News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

႐ိုဟင္ဂ်ာဝါဒျဖန္႔ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဝါဒေျပာင္းစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း

ယခုေဆာင္းပါးရွင္ Gearóid Ó Colmáin သည္ ပါရီအေျခစိုက္ အိုင္းရစ္ရွ္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲအေၾကာင္း အာ႐ုံစိုက္ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ လက္ဝဲယိမ္း ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အေနာက္ကမာၻႏွင့္ အေနာက္မီဒီယာမ်ား၏ အယူအဆႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားႏွင့္သာ အသားက်ေနေသာ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အယူဆမ်ားမွာ ထူးဆန္းေကာင္း ထူးဆန္းေနႏိုင္ပါသည္။  အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ကမာၻႏွင့္ ဇီယြန္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရး (ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရး) အျမင္မ်ားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရွိႏိုင္သလို ႐ုရွားႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္းေသာ သူ၏အျမင္မ်ားကိုပါ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြဲခ်က္မ်ားမွာ ၎၏အာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္မွ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ အျဖစ္သာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း သူ ေရးသားခဲ့ေသာ The Rohingya Psyops: Waging Covert War on Myanmar ေဆာင္းပါးကို ေကာက္ႏုတ္ျပန္ဆို ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက Colmáin ထပ္မံေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကိုလည္း ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

ေဇဝင္းေနာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

ေတာင္အာရွမွ ဒုကၡသည္ႏိုင္ငံေရး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ရာမူ၌ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္တစ္စုက ဗုဒၶဘာသာဝင္ အလုပ္သမားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း ကန္မ်ား၊ ေနအိမ္အမ်ားအျပားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။  ယင္းဂိုဏ္းဂဏစြဲ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့  အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘဂၤလား စစ္တပ္က နယ္စပ္ ပိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈ ခံေနရေသာ မြတ္ဆလင္ ညီေနာင္မ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟု အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ တရားမွ်တသည့္အသြင္ ေခ်ပၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လက္နက္တပ္၊ ေလ့က်င့္ေပးေနသည္ဟု ယံုၾကည္စရာ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းရွိေနသည္။

နာဗင္မာဆစ္ ေရးသားေသာ “The Politics of Refugees in Sout Asia- Identity, Resistance and Manipulation” စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို တားဆီးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ မက္လံုး တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြမႈ၌ အျငင္းပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ တင္းမာမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အဆိုအရ ျမန္မာသည္ စိန္႔မာတင္ကၽြန္းတစ္ဝိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္ကို  က်ဴးေက်ာ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးတြင္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈခံု႐ံုးက ယင္းဧရိယာသည္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း ရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည္”

အဆိုပါစာေရးသူကပင္ “ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္နက္ငယ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေနသည္မွာ လူတိုင္းသိသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္”ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သေရ ညႇိဳးႏြမ္းေစရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို CIA ႏွင့္ MI6 က ေထာက္ပံ့ေနျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မြတ္ဆလင္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ တိုင္းျပည္ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ရပ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကေတာ့ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ စြပ္စြဲသည္မွာ အစိုးရတပ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဆိုေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အစိုးရကို ထိခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အင္အားစုမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘက္လိုက္ေသာ သတင္းတင္ဆက္မႈ 

ဆီးရီးယား စစ္ပြဲအေရး စစ္စစ္မွန္မွန္ တင္ဆက္ေဖာ္ျပေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္း၏ အလံုးစံု လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံေနရသည္။ သူတို႔ေတြသည္ အက်ပ္အတည္း၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရး သေဘာ သဘာဝကို ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် ရွင္းျပရန္ အားမထုတ္သလို ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူမ်ားဘက္မွအသံကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မရွိေပ။ 

ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာစစ္ေသြးႂကြမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ဘဂၤါလီ က်ဴးေက်ာ္မႈမွ အမိေျမ၏ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ၾကရန္ သတိေပးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာခဲ့သလိုပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကားတြင္ CIA အေထာက္အပံ့ခံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္ဝီရသူသည္ လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက သူ႔ပံုကို မ်က္ႏွာဖံုးတင္ၿပီး “The Face of Buddhist Terror”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္သည္။ သူ႔ျပည္သူမ်ားကို အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္ဝါဒမွ ကာကြယ္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ သူ႔ရပ္တည္ခ်က္ကို လံုးဝ ထည့္မတြက္သည့္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းမ်ားစြာ ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္ဆိုေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို အျငင္းပြားေမးခြန္း ထုတ္ျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္ဆိုေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုမူ စံုစမ္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မလုပ္ဘဲ အလြယ္တကူ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဦးဝီရသူအေပၚ စြပ္စြဲမႈမ်ားမွာ မွန္ကန္ေကာင္း မွန္ကန္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဓမၼဒိ႒ာန္က်ၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ိဳးဟု မွတ္ယူစရာ တင္ဆင္မႈမ်ိဳး ယခုထိ မေတြ႔ရေသးေပ။

ၾကားသမွ် ျမင္သမွ်အားလံုးတြင္ ဦးဝီရသူကို အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္သားအျဖစ္သာ အမည္တပ္ထားၾကသည္။ ဘီဘီစီက “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကမၻာ - ျမန္မာ့ အစြန္းေရာက္ဘုန္းႀကီး”ဟု အမည္တပ္ထားသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘီဘီစီ၏ သတင္းမွတ္တမ္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ျပသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ အလားတူ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား အေပၚတြင္ေတာ့  ယင္းသို႔ေသာ ေလးစားသမႈမ်ိဳး မရွိခဲ့။ အာဏာပိုင္မ်ားက သတင္းမွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူးမႈကို ရပ္တန္႔ခိုင္းၿပီး ဘီဘီစီ ႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႔ကို ေခၚထုတ္ကာ စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ဘီဘီစီဘက္က ဆိုသည္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ တစ္ခုခုကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသည္ဟု စြပ္စြဲလိုရင္းျဖစ္သည္။ (ယင္းသတင္းမွတ္တမ္းအတြက္) ဘီဘီစီသည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးတေလကိုမွ် ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၎တို႔၏ ႐ႈေထာင့္ အျမင္ကို လံုးဝ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။

အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္မႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မွ် မေဖာ္ျပခဲ့။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူက ဘီဘီစီကို ျပသေသာပံုမ်ားမွာ အလြန္ ေသြးပ်က္ဖြယ္၊ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ မျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးဝီရသူသည္ ခံရသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ားဘက္ကို မၾကည့္ဟုသာ ဘီဘီစီက ေျပာသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဦးဝီရသူကလည္း ဘီဘီစီသည္ ခံရသည့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားဘက္မွ မၾကည့္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ မိတၳီလာတြင္ ဗလီမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံ အစြန္းေရာက္မ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္လႊား ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းကန္ပုထိုးမ်ားကို အစၥလာမၼစ္မ်ားက ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္သတင္းမ်ား မေတြ႔ရ။ ဦးဝီရသူကို ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက ေထာင္ ၉ ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္ဟု ဘီဘီစီက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး မိနစ္ပိုင္း အၾကာတြင္ပင္ အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ မည္သို႔မွ် ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိဟု ဆိုထားျပန္သည္။

ဦးဝီရသူသည္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသား လက္ထပ္မႈကို တရားမဝင္ ျဖစ္ေသးသည့္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ လက္မွတ္ ႏွစ္သန္းခန္႔ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမွာ လူမ်ိဳးေရး-ဘာသာေရး ေရာယွက္ေနၿပီး အေနာက္ကမၻာမွ ေဝဖန္သူတို႔က လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္ ဥပေဒဟု စြပ္စြဲၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီတစ္ဦး၏ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ လံုးဝ ဆင္ျခင္တံုတရား ျပည့္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္သာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီး အေျမာက္အျမား အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ သြတ္သြင္းခံေနရၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ဦးေရမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီဟု ယူဆၾကၿပီး ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ အလားတူ ဥပေဒမ်ား အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ ရွိေသာ္လည္း မည္သူမွ် ထိုအေၾကာင္း မေျပာၾက။ ဥပမာအားျဖင့္ အီရန္ အစၥလာမၼစ္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ  အစၥလာမ္ ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔မွသာ အစၥလာမ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း”၊ ထိုစာလံုးမွာ စင္စစ္အားျဖင့္ အေမရိကန္ကိုသာ ရည္ညႊန္းၿပီး ထိုႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ ဆင္ႏႊဲေနေသာ ဝါဒေျပာင္းစစ္ပြဲကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တ႐ုတ္ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို ဟန္႔တားလိုေသာ အေမရိကန္တို႔သည္ တ႐ုတ္အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္ ရွင္က်န္မွ ၎တို႔ေနာက္ခံျပဳေပးထားေသာ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲအတြက္ သာမက ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလိုပံုရသည္။ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ တက္လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားႏိုင္ေျခရွိသလို ထင္ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒတြင္ စီအိုင္ေအသည္ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ထိပ္တိုက္ တိုးေနသည္မွာ ျမင္သာေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ စစ္ပြဲယႏၲရားအတြက္ ပံုမွန္ ကိစၥတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

၁၉၄၂ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မြတ္ဆလင္တို႔က ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံတို႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွာ ခံရသူကို ျပန္အျပစ္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ Rick Heizman မွာ ဆင္းရဲေသာ ဗုဒၶဘာသာ လယ္သမားမ်ားကို အေနာက္အုပ္စု ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လူမ်ိဳးသုဥ္း ရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးစားေနမႈအေၾကာင္း ေလ့လာသည့္ ရွားရွားပါးပါး သုေတသနသမားျဖစ္သည္။ သူ႔သုေတသနကို လူ႔အခြင့္အေရး အမည္ခံ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ဆိုေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းႀကီး ႏွစ္ခုက မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။ ရခိုင္သမိုင္းကၽြမ္းက်င္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံ French School for Asian Studies ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ Jacques P. Leider ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕သာ ဘဂၤါလီျပႆနာကို သိပၸံနည္းက် ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။ Leider က ခံစားခ်က္ပါၿပီး ဘက္လိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ သတင္း တင္ဆက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား မတူကြဲျပားမႈရွိေရး အာ႐ံုစိုက္ရမည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။FOLLOW US