News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အေျဖရွာရေတာ့မည့္ ၿခံစည္း႐ုိးျပႆနာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္စြန္းစြန္းေဒသတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ASRA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ လူ႔အသက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လည္း ေနအိမ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာကာ စစ္ေဘးလြတ္ကင္းရာ အရပ္မ်ားသို႔ ခိုလံႈေနၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕အရပ္သားမ်ားမွာ ပိတ္မိေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈသြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က အစိုးရဌာနမ်ားဘက္သို႔ ခိုလံႈေနၾကသည္။ ႐ြာေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထိုမီးသည္ စတင္ ျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ယခုစက္တင္ဘာ လ ၄ ရက္ေန႔ထိတိုင္ တစ္ဆယ္ရက္ေရာက္သည့္တိုင္ မၿငိမ္းႏိုင္ေသးဘဲ ထိုေဒသအတြင္း ဟိုတစ္စ ဒီတစ္စ ကြက္က်ားေလာင္ၿမိဳက္လ်က္ ရွိေနေသးသည္။

ထိုအေရးအေပၚ အစိုးရဘက္ကလည္း တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ထုတ္ကာ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ကိုင္တြယ္ေနရသည္။ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ပံုအေပၚ အားမလို အားမရျဖစ္သူ လူထုထဲမွ အခ်ိဳ႕ကလည္း ထိုေဒသကို အေရးေပၚ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အစိုးရ သတိထား ကိုင္တြယ္ေနသည့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ထို႔ထက္ပိုဆိုးေနသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ေနရပ္တြင္ မေနႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟူေသာ ျပင္ပကမၻာတြင္ သတင္းမွားမ်ား ေရာက္ရွိေနသည့္အေရး ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ထိုသတင္းမွားမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္မွ မီဒီယာအားကိုရယူၿပီး ျပန္လည္ တိုက္ဖ်က္ေနၾကရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအေျခအေန အခ်ိန္အခါႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ တပ္မေတာ္ကလည္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ယခင္က မီဒီယာမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္အမႈမ်ားကို ပလပ္ၿပီး သင္ပုန္းေခ်ခဲ့သည္။ ဩဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ယခုလအတြင္းတြင္လည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝး က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုကိစၥမွာ အစိုးရအတြက္ မလြဲမေသြခ်ျပ ေဆြးေႏြးၾကရေတာ့မည့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့ေတာ့သည္။

တစ္ဖက္က ASRA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ အားေပးေထာက္ခံ ကူညီၾကသည့္ ေနာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မမွန္သတင္း ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားအေပၚ အေနာက္ကမၻာမွ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ယံုၾကည္ေနခဲ့ၾကၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူရန္ တိုက္တြန္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအေရးကို တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကပင္လွ်င္ တူရကီႏိုင္ငံမွ ဟက္ကာအဖြဲ႔ တစ္ခုက အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရား ႀကီးမားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ ထိုအေရးကိစၥအေပၚ ေျဖရွင္းရာတြင္ ယခင္က လုပ္ေနသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း တစ္သမတ္တည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေခါင္းခဲခဲ့ပံုေပၚသည္။ ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ယခင္က တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မတူ။ ေနာက္ခံအေၾကာင္း တရား၊ ေရခံ၊ ေျမခံ၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ ပဋိပကၡ စသည္တို႔ ကြဲျပားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥအေပၚ လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ အခ်ိန္တစ္ခဏအတြင္း ၿပီးစီးခ်င္ေဇာျဖင့္ ကမၻာသိ ရပ္သိ႐ြာသိ ထင္ထင္ရွားရွား ေျဖရွင္းရန္မသင့္ေၾကာင္းကို အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျမင္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အိမ္နီးခ်င္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီး၏ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ တင္ျပသြားလိုပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံႀကီးသည္ အေနာက္ဘက္တြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္၊ နီေပါ၊ ဘူတန္တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံႏွင့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားစြာက ဝိုင္းရံထားသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္စြန္းေဒသတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းတူ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားျဖင့္ မၾကာမၾကာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ဂ်န္မူးႏွင့္ ကက္စမီးယားေဒသ ရွိသည္။ တစ္ဖန္ အေရွ႕ဘက္တြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္မႈမိုင္ေပါင္းမွာ ၅၀ဝ၀ ေက်ာ္ရွိရာ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေနာက္ဘင္ေဂါျပည္နယ္၊ ဘင္ဟာျပည္နယ္၊ မဏိပူရျပည္နယ္ႏွင့္ မဂၤါရဟျပည္နယ္မ်ား ရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအား ဂငယ္ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ၿခံရံထားေနရသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ နီေပါႏိုင္ငံ၊ ဘူတန္ႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔မွ ခိုးဝင္လာသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္သူမ်ား အေရးကို မျပတ္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကိုလည္း သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာမၾကာ ေတြ႔ေနရျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးမ်ားကို အကုန္အက်ခံကာ  အခိုင္အမာ ကာရံထားသည္။ CCTV မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ခိုးဝင္သူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူသည္။ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဗဟိုအစိုးရက မသိသလိုေနၿပီး ေဒသအစိုးရကိုသာ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးထားသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုသူ၊ ေစာင့္ၾကည့္သူႏိုင္ငံေရးသမား ျပည္တြင္းမွ NGOs မ်ား၊ ျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ UNHCR ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးႏွင့္ ျပည္ပ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ေပါင္းစံုရွိၾကသည္။ ဗဟိုအစိုးရအေနႏွင့္ သတိႀကီးစြာ ထားၿပီး ကိုင္တြယ္သည္။ ေဒသအစိုးရႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးတပ္မ်ားျဖင့္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျဖရွင္းေစၿပီး အစိုးရက မသိသလိုေနသည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း လိမၼာပါးနပ္သည္။ ထိုကိစၥအတြက္ အစိုးရကို ဖိအားမေပး၊ အသံမထြက္။

စစ္မႈေရးရာကိစၥႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဗင္းရွင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ  ၎ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ပင္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း ဥပေဒ Domestic Law မ်ားျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒ (International Criminal Law) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈဥပေဒ (International Humanitarian Law) ႏွင့္ (International Process Of Refugees) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး စသည္တို႔ကို ထည့္တြက္ျခင္းမျပဳေပ။

၎တို႔ျပည္တြင္းေရးကိစၥ ျဖစ္သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုလံႈရန္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္း ဥပေဒျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Indian Refugess Law)ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Internally Displaced Persons Law) စသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲထားၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ သို႔အတြက္ ၎တို႔ျပည္တြင္း ေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း အထူးကူးစက္ကာ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမ်ိဳးမ်ား မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ၾကျခင္းမ်ိဳးမ်ားလည္း မေတြ႔ရေပ။

ဆိုလိုရင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အျခားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား အျဖစ္မ်ိဳး မရွိေပ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္လည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသသည္ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိၿပီး နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး လံုၿခံဳေအာင္ မကာရံထားႏိုင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ကင္းစခန္းမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ထားၿပီး မေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးမခ်ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္  ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ အလားတူ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈ အရွည္ပမာဏမွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရွိလွေပ။ ထို႔အတြက္ နယ္နိမိတ္ ၿခံစည္း႐ိုးကို ၂ ထပ္ ၃ထပ္ အေသအခ်ာ ကာရံရန္ အထူးလိုအပ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္းလည္း မ်ားမ်ားလိုသည္။ ထို႔ျပင္ ICT နည္းပညာျဖင့္ ေန႔ ညမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ အထူးလိုအပ္ၿပီး ခိုးဝင္လာမႈမ်ား ရွိလာပါက ခ်က္ခ်င္း အေရးယူႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားရွိလာပါကလည္း ေဒသတြင္းအစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္သာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရး ေရတိုေရရွည္ အထူးအစီအမံမ်ား ထားရွိရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ASRA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အလြယ္တကူ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္မွာလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ေျပာ၍ရသည္။ အမ်ားသူငါ ေျပာေနၾကသလို နယ္စပ္တြင္ ယခု ကာရံထားသည့္ၿခံစည္း႐ိုးမွာ အလြယ္တကူ နင္းေက်ာ္၍ရၿပီး နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အျပည့္အဝ မကာရံႏိုင္ေသးသျဖင့္  အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားရန္ မ်က္စိ က်လာသလို ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာ၏ အလယ္ပိုင္းေဒသမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ကူးေျပာင္းေျခကုပ္ရယူရန္ အလြန္ လြယ္ကူသည့္ေဒသ ျဖစ္လာသည္။ အမွန္တကယ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေနႏွင့္ ထိုေဒသထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အတြင္းပိုင္း ေတာင္ေၾကာမ်ားေပၚအထိ ေျခကုပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ၾကသည္။ လိုဏ္ဂူမ်ားတူးကာ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ ရိကၡာမ်ား စုေဆာင္းၾကသည္။ တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲကာ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ထိုသူတို႔ကို အျပစ္မဆိုသာ။ လြယ္လြယ္ကူကူ ဝင္ထြက္သြားလာ ေနႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ေနသည္ကပင္ မိမိတို႔ဘက္မွ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။ မိမိတာကို မိမိတို႔ မလံုသလို ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

ထို႔အတြက္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အဖ်က္အေမွာင့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ထိုအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အားေပးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မီဒီယာ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ႏွင့္ အေထြေထြ အားနည္းမႈမ်ားအေပၚ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္လက္ခံၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို အမွန္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္သည္ သူ႔ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္ဟုပင္ အျပစ္တင္ေနၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသား အားလံုးက ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးၿပီး ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကရေတာ့မည့္ အေျခအေနသာျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US