News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

ျပည္သူထဲမွာ အေျဖရွာ
အေျဖ

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ရခိုင္အက်ပ္အတည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလြန္မတန္ အာ႐ံုစိုက္သင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသြားခဲ့တယ္။ “စက္တင္ဘာ ၂၅ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမွာမပါဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ကို ေျပးဝင္ခိုလံႈျခင္းမျပဳဘဲ ေနၿမဲအတိုင္း က်န္ရစ္ေနခဲ့ၾကတဲ့ သိန္းခ်ီေသာ မြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ရပ္တည္ၾကသလဲဆိုတာ အေျဖရွာသင့္တယ္”ဆိုတာပါ။ ဒီအခ်က္ကျဖင့္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ရခိုင္အက်ပ္အတည္း ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲ၊ ဘယ္လို ေျဖရွင္းသင့္သလဲ ေမးခြန္းေတြအတြက္ အေျဖေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္စရာရွိတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳးညီေထာက္ျပခ်က္ပါပဲ။ လတ္တေလာ အေရးကိစၥေတြထဲမွာပဲ ဗ်ာမ်ားအခ်ိန္ျဖဳန္းမေနၾကဘဲ ေဒသခံ ရခိုင္လူထုေတြနဲ႔ အတူတကြ သဟဇာတျဖစ္စြာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေအးေအးေဆးေဆး ေနထိုင္ေနၾကသူ မြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အတြင္းသ႐ုပ္နဲ႔ ပကတိ အေျခအေနမွန္ေတြကို ျမန္ျမန္မွန္မွန္ ေလ့လာ အေျဖရွာသင့္ၿပီလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလိုသူေတြ ရွိတယ္

အေက်ာ္ေဇယ်ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ေဒသ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ လံုးဝမပါဘဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ကင္းကင္းေနၿပီး ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္စြာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနေနၾကတဲ့ ေရွ႕အနာဂတ္မွာလည္း လက္ရွိ အေနအထားမပ်က္ ေနသြားလိုတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုက တကယ္ကို ရွိေနပါတယ္။ 

စနစ္တက် စစ္တမ္းေကာက္ရင္ သံုးသိန္းနီးပါးေလာက္ရွိမယ့္ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဒီအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အက်ပ္အတည္းထဲမွာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားလိုပဲ စိုးရိမ္ေသာကႀကီးစြာ အထိတ္ထိတ္ အလန္႔လန္႔နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာျဖစ္လာဦးမလဲ၊ ဘာျဖစ္လာဦးမလဲ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား တည္ေဆာက္ရယူထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝအထိုင္ ၿပိဳပ်က္သြားမွာ သူတို႔ရဲ႕ လူ႔အသိုက္အဝန္းကေလး အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ပ်က္စီးသြားမွာ ထိတ္လန္႔ေနၾကသူေတြပါ။ ယခင္က ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ရွိႏွင့္ၿပီးဆက္ဆံေရးေတြ က်ိဳးပဲ့သြားမွာ သူတို႔ဘဝ ရပ္တည္မႈ အလြန္မတန္ က်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာမွာကို နိစၥဓူဝ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသူေတြပါ။ သူတို႔ေတြက ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနဖို႔ကို လိုလားတယ္။ အနာဂတ္ေပ်ာက္မွာ ေၾကာက္ေနသူေတြပါ။ 

ဒီလိုေနၾကတယ္

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္စြာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနေနၾကသူ မြတ္ဆလင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႔ရတယ္။ 

