News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

အေနာက္တံခါး လံုၿခံဳေရး အႀကံေပးပါရေစ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ႐ြက္ေရးေကာ္မတီ} ကို ၁၂.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္။

ယခုကာလအတြင္း ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားေနၾကသလို စာေစာင္မ်ားကလည္း ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးမ်ားထဲတြင္ အႀကံျပဳ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မၾကာမီရက္ပိုင္းကပင္ စာေစာင္တစ္ခု၌ ေမာင္ေတာေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဒ႐ုန္းယာဥ္ငယ္မ်ား အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

ယခုလည္း ရခိုင္အေရး၊ ေမာင္ေတာကိစၥကို စဥ္းစားေနရာမွ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္း ေျပာလာဆိုလာၾကသည္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အေတြးက ေပၚလာျပန္သည္။ သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံေပးမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားကလည္း လွဴဒါန္းၾကသည့္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလမ်ားအတြင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကိုျဖတ္သန္း၍ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားက ဝင္ေရာက္ စည္း႐ံုးျခင္း၊ ျပည္တြင္းမွလူမ်ား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ၍ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမွသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းကာ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး မိမိ၏ လံုၿခံဳေရး ကင္းစခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ကာ လံုၿခံဳေရး ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားပါ တိုက္ခိုက္၊ သတ္ျဖတ္၊ အၾကမ္းဖက္ခံလိုက္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုခတ္မည့္ ၿခံစည္း႐ိုးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ တရားမဝင္ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း မျပဳႏိုင္ၾကေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ ဟန္႔တားႏိုင္မည္ဟု ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လံုးဝဥႆံု ဟန္႔တားႏိုင္မည္ဟူ၍ကား တထစ္ခ် မွတ္ယူယံုၾကည္၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဟူသည္ အၾကမ္းဖက္သမား ဆိုသည္မွာ ဆီလိုအေပါက္ရွာၿပီး ေနရာမ်ိဳးစံုမွ၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ႀကံဆ အသံုးျပဳၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား လာေရာက္၍ စည္း႐ံုးျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ တစ္႐ြာႏွင့္ တစ္႐ြာ ကူးသန္းသြားလာျခင္း၊ ႐ြာအဝင္အထြက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ၿမိဳ႕႐ြာလံုၿခံဳေရးစနစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပံုကို တင္ျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၌ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဗကပေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၾကၿပီး ႀကံဳလွ်င္ႀကံဳသလို ေက်း႐ြာမ်ားအား ဝင္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕ေပၚသို႔လည္း မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား လိုလားသူမ်ားကို ဝင္ေရာက္ သတ္ျဖတ္ေလ့ ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕ကို ၿခံစည္႐ိုးႏွစ္ထပ္ ကာရံထားပါသည္။ ၿခံစည္း႐ိုးကို သစ္ဝါးမ်ားျဖင့္ ခိုင္ခံ့စြာ ကာရံထားသည့္အျပင္ အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၿခံစည္း႐ိုး ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ သစ္လံုးမ်ားကို ခၽြန္၍ေထာင္ထားကာ ဂိတ္တံခါးႀကီးကိုလည္း ႏွစ္ထပ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး လူအဝင္အထြက္၊ ကားအဝင္အထြက္မ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္၍ ဝင္ထြက္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဈးေန႔မ်ားတြင္ လူအဝင္ အထြက္မ်ားသျဖင့္ ဂိတ္အဝင္အထြက္ကို လူအင္အား ပိုမိုခ်ထားၿပီး စိစစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ရွိၾကသျဖင့္ ထိုတာဝန္ကို ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ယူပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးေနသည္ၾကားမွပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဈးေန႔မ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာကာ ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ လူႀကီးမ်ား၏ ေနအိမ္တြင္းသို႔ လက္ပစ္ဗံုးပစ္သြင္းကာ လုပ္ႀကံျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ရပါေသးသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား ခတ္ထားၾကၿပီး လူဝင္လူထြက္ကို စနစ္တက် စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးကို အထိုက္အေလ်ာက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ သတင္းရယူေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္းကို ေန႔စဥ္တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေပးပို႔ရသလို ထူးျခားမႈရွိပါကလည္း မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕အနီးရွိ ေရွ႕တန္းအမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးပို႔ရပါသည္။ သတင္းေပးပို႔ျခင္းကို သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။ ရန္သူက သိရွိပါက အသတ္ခံရသလို တစ္ခါတစ္ရံ သတင္းေပးပို႔သည့္႐ြာမွာ ႐ြာလံုးကၽြတ္ မီး႐ိႈ႕ခံရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ယခုတင္ျပခဲ့သည္မွာ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ေဒသ အေရးကိစၥႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ခ်င္း မတူသလို၊ နယ္ေျမေဒသ အေျခအေန၊ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား စသည္မွအစ အစစအရာရာ တူညီျခင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ “မိမိအရပ္ေဒသသို႔ လူစိမ္း၊ သူစိမ္းမ်ား တရားမဝင္ ျဖတ္သန္းမႈ မျပဳႏိုင္ေရး၊ ႐ိုးသားေသာ ေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာသားမ်ားအား လာေရာက္၍ စည္း႐ံုးမႈ မျပဳႏိုင္ေရး၊ အတင္းအဓမၼ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ မျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ပစ္ခတ္/ ေဖာက္ခြဲေရး စသည့္သင္တန္းမ်ားကို မိမိေက်း႐ြာမ်ား၏အနီးတြင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး”စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာမူ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား မတူညီၾကေစကာမူ ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္၍ ေက်း႐ြာမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္မူ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အထူးသတိျပဳ၍ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

- ေက်း႐ြာမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေက်း႐ြာအမည္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု အမည္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေျပာင္းလဲၿပီး ရခိုင္သူရဲေကာင္း အမည္မ်ားကို ေပးသင့္ပါသည္။ (ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္)။

- ေက်း႐ြာ၏ တည္ေနရာႏွင့္ အ႐ြယ္အစားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။၊

- ေက်း႐ြာကို ရခိုင္ေက်း႐ြာ၊ မြတ္ဆလင္ ေက်း႐ြာဟူ၍ ခြဲျခားေခၚဆိုျခင္း မျပဳသင့္ေတာ့ပါ၊

- လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုဟူ၍ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားကို မ်ားစြာ ကြာဟမႈ မျဖစ္ေစေရး ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။၊

- ယခင္ေက်း႐ြာ တစ္ခုတည္းတြင္ အတူတကြ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရာတြင္ (ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားမွလြဲ၍) တစ္႐ြာတည္းတြင္ အတူတကြ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း မျပဳသင့္ေတာ့ပါ၊

- ေက်း႐ြာမ်ားအား ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံ၍ စနစ္က်နေသာလံုၿခံဳေရး အစီအမံကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

- ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးတည္း တာဝန္ေပးအပ္မည့္အစား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းေစ၍ တာဝန္ေပးအပ္သင့္ပါသည္။

- ၿပီးခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိသူ၊ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိသည္ဟူ၍ သံသယရွိသူမ်ားအား ႐ြာျပင္မထြက္ရဟူသည့္ ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ မလိုက္နာသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

- ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားက ေအာက္ေျခႏွင့္ မကင္းကြာေစဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားက အၿမဲမျပတ္ လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

- အေရးႀကံဳပါက ေက်း႐ြာအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စနစ္ကို သတ္မွတ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

- သတင္းရရွိေရးသည္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးပါသျဖင့္ သတင္းရရွိေရးကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

- နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအၾကားတြင္ အလြယ္တကူ ကူးသန္းသြားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

- ေမာင္ေတာ၊ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ကို အျမန္ဆံုး ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

ယခုတင္ျပခဲ့သည္တို႔မွာ ေငြမကုန္ လူမပန္း အခမဲ့ တင္ျပသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုတေလကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ပင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး မ်ားစြာ ကုန္က်မည္ကို သိရွိပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက မိမိႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ အဏုျမဴဗံုးမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိမိနယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေက်း႐ြာမ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ဖို႔ေတာ့ ႀကိဳးစားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

အႀကံဆိုသည္မွာ မိမိက လြတ္လပ္စြာ ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသလို တစ္ဖက္ လူအေနႏွင့္လည္း မိမိေပးေသာ အႀကံကို ယူခ်င္မွယူမည္၊ အသံုးခ်ခ်င္မွလည္း ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ကိုဖီအာနန္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ဦးေဆာင္သည့္ အႀကံေပးအဖြဲ႔က ေပးသည့္အႀကံကိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနႏွင့္ အကုန္လံုးကို လိုက္နာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်င္မွ ေဖာ္မည္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည့္အပိုင္းကို ေဆာင္႐ြက္မည္ ဟူ၍ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါလား။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးအေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏အေရးပါေသာ အေနာက္တံခါး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ သဲတစ္ပြင့္မွ် ပါဝင္ခြင့္ရသည္ဆိုလွ်င္ပင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရက်ိဳးနပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္FOLLOW US