POST TAGGED AS

မြတ္ဆလင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေစရန္ လိင္အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳေနသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ျပင္းထန္စြာပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ကားေမာင္းေနစဥ္ ေခါင္းၿမီးၿခံဳပဝါ ဝတ္ထားျခင္းအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းကို တရား႐ံုးက ပယ္ခ်လိုက္သည္ဟု DW သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား ေခါင္းၿမီးၿခံဳ ပဝါပိတ္ပင္မႈသည္ သူမ၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ထိုအမ်ိဳးသမီးက ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။