News

POST TAGGED AS

မ႑ိဳင္

Facebook ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရင္ၾကားေစ့ေရး
စာေရးသူ ေဘာလံုးကစားသမားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဝါသနာအိုးျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အာဆင္နယ္ပရိသတ္ပါ။ နည္းျပႀကီးအာစင္ဝင္းဂါးကိုလည္း သေဘာက်ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ မန္ယူအသင္း၏ကြင္းသို႔ အာဆင္နယ္အသင္း လာေရာက္ကစားခဲ့သည္။ ထိုပြဲမွာ ဝင္းဂါး၏ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ မဟာၿပိဳင္ဘက္ႀကီး မန္ယူႏွင့္ေနာက္ဆံုးပြဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အာစင္ဝင္းဂါး ဝင္လာေသာအခါ ကြင္းအတြင္းရွိ မန္ယူပရိသတ္အားလံုးက လက္ခုပ္သံၿပိဳင္တီး၍ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ မန္ယူနည္းျပႀကီးဖာဂူဆန္က ေပြ႔ဖက္၍ အထိမ္းအမွတ္ လက္ေဆာင္ေပးသည္။ ထို႔အတူ ေမာ္ရင္ဟိုကလည္း ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္သည္။ အမုန္းအာဃာတမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့ၿပီ။

ျမင္ကြင္းေလးမွာ ၾကည္ႏူးစရာပင္။ ဆက္၍အေတြးဝင္လာသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေထာက္ခံသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား အေသးစားႏိုင္ငံေရးစစ္ေအးတိုက္ပြဲ (Political Cold War) ေလးတစ္ခု ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ “လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူျဖဴလွ်င္ ငါမည္းသကဲ့သို႔၊ ငါျဖဴလွ်င္လည္း သူကမည္း” စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မဲအေရအတြက္မ်ားမွာ အုပ္စုပံုစံအလိုက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္းဘဂၤါလီကိစၥ အစပ်ိဳးေနခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ အုပ္စုပံုစံအသြင္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ 

ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွ လူအားလံုး တစ္ေန႔ေန႔ အနားယူသြားရမည္။ ထိုအခါ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ား၊ ဝိေရာဓိမ်ားမွာ ဘာမွမဟုတ္ေတာ့။ အခ်ိန္ဆိုေသာအရာႀကီးက အနာဂတ္တြင္ အားလံုးကို ကုစားသြားေပမည္။

ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဟူေသာကိစၥရပ္ (Issue) ႀကီးတစ္ခုရွိေနသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ေသာ္ လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေတြ႔ရသည္။ ပထမအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလိုလားေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ျပည္မႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ (၁) မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ၿပီး ထိုအဆင့္ေအာင္ျမင္မွသာ ဒုတိယအဆင့္သို႔ ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ႏွစ္ခုလံုးအား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ပထမအဆင့္မေအာင္ျမင္ဘဲ ဒုတိယအဆင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ ပိုမို၍ပင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ကကုစားလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ား၏လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားသည္ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဖိႏွိပ္ခံျခင္းျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ႏိုင္ပါသည္။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာအနာဂတ္တြင္ အခ်ိန္ဆိုေသာ အရာႀကီးက အားလံုးကိုကုစားပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယေန႔အင္အားစုမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ အမုန္းစကားမ်ား၊ သံသယမ်ား၊ မယံုၾကည္မႈမ်ားမွာ ယံုတမ္းစကားပမာသာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ အႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ခုၾကာေသာ္ ေရွ႕လူကသူခိုး၊ ေနာက္လူက ကတိမတည္သူ လူလိမ္ အစရွိသည့္သိမ္ဖ်င္းေသာ) ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သံုးစြဲ၍ အပုပ္ခ်ျခင္းမ်ား ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ေႏွာင္းေခတ္သမိုင္းဆရာမ်ားကမူ လက္ရွိေခတ္ေလာက ဇာတ္ခံုအေပၚမွ လူအေပါင္းကို သံသယႀကီးသူမ်ား၊ မွန္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမရွိသည့္စကားကိုေျပာသူမ်ား၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာေခါင္းပါးသူမ်ား၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာသူမ်ား၊ လူ႔ခြစာမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသူမ်ား၊ တစ္ယူသန္သူမ်ား၊ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္မ်ား စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားကာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားအတြက္ သမိုင္းစာတမ္းမ်ား ျပဳစုရယူေနၾကေပလိမ့္မည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ပစၥဳပၸန္ဆိုသည္ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကိုျပင္၍မရသကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကိုလည္း အတိအက် မျမင္ႏိုင္ပါ။ ဗုဒၶေဟာၾကားသည့္အတိုင္း ပစၥဳပၸန္ကိုသာတည့္တည့္႐ႈ၍ အလုပ္လုပ္ရပါမည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုအားလံုး အာစင္ဝင္းဂါးႏွင့္ မန္ယူပရိသတ္မ်ား ထံုးကိုႏွလံုးမူရပါမည္။ ပစၥဳပၸန္တြင္ၾကည့္ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာျဖစ္ေစ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အပုပ္ခ်၊ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုမႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ Facebook တြင္လည္းေကာင္း၊ ပါလီမန္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌လည္းေကာင္း အသီးသီးေဝဖန္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိပါသည္။ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုး သိန္း၂၀ ခန္႔ကာလကမူ Facebook ၏ အခန္းက႑မွာ က်ယ္ျပန္႔မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုေခတ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသမေ႐ြး လူတန္းစားမေ႐ြး တယ္လီဖုန္းရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ကာ Facebook လူမႈကြန္ရက္၏က႑မွာ အလြန္ကို အေရးပါလာခဲ့ပါသည္။ ထိုအေပၚတြင္ လိႈင္လိႈင္ႀကီးဆဲဆိုေဝဖန္မႈမ်ား၊ ဒီ/ခ်ဳပ္အစိုးရကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုလည္းေကာင္း အျပည့္အဝတာဝန္မခံသည့္တိုင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလိုလားသူ (Sympathizers) မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာစကားမ်ား ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာပါတီအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္တာဝန္ခံရမႈမရွိေသာ္ျငားလည္း ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရဆိုမူ တားျမစ္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာရွိပါလ်က္ႏွင့္ သိျမင္ပါလ်က္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေသာ္ အလိုတူအလိုပါ ႀကံရာပါေျမာက္ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လိုလားေထာက္ခံသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေထာက္ခံသူမ်ား၊ လက္ရွိအစိုးရကိုလိုလားသည္ဟု သ႐ုပ္လကၡဏာေဖာ္ျပသူမ်ားက အမုန္းစကားမ်ားေျပာဆိုမႈကို မဟန္႔တားေသာ္ သြယ္ဝိုက္၍ တာဝန္ရွိသည္သာျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရဟူသည္ သာမန္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ရပ္တည္မႈမတူေပ။ အာဏာရပါတီသည္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုရရွိထားရာ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္။ လူအမ်ားလိုက္နာေစရန္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ သို႔ပါ၍ အမုန္းစကားမ်ားမျပန္႔ပြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အဓိကတာဝန္အရွိဆံုးသူျဖစ္သည္။ ယေန႔ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အတိအက်ေရးမထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ထိုအခ်က္မွာ အင္အားႀကီးသူတြင္ ပိုမို၍ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ အဂၤလိပ္-အေမရိကန္တို႔၏ ဘိုးေဘးျဖစ္ေသာ ေရွးေဟာင္းဂရိတ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အင္ဂလိုဆက္ဆြန္တို႔ထံမွ ေပါက္ဖြားလာေသာအယူအဆျဖစ္သည္။ 

အထင္ရွားဆံုး နမူနာယူစရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိစြာပင္၊ ေက်းကၽြန္စနစ္မွာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ယွဥ္တြဲပါလာခဲ့ပါသည္။ (ေရးမထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟု ေျပာႏိုင္သည္။) ထိုကၽြန္စနစ္ကို မူတည္၍ အယူဝါဒအုပ္စုကြဲႏွစ္ခုအၾကား သူေသကိုယ္ေသ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အႏိုင္ရသကဲ့သို႔ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား သမၼတႀကီးလင္ကြန္း၏ ေျမာက္ပိုင္းျပည္ေထာင္စုက အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ စစ္႐ံႈးေသာ ခြဲထြက္ျပည္နယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳ၊ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္။ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအားလံုးအား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရာေပးထားသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႐ုပ္တုမ်ား၊ အလံမ်ားကို ယခုအထိ လႊင့္ထူခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ အာဏာပိုင္မ်ားက အမ်ားျပည္သူပန္းၿခံမ်ားတြင္ မထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ လင္ကြန္း၏ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈတို႔သည္ကား ႏိုင္ငံသုခမိန္ေကာင္းတစ္ဦး၏လကၡဏာျဖစ္ၿပီး စည္းလံုး၍ အင္အားႀကီးေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ လင္ကြန္းလုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ဆက္ခံသူမွာလည္း လင္ကြန္း၏လမ္းစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ႀကံရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိသည့္အခါ အေထြေထြခြင့္လႊတ္မႈအရ အေရးမယူေတာ့ပါ။ (Conspirators) ႐ုပ္ရွင္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ထိုနမူနာကို ယူရပါမည္။ အာဏာရွိသူ အာဏာရအစိုးရက စတင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ သို႔ပါ၍ Facebook ေပၚရွိ အမုန္းစကားမ်ားကို တားဆီးရန္မွာ အာဏာရွိသူ အစိုးရအေနႏွင့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မႀကံဳစဖူးျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ-

