News

POST TAGGED AS

ရခိုင္

ေျမာက္ဦးျပႆနာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစခ်င္ (Daily, Vol-5/No-242)
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈႏွင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားအၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားသူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းသည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတို႔ကမူ ဆႏၵျပလူအုပ္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုးကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အလံျဖဳတ္ခ်လဲလွယ္ျခင္း၊ ႐ံုးႏွင့္ အိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေသနတ္မ်ားကို ဝင္လုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚမွ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔ကို မ်က္ျမင္၊ လက္ေတြ႔ အမိန္႔ေပး၊ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ေသာ မီဒီယာအမ်ားစုတြင္လည္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အခမ္းအနားတြင္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ အခမ္းအနား ရပ္ဆိုင္းေစျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းေသာေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ရွိျခင္းတို႔ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အခမ္းအနား က်င္းပမည့္ ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညႇိႏိႈင္းေဖ်ာင္းဖ်ခဲ့ေသာ္လည္း အခမ္းအနား စီစဥ္က်င္းပသူမ်ားဘက္က လက္သင့္မခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ေျပာဆိုထားျပန္သည္။

ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ရွိသူမ်ားဘက္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္လိုက္ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သလို ဆႏၵျပသူလူအုပ္ဘက္တြင္လည္း ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ေပသည္။

အခမ္းအနား စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာသူမ်ားက ေဒသခံလူထုကို ေသြးဆူေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေဟာေျပာျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္က ခ႐ိုင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အလံလဲလွယ္ လႊင့္တင္ျခင္း၊ ေသနတ္လုျခင္းတို႔ အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္သည္ဆိုပါလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္တြင္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဥပေဒက ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း သတိေပး၊ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ပက္၊ ေရာ္ဘာစြပ္ထားေသာ နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးသံုး၊ ေရာ္ဘာက်ည္ဆန္သံုး၊ စည္းသံုးစည္းတား၊ က်ည္အစစ္သံုး စသျဖင့္ အဆင့္လိုက္ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္၊ ႏွိမ္နင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆင့္ေက်ာ္လြန္ပစ္ခတ္ခဲ့ပါက ဥပေဒေက်ာ္လြန္ျခင္းျဖစ္၍ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။
 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ေခါင္းေထာင္လာျခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းျခင္းတို႔မွာ ေဒသအတြင္း အာဏာ ႏိုင္ငံေရးကို အေျချပဳေနသည့္အတြက္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ဥပေဒအရ မွ်တေသာ အေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမီးပြား ပိုႀကီးထြားမလာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၁-၂၀၁၈)FOLLOW US