POST TAGGED AS

မႏၲေလး

ပုဂံတြင္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းမ်ား ဆက္မလုပ္ရန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား ေတာင္းဆို


မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၀

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္း ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းမ်ား ထပ္မလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားအရာရွိႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာအသင္းက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းမ်ားသည္ ပုဂံၿမိဳ႕ျပျမင္ကြင္းကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ ေျမလႊာဖြဲ႔စည္းမႈကို ထိခိုက္ျခင္း၊ အဆိုပါေတာင္ကုန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ စက္ယႏၲရားမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေတာင္ကုန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“လူလုပ္ကုန္း (႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း) ေဆာက္တာက ေရွးေဟာင္းသုေတသန အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥေတြမွာ ဘယ္လိုမွအက်ိဳးမရွိဘူး။ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးက ပိုမ်ားတယ္။ ပုဂံက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တင္ၿပီးၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ လာစစ္ေတာ့မွာ။ ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ထဲမွာ ဒီလိုႀကီးႀကီးမားမား ေဆာက္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို ယူနက္စကိုက လံုးဝခြင့္မျပဳဘူး။ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ဝင္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာ။ ဒီလိုအေနအထားမွာမွ မရပ္ဘူးဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြနဲ႔ တရားစြဲဆိုတဲ့ အဆင့္ထိသြားမွာ”ဟု ျမန္မာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ ပုဂံေဒသအေမြအႏွစ္မ်ား ပ်က္စီးေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မရည္႐ြယ္ဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာနကိုမဆို ျမန္မာေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာအသင္းက ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္း ႐ႈခင္းၾကည့္ေနရာအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ခုနစ္ေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕အိုးထိန္းကုန္း၊ အေနာက္အိုးထိန္းကုန္း၊ ကိုေမာက္ကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း၊ ေညာင္လက္ဖက္ကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းႏွင့္ စူဠာမဏိကန္႐ႈခင္းၾကည့္ ေတာင္ကုန္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ မင္းနန္သူေက်း႐ြာအနီးရွိ ေလးေထာင့္ကန္ထိပ္တြင္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း ျပဳလုပ္ရန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ထံမွ သိရသည္။

“ေတာင္ကုန္းေတြလုပ္တဲ့အတြက္ ျမင္ကြင္းထိခိုက္တာမ်ိဳး အနည္းအက်င္းေတာ့ရွိတယ္။ ဘုရားေတြေပၚ လူေတြတက္လို႔ ထိခိုက္တာနဲ႔ ေတာင္ကုန္းေတြ လုပ္လိုက္လို႔ ျမင္ကြင္းထိခိုက္တာ ေ႐ြးရမယ္ဆိုရင္ ဘာကိုေ႐ြးမလဲ။ ဒီကုန္းေတြကို အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားလို႔ရတယ္။ ဒီလိုဖယ္လိုက္ရင္ မူလအေျခအေနေတြလည္း မပ်က္မစီးရွိေနမွာပါ”ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္းက လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံေဒသရွိ ဘုရား၊ ေစတီ ၄၀၀ ခန္႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရာ ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္ ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ဘုရားမ်ားေပၚတက္ခြင့္ ပိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ယူနက္စကိုတင္ထားတဲ့အေပၚ အမ်ားႀကီးထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ အရမ္းမွားေနတဲ့ကိစၥပဲ။ ဒီလိုလုပ္လို႔မွ မရတာ။ ဥပမာ- မင္းနန္သူကန္ဆိုရင္ ေရွးေဟာင္းကန္၊ ဒီကန္ထဲကိုဝင္တဲ့ေရက ျမကန္ေပၚကေန အဆင့္ဆင့္ ဘယ္လိုလာတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔မသိဘူး။ ၁၈ ရာစုက သံုးခဲ့တဲ့ ေရအသံုးခ်စီမံကိန္း၊ ဒါကိုနားမလည္ေသးဘူး၊ ဒါေတြကို သုေတသနမလုပ္ရေသးဘဲနဲ႔ ေရွးေဟာင္းအေထာက္အထားေတြကို ဖ်က္ဆီးလို႔မရဘူး”ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေရွးေဟာင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

M-05
FOLLOW US