းမ်ားကို ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ၾကားသိၾကရသည္ျဖစ္ရာ ၿမိန္ေရရွက္ေရ နားေထာင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံလႊင့္ေသာ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳး ပရိသတ္မ်ားကို အားကိုးသမႈ ျပဳ၍ အစိုးရသတင္းမ်ားကို မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ စိစစ္မႈ မရွိဘဲ အားပါးတရ ထုတ္လႊင့္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ … သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္ တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိလာၿပီး အစိုးရသတင္းအခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ နယ္ေျမ ေဒသအလိုက္ ျဖစ္ပြားေသာ သတင္းမ်ားကို ျပည္သူတို႔က အမွန္အတိုင္း သိရွိလာၾကရပါသည္။ ထို႔ထက္ ပိုမိုသည္ကေတာ့ လူမႈမီဒီယာမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး လူတိုင္းလိုလို တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ ေျမျပင္ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိလာၾကပါသည္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သတင္းထိမ္ခ်န္၍မရ မမွန္သတင္းထုတ္လႊင့္၍မရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ေခတ္မီလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေခတ္မမီ၊ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကား ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ သတင္းရယူသည့္ပံုစံ၊ သတင္း တင္ျပ။ ထုတ္လႊင့္သည့္ပံုစံတို႔ကို မေျပာင္းမလဲ ထုတ္လႊင့္ေနၾကသည္။ သူတို႔က သူတို႔ ထုတ္လႊင့္သမွ် သတင္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ယခင္ကလိုပဲ ယံုၾကည္ေနၾကေပဦးမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။ ေပးပို႔သည့္ သတင္းမ်ား မွန္သည္ မမွန္သည္ကို စိစစ္မႈမရွိ၊ ရသည့္သတင္းကို အတည္မျပဳဘဲ ေရးသား ထုတ္လႊင့္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္က သူတို႔ကို သတင္းေပးပို႔သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးကို လိုလားႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုသတင္းေပးပို႔ေနသူမ်ားမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးကို မလိုလားသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုသူမ်ား၊ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္ေနသူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ေပးပို႔ေသာ သတင္းမ်ားမွာ မမွန္မကန္ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားက မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရသည္ ျပည္သူတို႔က ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္သည္ကို သူတို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ အစိုးရသည္ မဟုတ္တာ မမွန္တာလုပ္၍မရ၊ မဟုတ္တာ မမွန္တာ လုပ္ပါက တစ္နည္း သတင္းမွားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ပါက ျပည္သူက လက္ခံမည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေအာင္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားကို အားေပးသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ေငြအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ဩဇာတိကၠမ ႀကီးမားၾကသည္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ အဆိုပါသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္လႊင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို အေလးထားၾကသည္။ အမွန္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထိုအခါ ၎တို႔သည္ ဘက္လိုက္ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ ဆြဲေဆာင္/ ေခၚေဆာင္ရာသို႔ လိုက္ပါသြားၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထင္အျမင္ လြဲၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို မွားယြင္းစြာ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ လက္တြဲလာခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာတို႔၏စိတ္ဓာတ္ကို အတြင္းသိ၊ အစင္းသိ၊ သိၾကသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကမူ ျမန္မာျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိၾကသလို အျဖစ္မွန္ကိုလည္း သိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းစုသာျဖစ္သည့္အတြက္ အျဖစ္မွန္၊ သတင္းမွန္မ်ားသည္ ကမၻာသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခု ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာသည္မွာ ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ဇာတ္ေၾကာင္းကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ အခု အေရးေပၚ ကိစၥေပၚတဲ့အခါ ေပၚတဲ့အခါမွာ သတင္းအတုေတြကိုပို႔ၿပီး ပိုၿပီးလႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လိမ္တာ ညာတာမွန္း သိရဲ႕သားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကပါ အသံုးျပဳၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြၾကည့္ရင္ သတင္းအမွားေတြ ပ်ံ႕တဲ့သက္ေရာက္မႈကလည္း ရွိပါတယ္။ ႀကီးမားပါတယ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အဘက္ဘက္က အင္အားနည္းသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေရးကိစၥကို ကမၻာကသိေအာင္ တင္ျပမယ့္အပိုင္းမွာလည္း အားနည္းပါတယ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “သတင္းအမွားေတြကိုေတာ့ ဒါက ဘယ္လို မွားယြင္းပါတယ္။ အလိမ္အညာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးကို ျပန္ၿပီး ေခ်ဖ်က္ရမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါကို လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အႀကံဉာဏ္ေပးရင္လည္း လက္ခံပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္အမွန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ေပၚလြင္ေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ဘယ္လို ေဆာင္႐ြက္မလဲ။ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖိအားေပးေနတဲ့ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ၊ တျခား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆီကိုလည္း ဒီအျဖစ္မွန္က ဒီလိုရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္”စသည္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ ၁၈.