News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

18-Sep-2017

ရခုိင္အေရး
အားလံုးကေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ မိန္႔ခြန္း (Daily, Vol-5/No-137)
ယေန႔သည္ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ သမိုင္းတြင္မည့္ေန႔ရက္တစ္ရက္ဟု ဆိုရပါ မည္။ အေၾကာင္းမွာ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပႆနာ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား စသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး သိရွိႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္၍ပင္။

ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲလြန္းသည့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းကိစၥအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ ပထမဆံုးေျပာဆိုသည့္ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သလို ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားဘက္တစ္ဖက္တည္းတြင္သာရပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံတမန္ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္လမ္းေၾကာင္းကေသာ္လည္းေကာင္း ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႀကီး တစ္ခုလံုးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သို႔ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမည္နည္း ဟူသည္မွာ တကယ့္ကို စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနႏွင့္သာမက ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္အေနႏွင့္ပါ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာ့ျပႆနာကို ျပည္တြင္းက ဆန္႔က်င္ဘက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္ပက ဖိအားေပးေနသည့္ အင္အားစုမ်ား နားလည္လက္ခံေအာင္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဧရာမ စိန္ေခၚမႈႀကီးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စာဖတ္သူ အားလံုးသိႏွင့္ၾကသည့္ အတိုင္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ အုပ္စုတို႔ ဖန္တီးေသာ ျပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားႏွင့္ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ေသာ အေနအထား သို႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး ယင္းအေနအထားသည္ ယခင္ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မႀကံဳဖူးေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႀကီးစြာေသာ အမ်က္ေဒါသထြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပသလ်က္ရွိခ်ိန္၊ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ျဖစ္လ်က္ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမရွိရေကာင္းလားဟူေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲ အပါအဝင္ ကမၻာေက်ာ္အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈႏွင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား အစြမ္းကုန္ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၊ ျပည္တြင္း၌ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ေနရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလာၿပီး ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ မပါလွ်င္ ဆားမပါသည့္ဟင္းသဖြယ္ ေပါ့ေတာ့ေတာ့ ပံုစံမ်ိဳး အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ေျပာမည့္မိန္႔ခြန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းအတြက္ သာမက ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိၿပီး ယင္းညီလာခံ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာၿပီးလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီျပႆနာသည္ ဒုတိယေျမာက္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥအျဖစ္ လႊမ္းမိုးထားေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းသည္ ဘဂၤါလီတို႔ကိစၥဗန္းျပၿပီး အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ျမန္မာအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လာရင္းကိစၥ ေပ်ာက္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္႐ံုမွ်မက ျမန္မာ့အနာဂတ္တြင္ ရန္သူနည္းေစ၊ မိတ္ေဆြတိုးေစ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အစပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အတိုင္းထက္ အလြန္ပင္ျဖစ္ေပမည္။ ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားၿပီး သူမတူေအာင္ ထက္ျမက္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း အဆိုပါမိန္႔ခြန္းႏွင့္အတူ သူမ၏ အစိုးရဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အလုပ္မ်ားက မွတ္ေက်ာက္ တင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၈-၉-၂၀၁၇)FOLLOW US