News

POST TAGGED AS

ရခုိင္အေရး

29-Aug-2017

ရခုိင္အေရး
ရခိုင္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ (Daily, Vol-5/No-120)
လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ဒါကာအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုး ယာယီ တာဝန္ခံႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဘဂၤါလီ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းသြားရန္ ကမ္းလွမ္းလာသည္။ ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၌ “Save the Rakhine” “ရခိုင္ျပည္ကိုကယ္တင္ၾကပါ”ဟူေသာ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရခိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္တိုက္ ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုတို႔ ေမႊးေသာမီးသည္ ေလာင္အားလြန္စြာေကာင္းလာသည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပကပါ ယင္းျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မီးကူးစက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ယခု ရခိုင္ျပည္က ေမာင္ေတာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင္ႏွင့္ ျပည္ပမွ အကူအညီေပးလိုပါသည္ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏အျမင္မ်ား မည္သို႔မွ် တူညီၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္ပက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျမင္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥတို႔က ဖံုးလႊမ္းေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင္တြင္မူ အသက္ဖက္ႏွင့္ထုပ္ကာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတို႔၏ အႏၲရာယ္မွ ထြက္ေျပးေနၾကရေသာ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေရးႏွင့္ တရားမဝင္ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးတို႔က ေသခ်ာေပါက္ လႊမ္းမိုးေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အေနာက္တံခါး လံုၿခံဳေရးကို အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ျဖင့္ျမင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လည္း ျဖစ္ကိုျဖစ္ရပါမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ေမာင္ႏွမမ်ားအနက္ တစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမာင္ေတာေဒသ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာေစရန္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ (စစ္ဘက္ႏွင့္အရပ္ဘက္)မ်ားသာမက သက္ဆိုင္သူ အားလံုးက ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ဟန္႔တားရမည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသူ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို တစ္ဖက္တြင္ အကာအကြယ္ေပးၿပီး က်န္တစ္ဖက္တြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေသြးတိုးစမ္းလာသူမ်ား ေရွ႕တစ္လွမ္းထပ္မတိုးႏိုင္႐ံုမွ်မက ေနာက္ထပ္မည္သည့္အခါမွ် ေသြးထိုးစမ္းခြင့္မရရွိေတာ့ေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရ မည့္အခ်ိန္ဟုဆိုလွ်င္ ပိုမွန္ေပမည္။

ရခိုင္အေရးကိစၥတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ အျမင္မ်ား မည္သည့္အခါကမွ် မတူညီခဲ့သလို ေရွ႕ဆက္၍လည္း တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယခင္တစ္ႀကိမ္က The Voice က ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသလိုပင္ ျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အားေကာင္းလာေသာ အမ်ိဳးသားေရးအယူအဆသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ ဟစ္တလာ၏ နာဇီဝါဒကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္အျမင္မ်ိဳး ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုသာ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ အမွန္တကယ္ စာနာေထာက္ထားႏိုင္သည့္စိတ္ႏွင့္ အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြးစည္းႏိုင္သည့္စိတ္ ရွိ၊ မရွိကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမွ်ပင္ မရရွိဘဲ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ အေနာက္တံခါး ေပါက္ရွိရာေနရာ ေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား က်န္ရွိေနႏိုင္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ  (၂၉-၈-၂၀၁၇)FOLLOW US