News

POST TAGGED AS

ရခိုင္

20-Jan-2018

ရခိုင္
ရခုိင္စင္ကာပူႏွင့္မ်က္ရည္လုိက္ပြဲမ်ား
ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ အင္ဇံုျပင္ေက်း႐ြာႏွင့္ ငွက္ႀကီးေက်း႐ြာၾကားရွိ ျမစ္ျပင္ထဲတြင္ ေက်ာင္းအႀကိဳအပို႔ ကူးတို႔ေလွတစ္စီး နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။ ျမစ္ျပင္ကိုျဖတ္ကာ ကူးတို႔ေလွျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ ဖူးတံတဝင့္ဝင့္ခ်ီေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ ပန္းပြင့္ငယ္ကေလးမ်ား၊ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားၾကားထဲတြင္ ပညာႏို႔ရည္ခ်ိဳကို ေသာက္သံုးခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ပညာ၏အသီးအပြင့္ကို မခံစားခဲ့ၾကရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏အျဖစ္ဆိုးက ႏွေျမာစရာႏွင့္ရင္နာစရာသာ ျဖစ္သည္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စင္ကာပူကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထူေထာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရရွိလာခ်ိန္၌ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို ဖယ္ေပးခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စင္ကာပူကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမည့္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၏စကားသည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္၊ မျဖစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ႏွင့္ ေဝးသြားခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာေသးသည့္အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်ျခင္းမ်ားၾကားထဲတြင္ ဆို႔နင့္ရင္နာစရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ရၿပီး မ်က္ရည္လိုက္ပြဲမ်ား အခါခါ ထပ္ေဆာင္းေပးေနၾကရဆဲသာ ျဖစ္၏။ 

(တစ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုထဲတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရသည္။ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔၏ ကူးလူးဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းထဲတြင္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ Strategic Location ကို အျပည့္အဝရရွိထားေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾက၏။ ေတာင္အာရွကို လႊမ္းမိုးထားေသာ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို လႊမ္းမိုးထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံု၏ အျမင့္မားဆံုး ဇာတ္ရွိန္တစ္ခုကို ကျပတင္ဆက္ခြင့္ ရရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။ မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားထဲမွ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္ေသာ ႏွင္းဆီခိုင္လည္း ျဖစ္သည္။ 

ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ မဟာအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားထဲ က်ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မီးစတစ္ဖက္၊ ေရၾကည္ေအးတစ္ဖက္ အေျခအေနထဲတြင္ က်ေရာက္ေနေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိ၏။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္ေပၚတြင္ ညင္သာသိမ္ေမြ႔စြာ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္တတ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္း အရွည္မိုင္ေပါင္း ၁၁၉၇ မိုင္ (၁၉၃၀ ကီလိုမီတာ) ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပါဝါခ်ဲ႕ထြင္လိုေသာ မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္သည္။ 

(ႏွစ္)

ပထဝီႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားအရ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းကို ရွည္လ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ားသည္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းမရွိေသာ ေနရာေဒသထက္ ပိုေကာင္းေၾကာင္းဆို၏။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေတာေတာင္ေပါမ်ားျခင္း၊ သမမွ်တေသာ ရာသီဥတုရွိျခင္းႏွင့္ သယံဇာတခိုေအာင္းမႈ အေနအထားကိုၾကည့္၍ ေနရာေဒသတစ္ခု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေျခကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တစ္ျပည္နယ္လံုး ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာသယံဇာတ အပါအဝင္ ေရေပၚေရေအာက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတခိုေအာင္းမႈ အားေကာင္းသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္တည္ရွိေနၿပီး အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွပင္ စီးဆင္းေနသည္။ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မ်က္စိက်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္ႏွာပန္းလွေနျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးမူတည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။

(သံုး)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေထာက္ျပျခင္းလည္း ႀကံဳခဲ့ရသည္။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မ်ားနိမ့္က်လြန္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မိ႐ိုးဖလာလယ္သမား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွ်ရွိေနသည္။ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါမ်ားစြာရွိေနၾကေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ားကိုသာ မွီခိုရပ္တည္ၾကရေသာ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆင္းရဲနိမ့္က်ျခင္းသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနိမ့္က်ဆံုးအဆင့္၌သာ ရွိေသးေၾကာင္း ဆိုႏိုင္၏။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္မားဆံုးႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြကို ပံ့ပိုးေပးထားသည့္အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထဝီေျမခံေရခံ အားေကာင္းလြန္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ ဆတက္ထမ္းပိုးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 

