News

POST TAGGED AS

ရက္ကန္း

27-Nov-2016 tagged as ရက္ကန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ ရက္ကန္းပညာကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ၿပီး မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရက္ကန္း ပညာရွင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ မျဖဴအိသိမ္းသည္ ယခုအခါတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္၍ ေနေပၿပီ။