(၁) စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

(၂) အေနာက္တံခါးမွ ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

(၃) ေကာင္းမြန္ေသာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုတံု႔ျပန္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဦးစားေပးရမည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ပါသည္။ ရင္ၾကားမေစ့ပါက ထိုေနရာအကြဲအတြင္းသို႔ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သပ္မ်ားလွ်ိဳကာ စနစ္ေဟာင္းကိုတမ္းတသူမ်ားက သပ္႐ိုက္သြင္း၍ ၿဖိဳခြဲပါလိမ့္မည္။ ႏြားကြဲလွ်င္ ဘဂၤလားက်ားမ်ားႏွင့္ က်ားထိန္းမ်ားက ဆြဲပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကြဲပါက ဒီမိုကေရစီမွာ မ်က္ရည္သုတ္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရေတာ့မည္။ ယေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ေသာမူဝါဒမ်ားထဲမွ ေလာကီမူဝါဒ သက္သက္ (Secular Government) ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွိေရး စသည္တို႔မွာ ကမၻာ့စံႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မွန္ကန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တရားေဟာရာတြင္ကာလေခၚ အခ်ိန္ႏွင့္ ေဒသေခၚေနရာကိုၾကည့္၍ ေဟာေျပာသည္မွန္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိလွ်င္ မေျပာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးတြင္ -

(၁) မူဝါဒအရမွန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္အရ မျဖစ္သင့္လွ်င္ အက်ိဳးမရွိေသာစကားမ်ားကို ေျပာရန္မသင့္။

(၂) မိမိတို႔ႏွင့္တပ္မေတာ္သားမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ မတူကြဲျပားမႈမွ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ေျပာင္းရမည္။

(၃) တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္။
(ကာ/လံု အစည္းအေဝးေခၚရန္မလိုေသးေသာ္လည္း ပံုမွန္ေခၚယူကာ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖင့္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ပါ။ တပ္မေတာ္၏အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးပါ။)

(၄) တပ္မေတာ္၏က႑ကို ေမွးမွိန္ေစမည့္အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ရန္။
ယခုအစိုးရသတင္းစာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ေနာက္ေက်ာဖံုးတြင္ပင္မရွိေတာ့ဘဲ အလယ္သို႔ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ မျဖစ္သင့္)

(၅) အေရးႀကီးဆံုးမွာ Facebook တြင္ ႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရး တာဝန္ယူထားသူ တပ္မေတာ္အား ႐ိုင္းပ်စြာေျပာဆိုသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူပါ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ ပါတီ၏ အဓိကဦးစားေပးမူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟိုေကာ္မတီမွ ပါတီဝင္မ်ားသို႔ လူသိရွင္ၾကားၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါ။

(၆) လိမ္လည္ဖန္တီးေသာပံုမ်ား၊ စာသားမ်ားျဖင့္ အစိုးရအား အပုပ္ခ်မႈမ်ားကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း အေရးယူရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမို ကေရစီ၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ေသာ (Freedom of Expression)  လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း (The Thin Red Line) သာျခားသျဖင့္ သတိထား၍ကိုင္ကြယ္ပါ။ အစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအား အမုန္းတရားျဖင့္လုပ္ႀကံဖန္တီး၍ Facebook ေပၚတြင္ ေျပာဆိုေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထင္ရွားသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုေပၚသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးေနရာတြင္ ေကာ္ေဇာနီႀကီးအား ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံ၍ ေသြးကြဲေစရန္ႀကံစည္မႈမွာ ငါးပါးသီလတြင္ အဆိုးဆံုးဟု စာေရးသူထင္ျမင္ယူဆသည္။ (“ေစတီယ” မင္းေျမမ်ိဳသည့္ ဇာတ္လမ္းမွ မုသာဝါဒ ကံႀကီးထိုက္သည့္ ဥပမာအတိုင္းျဖစ္သည္။) Facebook ေပၚတြင္ ကုန္းေခ်ာစကားေၾကာင့္ ေသြးကြဲေစေသာ မုသာဝါဒကံႀကီးကို မေၾကာက္မရြံ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အမုန္းတရားမ်ား ရပ္စဲလိုပါသည္။ အခ်ိန္တည္းဟူေသာဆရာႀကီး၏ ကုသမႈကိုမေစာင့္လိုေတာ့ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔ စီနီယာႏိုင္ငံသားမ်ား (သက္ႀကီး႐ြယ္ႀကီးမ်ား) မေသမီ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျမင္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ အေနာက္တံခါး၊ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအရွိတရားေပၚ ရပ္တည္မႈမွ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးFOLLOW US