News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

06-Sep-2017

ရခုိင္အေရး
ရခိုင္ျပႆနာအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအား ေသြး႐ိုးသား႐ိုးေလာ (Daily, Vol-5/No-127)
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကိုမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မာလာလာကဲ့သို႔ေသာ စင္တင္ခံ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆို ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း စည္း၊ ေဘာင္ ေက်ာ္လာသည့္သေဘာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ကမၻာေက်ာ္ သတင္းမီဒီယာႀကီးမ်ားအျဖစ္ မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ထားၾကေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို တစ္ဖက္တည္းမွအသံကိုသာ ေဇာင္းေပး ေဖာ္ျပေနၾကျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုပ္ႀကံမႈဆန္သည့္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ပါဝင္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔မွာ မ်ားစြာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ ႀကီးမားသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္ေရာက္မွသာ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးအထိ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ အာရွေဒသတြင္ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေတာ့မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ပံုရိပ္ကို မလိုလား၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ေစတနာဆိုးျဖင့္ တမင္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ျပႆနာဆိုးမ်ား ဖန္တီးေနျခင္းပင္ေလာဟု ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ထို႔အျပင္ လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ယခင္အတိတ္ ကာလႏွင့္ မတူျခားနားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒ က်င့္သံုးလာၿပီးေနာက္ ယင္းမူဝါဒအရ မည္သူ႔အေပၚကိုမွ် လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း မဟုတ္ေတာ့သည္ကို ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ ေမွ်ာ္ကိုးေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တစ္နည္း မဟုတ္တစ္နည္း ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာႏိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔တြင္ ေျခကုပ္စခန္းမ်ား လက္လႊတ္လာရျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို မ်က္စိက်လာေသာ အိုင္အက္စ္ေခၚ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြေရး လႈပ္ရွားမႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ခန္႔မွန္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

မ်ားစြာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိသည္မွာ အာရွႏွင့္ မနီးမေဝး ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ခြဲထြက္ထားေသာ ေခ်ခ်င္ညႇာေဒသ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ရွင္းက်န္႔ျပည္နယ္တို႔ရွိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ ဤမွ်ေလာက္ အသံက်ယ္က်ယ္မရွိဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ ပတ္သက္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ နာမည္ခံ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္သာ အျပစ္ပံုခ်ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့လူဦးေရအခ်ိဳ႕ကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏိုင္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးအေပၚကိုပင္ ဤမွ်ေလာက္ ကမၻာႏွင့္အဝန္း အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ဖိအားေပးခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာအေပၚတြင္မွ ပံုေအာလာျခင္းမွာ ေနာက္ကြယ္မွ စနစ္တက်၊ အင္အားေကာင္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္ရွိရွိ၊ ေငြေၾကး၊ ဩဇာ၊ အာဏာ ႀကီးႀကီးမားမား၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳး မရွိဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း မိမိတို႔ ဩဇာအာဏာ သက္ေရာက္ေနေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔အေပၚ အားကိုးမွီခိုလာေစရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုအေပၚ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ မူဝါဒက်င့္သံုးေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔ သြယ္ဝိုက္ ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ မီးေတာက္ေနသည့္ ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ၎တို႔ ဩဇာအာဏာ၊ အရွိန္အဝါ က်ဆင္းလာေသာအခါ မီးေတာက္ကို ေနရာေျပာင္းရန္ စဥ္းစားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ရခိုင္ေဒသသည္ ၎တို႔အတြက္ ေရကန္အသင့္၊ ၾကာအသင့္ ျဖစ္မသြားေစရန္ အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္လြန္းအားႀကီးလာသည့္အတြက္ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ စဥ္းစားစရာ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္ပ ပေယာဂမ်ားအျပင္ လက္ရွိအစိုးရကို အက်ပ္အတည္း ႀကီးသထက္ႀကီး၊ အက်ပ္႐ိုက္သထက္႐ိုက္လာေစရန္ ျပည္တြင္းမွ အစြန္းေရာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း အခ်ိန္ယူ ေဘးတီးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္မသြားေစေရးကိုလည္း ဆင္ျခင္ သတိထားရေပမည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သတင္းက်င့္ဝတ္မရွိ၊ သတင္းအတတ္ပညာ တိမ္းေစာင္းေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ကမၻာေက်ာ္ေစရန္ အလြန္အကၽြံ ခ်ီးပေျမႇာက္တင္ေပးထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္ေသး ႐ုပ္ဆန္ လိုခ်င္သလို ပံုသြင္းခံထားရသည့္အသြင္ ေဆာင္လာေသာ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ပညာမဲ့၊ ရန္လို၊ ႐ိုင္းပ်သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကလည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ပိုဆိုးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း လတ္တေလာ သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၉-၂၀၁၇)FOLLOW US