၇.၂၀၁၃ က ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ “စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ျဖည့္ေပးရမည့္ ကြက္လပ္ တစ္ခု” အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္က “မ်ိဳးဆက္ျပတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္စာ (စာနယ္ဇင္း) အေရးအသား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လူငယ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ လူငယ္မ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လိုသလို လူႀကီးမ်ားကလည္း မိမိတို႔ထက္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေမြးျမဴေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ စာ၊ နယ္၊ ဇင္း ေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ မိမိစာေစာင္ ေအာင္ျမင္မႈရေန႐ံု၊ အားေပးေနသူမ်ား ရွိေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မေနဘဲ မည္သည့္အခက္အခဲပင္ရွိရွိ၊ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ ကြက္လပ္တစ္ခုကို  စာ၊ နယ္၊ ဇင္း ေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၊ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း စသည္တို႔က မျဖစ္မေန ဝိုင္းဝန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကမၻာ့ စာ၊ နယ္၊ ဇင္း ေလာကသို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရတို႔ မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိျမင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ မလိုသူမ်ား ေျပာသမွ် ယံုၾကည္ရသည့္အျဖစ္မွ ျမန္မာ့အေၾကာင္း ျမန္မာေျပာမွ ယံုၾကည္ရသည့္အျဖစ္ကို ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း”ဟူ၍ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ၌မူ ထိုကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ။ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ။ ျမန္မာ့အေၾကာင္း ကမၻာသိရွိရန္ကိစၥမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေရးႀကီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဟု မိမိထင္ျမင္ယူဆသည့္ အႀကံဉာဏ္တစ္ခုကိုေတာ့ ေပးလိုပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အခါတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ တံု႔ျပန္နည္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္/ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ အသီးသီးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕ကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ လက္ရွိ မီဒီယာေလာကရွိ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ တစ္ခ်ိန္က ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သည့္ သက္ရွိထင္ရွား ဘာသာျပန္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ရွိသည့္ အဂၤလိပ္စာ ေရးသားမႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အသီးသီး တာဝန္မ်ား ခြဲေဝေပး၍ ဘာသာျပန္ဆိုေစၿပီးလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကို အသိေပးသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ေဝသင့္ပါသည္။

အဆိုပါစာအုပ္တြင္ လက္ရွိအေျခအေန ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုေဖာ္ျပေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတို႔ စတင္ အေျခခ်လာပံု၊ ထိုမွသည္ ၎တို႔၏ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္က ဘဂၤါလီျပႆနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပံုမွသည္ ယခုေနာက္ဆံုး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၏ ကင္းစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ အေနာက္မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို အသံုးခ်ကာ ကမၻာသို႔ သတင္းမွားမ်ားကိုတင္ျပလ်က္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ သနား က႐ုဏာသက္မႈကို ရယူပံုအထိ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ ကမၻာက ေလးစားရေသာ သမိုင္း ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးတို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အကူအညီကို ရယူေဆာင္႐ြက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အမွာစာျဖင့္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိသင့္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကမွ သမၻာရင့္၊ ဝါရင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားအၾကားတြင္ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ အႀကံေပးမႈတစ္ခုသည္ တိုး၍မေပါက္မည္ကို သိရွိေသာ္လည္း … ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေစတနာ၊ ေမတၱာ မ်ားစြာျဖင့္ … ၊ …။

သိန္းထက္ေအာင္FOLLOW US