(၁) ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၁၉၉၃ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မတိုင္ခင္ကနဲ႔ အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ စိစစ္လက္ခံထားသူေတြက အမ်ားစုျဖစ္တယ္။ (၂) သူတို႔ေတြက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္နဲ႔ အတန္အသင့္ အလွမ္းကြာတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနေနၾကတယ္။ (၃) လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားအရ သူတို႔ရဲ႕အင္အားက တိုင္းရင္းသားေတြထက္ ပိုမမ်ားဘူး။ တိုင္းရင္းသား လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုဘူး။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ ခမြီ၊ မရမာႀကီးေတြထက္ မ်ားေပမယ့္ ရခိုင္ကို ထည့္ေပါင္းလိုက္ရင္ သူတို႔က အနည္းစု ျဖစ္သြားတယ္။ (၄) အိမ္ေျခေထာင္ခ်ီရွိၿပီး စနစ္တက် လံုလံုၿခံဳၿခံဳ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ရြာႀကီးေတြမွာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ မေရာေႏွာဘဲ သီးျခား ေနထိုင္ၾကတယ္။ (၅) သူတို႔မွာ လယ္ေျမေကာင္းေတြ၊ အိမ္ႀကီးရခိုင္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီး ျမစ္နား ေခ်ာင္းနားနီးနီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ရြာတည္ၿပီးေန ၾကတယ္။ (၆) ေဒသေန တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အသင့္အမွ် ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ရွိၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းက အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကာယလုပ္သားေတြအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးခြင့္ ရေနၾကတယ္။ (၇) ကုလအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ NGO ေတြ၊ INGO ေတြနဲ႔ အေထာက္အပံ့ထက္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို အမ်ားဆံုး ရယူေနၾကရသူေတြ ျဖစ္တယ္။

ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ ေဒသ ေနရာသာ ကြဲခ်င္ ကြဲသြားလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုတဲ့ ဒီမြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဘံုအမွတ္လကၡဏာေတြက တူညီေနတာပဲ မ်ားတယ္။ 

တိုင္းရင္းသားတို႔ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ပံု

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေနေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက ရခိုင္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ ကမန္၊ လင္းကဲ၊ အႏူး၊ ရွမ္းဒူး၊ ေခါင္စို၊ ခ်င္းနဲ႔ ဗမာတို႔ ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္က လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားေတြက လူနည္းစုေတြပဲ။ 

သက္လူမ်ိဳးေတြက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အေနမ်ားတယ္။ ၿမိဳလူမ်ိဳးေတြက ၿမိဳ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္အႀကီး ေတာ္မနဲ႔ ရမ္းေခ်ာင္းတိုက္နယ္ေတြမွာ၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက သရီ ေခ်ာင္း၊ ပီေခ်ာင္း၊ ယိုးေခ်ာင္းနဲ႔ ေဘာမိရြာေတြ၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းပတီေခ်ာင္း၊ ေတာဖ်ားေခ်ာင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ေမာင္းမေခ်ာင္းေတြ တစ္ဝိုက္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္တူလာ၊ ေဘာ္တူလာေဒသေတြနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုင္းဒင္ေဒသေတြမွာ ေနၾကတယ္။ 

ခမြီလူမ်ိဳးေတြက ကုလားတန္ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ဘယ္ညာမွာ ေနၾကတယ္။ 

မရမာႀကီးလူမ်ိဳးေတြက ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္ေဒသေတြမွာ အမ်ားအျပားေနၾကၿပီး ပန္းေျမာင္း၊ ဖံုသာ၊ ဆင္အိုးနဲ႔ ေရာ္မနီ ရြာႀကီးေတြက မရမာႀကီးေတြခ်ည္းေနၾကတဲ့ ရြာေတြပါ။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ စစ္ေတြ အပါအဝင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ေက်းလက္ အရပ္ေတြမ်ာလည္း ႏွံ႔ႏွံ႔ျပားျပား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကတယ္။ 

ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးေတြက စစ္ေတြနဲ႔ေျမာက္ဦးမွာ အမ်ားဆံုးပဲ။ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေနထိုင္ၾကသလို ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားနဲ႔ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ ဝဲယာမွာလည္း ေနၾကတယ္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့ ကမန္ေတြက ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သင္းကနက္ရြာနဲ႔ သံတြဲၿမိဳ႕ေတြမွာ အဓိက ေနထိုင္ၾကၿပီး လင္းကဲလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကတယ္။ 

ရခိုင္စုဝင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္း နက္၊ ခမြီ၊ သက္၊ ကမန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုဟာ က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ႀကီးထဲမွာ ရြာငယ္ဇနပုဒ္ကေလးေတြအျဖစ္ အႏွံ႔ႏွံ႔အျပားျပား အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ရာက ၁၉၄၂-၂၀၁၆ ကာလအတြင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီေတြက ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ သိန္းခ်ီ အေျခခ်လာၾကတဲ့အခါ အဲဒီေဒသေန လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြက ဒီမြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ညပ္ၿပီး ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ခံထားရသလို ျဖစ္သြားတယ္။ အစိုးရက ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းေတြအရ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ၂၇.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ မရမာႀကီးေက်ာင္းသစ္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ဒဏ္ခံ မရမာႀကီး ခိုလံႈသူမ်ားထဲက ကိုလွျမင့္နဲ႔ မဧၿပီစိုးတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္အရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လံုးတံုအုပ္စု ဖိုးႀကီးေတာင္ေက်းရြာဟာ အိမ္ေျခ ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ဘဂၤါလီရြာႀကီးျဖစ္ၿပီး မရမာႀကီး အိမ္ေထာင္စု ၂၀၊ လူဦးေရ ၁၀၄ ေယာက္ပဲ ရွိေၾကာင္း သိရတယ္။ အလားတူပဲ ရခိုင္ရြာေတြ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားရြာေတြဟာ မြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လူဦးေရ ဖိစီးမႈထဲမွာ ပိတ္မိေနၾကၿပီး မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္နဲ႔ ေနလာၾကရတာပါပဲ။ 

အဲဒီေတာ့ အခုအၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြက မြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သူ႔ဘာသာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနေနတဲ့ ေျမာက္ ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊ ပုဏၰားကၽြန္းဘက္က မြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ရဲ႕ ဘဝတည္ဟန္ေတြက ေျပာင္းျပန္နီးပါးေလာက္ ျခားနားေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ၂၈.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔က မင္းျပားၿမိဳ႕ကိုေရာက္ခိုက္ မင္းျပားေဒသခံ မရမာႀကီး လူမ်ိဳးဦးလွေရႊရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ မင္းျပားမွာ မြတ္ဆလင္ရြာႀကီးေတြ ၁၃ ရြာ၊ လူဦးေရ ၁၃,ဝ၀ဝ ေလာက္ရွိေပမယ့္ ရခိုင္က ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ေက်ာ္၊ မရမာႀကီး ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္၊ က်န္တိုင္းရင္းသား ၅၀ဝ၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအဆအရ အသာစီးရေနတဲ့အတြက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေတြ မေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ေဒသက လူတခ်ိဳ႕ ေလွႀကီးေတြနဲ႔ လာၿပီးဆက္သြယ္တယ္၊ စည္း႐ံုးတယ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို ထြက္ေျပးဖို႔ ေသြးေဆာင္လံႈ႔ေဆာ္တယ္လို႔ သတင္းေတြၾကားရေပမယ့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ။ လက္လုပ္မိုင္းဆြဲတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါလည္း ေဒသခံေတြ မပါဘူးလို႔ သိရတယ္။ 

ဆိုေတာ့ရင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းမွာ ေရာက္ရွိ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးက ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အလံုးစံု ပူးေပါင္းခဲ့ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကေန တရားမဝင္ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်လာ သူေတြကို OIC ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနဲ႔ ARSA အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔က ေသြးထိုးစည္း႐ံုးၿပီး နယ္ေျမလု စစ္ဆင္ေရးအသြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားခဲ့ၾကရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ပံုက သိပ္သိပ္သည္းသည္း မရွိဘဲ တကြဲတျပား တည္ရွိေနျခင္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွ လံုၿခံဳမႈ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေျမျပင္ အေနအထားေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုရဲ႕ ေနာင္ေရး

စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဖြင့္လွစ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းေတြ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံုၿမိဳ႕က ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြဟာ သူတို႔ တစ္သက္လံုး ေနထိုင္ႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ သူတို႔ဇာတိေျမကို ျပန္လည္ အေျခခ်ဖို႔ကို ေသာကႀကီးစြာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ မျပန္ရဲဘူး။ အမ်ားစု ျပန္ဖို႔ ျငင္းဆန္ၾကတယ္။ ေနေရးထက္ေသေရးက ပိုလြယ္ေနတဲ့ အေျခအေနႀကီး လႊမ္းမိုးရာ အဲဒီအရပ္ကို ဘယ္လိုမွ သူတို႔ မေနရဲ႕ၾကေတာ့ဘူး။ ဘီလူးစီးသလို သရဲမင္းရဲစီး အၾကမ္းဖက္ လူအုပ္ႀကီးရဲ႕ အဝိုင္းခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မ်ိဳးေတြကို ေနာက္ထပ္ သူတို႔ မႀကံဳေတြ႔ခ်င္ေတာ့ဘူး။ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ ည ၂ နာရီခြဲမွာ ဝတ္စံုအမည္းဝတ္ လူ ၁၀ဝ ေက်ာ္နဲ႔ ေထာင္ေက်ာ္တဲ့ လူအုပ္ႀကီးရဲ႕ ဝိုင္းဝန္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ရန္ျပဳျခင္းကို ည ၂ နာရီခြဲကေန မနက္ ၆ နာရီအထိ ခံခဲ့ရၿပီး အရွင္လတ္လတ္ ငရဲက်ခဲ့တဲ့ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာသား ကိုေမာင္ဖူးရွည္နဲ႔ မလွလွဝင္းတို႔ကေတာ့ သူတို႔ဇာတိရြာကို လံုးဝ မျပန္ေတာ့ဘူးလို႔ အခိုင္အမာ ေျပာပါတယ္။ “ဒီလူေတြကို ျပန္လက္ခံတဲ့အခါ ဒီအၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျပန္ပါမလာဘူးလို႔ ဘယ္သူက အာမခံမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရန္ျပဳခဲ့တဲ့လူေတြ အားလံုးက တစ္သက္လံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ခဲ့ဖူးတဲ့ မ်က္ႏွာသိေတြခ်ည္းပဲ။ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္လိုယံုရမလဲ”လို႔ သူကေျပာတယ္။ 

အၾကမ္းဖက္ခံေဒသေတြမွာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ တာဝန္ရွိသူေတြက ေဒသခံလူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြဆီမွာ စူးစူးနစ္နစ္ စိမ့္ဝင္ေနတဲ့ အဲဒီ အေၾကာက္တရားေတြကို အေလးအနက္ထား နားေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 

စုစည္းရြာေတြ လိုအပ္မလား

အႏွံ႔ႏွံ႔အျပားျပား ျပန္႔က်ဲတည္ရွိေနတဲ့ လူမ်ိဳးတူ၊ ဘာသာတူ၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္းတူတဲ့ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ဒိုင္းနက္၊ ခမြီ၊ လင္ကဲ၊ ကမန္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြကို ေရ၊ ေျမ၊ အေျခအေနသင့္ရာ ေဒသမွာ စုစည္းၿပီး စံျပေက်းရြာေတြ တည္ေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ဝင္လာၾကမယ့္ လူမ်ားစု မြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ပိုကဲေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြရဲ႕ ေသာကကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္မလား၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး လံုၿခံဳေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးေတြ ပိုၿပီးလြယ္ကူအဆင္ေျပလာ မလား၊ ျပည္သူ႔အသံကို ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးထားသင့္တယ္။ 

ျပည္သူထဲမွာ အေျဖရွာ 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ေဒသေတြမွာခ်ည္း အာ႐ံုအလံုးစံုကို ပံုေအာႏွစ္ျမဳပ္မထားဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ မြတ္ဆလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သဟဇာတ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဒသေတြဆီကိုလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ အေျဖရွာၾကည့္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ 
အေျဖဟာ ျပည္သူေတြထဲမွာပဲ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ လက္ပြန္းတတီး ထိေတြ႔ၿပီး ျပည္သူထဲမွာပဲ အေျဖကို ရွာေဖြၾကသင့္ေၾကာင္းပါ။

ေဇယ်မင္းသွ်င္ (၃၀.၉.၂၀၁၇)FOLLOW US