(ေလး)

ရခိုင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားလာႏိုင္ရန္ ေရတစ္တန္၊ ကုန္းတစ္တန္ျဖင့္ ခရီးႏွင္ၾကရေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ တစ္႐ြာမွတစ္႐ြာသို႔ သြားလာေရးအတြက္ ေရေၾကာင္းကိုအသံုးျပဳရေသာ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္အတြင္းမွ ကုန္းလမ္းခရီးသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းခရီးသည္လည္းေကာင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျခင္း မရွိလွေသာ ခရီးၾကမ္းမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနိမ့္က်ျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႔ကို အခ်ိန္တိုင္းစိန္ေခၚေနေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနိမ့္က်လြန္းေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ရပ္ေဝးနယ္ေဝးသို႔ ခရီးသြားရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္သည့္တိုင္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရင္း၊ ေက်ာင္းသြားရင္းႏွင့္ လမ္းခရီးထက္၌ အသက္ကိုစေတးေနၾကရသည္။ 

ကုန္းလမ္းသြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းျခားထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို ကူးတို႔ေလွကေလးမ်ားျဖင့္ ကူးခတ္ကာ ျဖစ္သလိုႀကံဳသလို သြားလာေနၾကရသည္။ ေပ ၇၀၀ ေက်ာ္မွ် က်ယ္ဝန္းေသာ ေခ်ာင္း႐ိုးမ်ားကိုပင္ တံတားတစ္စင္းမွ် မရွိဘဲ ႀကံဳသလို ကူးခတ္သြားလာေနၾကရေသာ ေနရာေဒသမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိသည္။ 

(ငါး) 

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ေအာင္တံခြန္ (၃) ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီး အျဖစ္အပ်က္မွစတင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္တာကာလ၌ ေရလမ္းခရီးတြင္ ကူးတို႔ေလွမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာမ်ားနစ္ျမဳပ္၍ ေသဆံုးရသူဦးေရ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ပိုး႐ႊီျပင္႐ြာမွ ကူးတို႔ေလွျဖင့္ ေက်ာင္းသြားရင္း ေလွနစ္ျမဳပ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသြားရင္းျဖင့္ပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးငယ္မ်ား ေရျပင္ထဲ၌ အသက္ ဆံုး႐ံႈးၾကရျပန္သည္။ ထိုအျဖစ္မ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္၏။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စင္ကာပူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေရးသည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ရခိုင္တို႔မက္ခဲ့ရေသာ ပန္းစကားအိပ္မက္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ကာလတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရတို႔သည္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္သည္ စင္ကာပူႏွင့္ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် တူခဲ့ပါသနည္း။ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ တိုးတက္ခဲ့ပါသနည္းဆိုသည္ကို စဥ္းစားစရာျဖစ္၏။ 

NLD အစိုးရတက္စတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း လ်ာေပးထားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြင္းမွ ေခတ္မီတံတားတစ္စင္းႏွင့္ လမ္းတစ္လမ္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ညီမွ်ႏိုင္ေသာ က်ပ္ေငြပမာဏတစ္ခုျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္က်ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုကို ကယ္တင္ရန္မွာလည္း ပန္းအိပ္မက္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ အစိုးရကခ်ေပးလိုက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘ႑ာေငြမ်ားကို ပိုလွ်ံသျဖင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေသာသူမ်ားလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနပါေသး၏။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စင္ကာပူကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ေရးထက္ ျမစ္ေခ်ာင္းျမင္လွ်င္ တံတားဆင္ရင္း သံုးသန္းမွ်ေသာ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲကို ျပဳျပင္ရန္သာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ေပးဆပ္ေနၾကရေသာ ရခိုင္တို႔၏ မ်က္ရည္လိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တံ့ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရကၡFOLLOW US