News

POST TAGGED AS

မိုးျပာ

14-Dec-2016

မိုးျပာ
ဒုတိယ ရွံကရ သို႔မဟုတ္ မိုးျပာဦးၫာဏ
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ စေနေန႔ ထုတ္) မွာ ဦးေန၀င္းဆုိသူက မုိးျပာဦးၫာဏရဲ႕ ပစၥဳပၺန္ကမၼ၀ါဒ အယူ၀ါဒေရးရာဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္း အသံသြင္းေခြမ်ား ထုတ္ေ၀မယ္၊ ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေၾကျငာခဲ့တယ္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာသနာေရးမွဴး႐ုံး)က ဥပေဒနဲ႔အညီ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ကိုယ္တုိင္ကလည္း မုိးျပာဦးၫာဏကို တရားစြဲမယ္လုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ထုတ္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီအခါမွာ လစ္ဘရယ္သမားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ သတ္မွတ္ထားသူအခ်ဳိ႕နဲ႔ မုိးျပာဂုိဏ္းသားမ်ားက ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆုိခြင့္မရွိဘူးလို႔ အသံထြက္လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုိးျပာဦးၫာဏနဲ႔ သူ႔အယူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပခ်င္တာေလးေတြ ရွိလာတယ္။          

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ေသာအခါ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေကရလာ ျပည္နယ္တြင္ ရွံကရအမည္ရွိ ျဗဟၼဏပ႑ိတ္တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ တယ္။ ရွံကရဟာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒိႏၷာဂနဲ႔ ဓမၼ ကိတၱိတို႔ ေရးသားစီရင္ထားတဲ့ တကၠေဗဒက်မ္းမ်ားကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွံကရဟာ တကၠေဗဒ နည္းက် စကားစစ္ထိုးရာမွာ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာသူျဖစ္တယ္။ 

ရွံကရဟာ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲမ်ားျဖစ္တဲ့ ေယာဂါစာရဂုိဏ္းနဲ႔ မဇၥ်ိမိကဂုိဏ္းမ်ားက အေတြးအေခၚသေဘာတရားမ်ားကို ကူးယူၿပီး အတၱ၀ါဒ ျဗဟၼဏ၀ါဒ ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒမ်ားကို ယုတၱိရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေရး သားေပးခဲ့တယ္။ အခ်င္းခ်င္းဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတဲ့ အတၱ၀ါဒဆုိင္ရာ က်မ္းမ်ားကို ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ေအာင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္က်မ္းမ်ား ေရးသား ေပးခဲ့တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အတုယူၿပီးေတာ့ ဟိႏၵဴဘုန္းႀကီးမ်ားကို ေက်ာင္းတုိက္မ်ားနဲ႔ တစုတေ၀းတည္းေနေစၿပီး စနစ္တက် အယူ၀ါဒဆုိင္ရာစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးေစခဲ့တယ္။ 

ရွံကရဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ရွိ ဘုရင္မ်ားကို သာသနာ့ဒါယကာအျဖစ္ သိမ္းသြင္းၿပီး သာသနာပိုင္ရဟန္းမင္းအျဖစ္ ဟိႏၵဴဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ 

ရွံကရဟာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ အယူ၀ါဒယွဥ္ၿပဳိင္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိတယ္။ ရွံကရဟာ စကားေျပာကြၽမ္းက်င္ သူျဖစ္တာေၾကာင့္ရယ္၊ ထိုအခ်ိန္အခါက စာေပက်မ္းဂန္ ကြၽမ္းတတ္ ေျမာက္တဲ့ရဟန္းေတာ္မ်ား အိႏၵိယႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွာ မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ရွံကရကသာ အၿမဲအႏုိင္ရရွိတယ္။ ရွံကရဟာ သူအႏုိင္ရရွိတဲ့အခါမွာ ႐ႈံးတဲ့ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာကို စြန္႔လႊတ္ ေစၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာကို ကိုးကြယ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာကို မကိုး ကြယ္ပါက ပြက္ပြက္ဆူေနတဲ့ ေထာပတ္အိုးႀကီးထဲ ႏွစ္သတ္ေစခဲ့တယ္။ 

ရွံကရဟာ ဘာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ဒါေလာက္ ရက္ရက္ စက္စက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရတာပါလဲ။ ရွံကရဟာ တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာရဟန္း ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူဟာ ပါရာဇိကက်တာေၾကာင့္ ရဟန္းေကာင္း မ်ားက သူ႔ကို လူ၀တ္လဲေစၿပီး သာသနာ့ေဘာင္ကေန ႏွင္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွံကရဟာ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ အၿငဳိးတႀကီး ေခ်မႈန္းတုိက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာ့သမုိင္းမွာလည္း ဒုတိယရွံကရေတြ အမ်ား အျပား ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပါရာဇိကက်လို႔ သာသနာေတာ္ ေမာင္းထုတ္ခံရသူမ်ား၊ ပါရာဇိကက်ၿပီး စိတ္ မလုံမၿခံဳျဖစ္ေနသူမ်ားဟာ ေထရ၀ါဒပိဋကစာေပမ်ားကို ပုံဖ်က္ၿပီး ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို အၿငဳိး တႀကီး တိုက္ခုိက္တတ္ၾကတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဒုတိယရွံကရအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနသူကေတာ့ မုိးျပာဦးÓဏပဲျဖစ္တယ္။ 

မုိးျပာဦးၫာဏကို မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေဂါင္းကြဲ ေက်း႐ြာေန ဦးျမဒင္+ေဒၚလွထြန္းတုိ႔က ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၃ ရက္ အဂၤါေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ၁၃၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေဂါင္းကြဲ႐ြာေတာင္ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပညာထံမွာ ကိုရင္အျဖစ္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဦးၫာဏဟာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို မႏၲေလးၿမဳိ႕ မစိုးရိမ္တုိက္ေဟာင္း ဂႏၴဓူရေက်ာင္းမွာ သင္ယူခဲ့တယ္။ ပထမငယ္တန္း၊ ပထမလတ္တန္း၊ ပထမႀကီးတန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ဓမၼာစရိယတန္းကို မေအာင္ျမင္ခဲ့။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ထိ ပညာသင္ယူၿပီး အသက္၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အခါမွာ ေတာထြက္ၿပီး မႏၲေလးတစ္၀ိုက္ရွိ ေတာရမ်ားမွာ တရားအားထုတ္ခဲ့တယ္။ 

မုိးျပာဦးၫာဏဟာ မင္းကြန္း႐ြာအနီး ေရႊျမင္တင္ေတာင္ထိပ္မွာ တစ္ပါးတည္းေနၿပီး တရားအားထုတ္တယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီလို႔ ကိုယ္တုိင္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕က ၀ိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ရဟႏၲာမဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္လို႔ စတုတၳပါရာဇိက က်တယ္ဆိုၿပီး လူ၀တ္လဲေစခဲ့တယ္။ တုိင္း၀ိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕နဲ႔ ဗဟုိ၀ိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ကလည္း စတုတၳပါရာဇိက က်တယ္လို႔ တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ မုိးျပာဦးၫာဏက "အ၀ါ၀တ္မွ ဘုန္းႀကီးမဟုတ္ဘူး။ အျပာ၀တ္လည္း ဘုန္းႀကီးျဖစ္တယ္ကြ" လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး အျပာေရာင္၀တ္စုံကို ၀တ္ဆင္ကာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို စတင္တုိက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္း သာသနာေရးမွဴးရဲ႕ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရၿပီး ေထာင္က်ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံေပးမႈအရ အစုိးရက ေထာင္ကေန လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ေထာင္ကေနလြတ္တဲ့အခါမွာလည္း မုိးျပာဦးၫာဏဟာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို အၿငဳိးတႀကီး ဆက္လက္တုိက္ခိုက္ေနခဲ့တယ္။

မုိးျပာဦးၫာဏဟာ ေထရ၀ါဒပိဋက စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို လိုသလိုပုံဖ်က္ၿပီး ဗုဒၶအလိုအရ ေရွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ မရွိ၊ သံသရာမရွိ၊ နိဗၺာန္မရွိ၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမျပဳရ၊ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းသည္ အလကားအလုပ္၊ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံမရွိ၊ အဘိဓမၼာသည္ ဘုရားေဟာမဟုတ္၊ လူကလြဲရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမဆုိ သတ္ေကာင္းတယ္၊ အမ်ားပုိင္ပစၥည္း ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းကို ခုိးေကာင္းတယ္ သီလမပ်က္ဘူး၊ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လိမ္ေျပာရင္ မုသာ၀ါဒကံ မထိုက္ဘူး၊ ဘယ္အမ်ဳိးသမီးကိုမဆို အလိုတူ က်ဴးလြန္ဆက္ဆံရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မေျမာက္ဘူး၊ ကုသုိလ္ ေတာင္ရတယ္၊ အရက္ကို တန္သင့္႐ုံ ေဆးျဖစ္၊ ၀ါးျဖစ္ ေသာက္တာ သူရာေမရိယကံ မထိုက္ဘူး စသျဖင့္ေဟာေျပာၿပီး ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္။

ဦးၫာဏဟာ ေထာင္က်လိုက္ ျပန္လႊတ္လိုက္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို တုိက္ခုိက္လိုက္နဲ႔ ခ်ာလည္လိုက္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့တယ္။ မုိးျပာဦးၫာဏဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ယခုအခါမွာ ေထာင္ထဲကေန ျပန္လြတ္လာခဲ့ျပန္ၿပီျဖစ္တယ္။ မုိးျပာဦးၫာဏ ဟာ ဒီမုိကေရစီ ထီးရိပ္ခိုၿပီး သူ႔အယူ၀ါဒကို ထပ္မံ အသက္သြင္းဖို႔ ႀကဳိးစားလာျပန္တယ္။ 

ဘဒၵႏၲအဂၢၫာဏဦးေဆာင္တဲ့ ဆရာေတာ္ေျခာက္ပါးက မုိးျပာအယူ၀ါဒကို ဓမၼ အဓမၼအျဖစ္ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ေပးဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ကို တုိင္ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (၂၈-၁-၂၀၁၀) ေသာၾကာေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခား ၀ိနည္းဓုိရ္အဖြဲ႕ အမွတ္(၁၇။၂၀၁၀)ကို ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး မုိးျပာ၀ါဒကို ဓမၼ အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ စိစစ္ဆုံးျဖတ္ေစခဲ့တယ္။ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ၀ိနည္းဓုိရ္႐ုံးမွာ စုဒိတက(စြပ္စြဲသူ)မ်ားရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္း ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳခဲ့ဘူး။ 

မုိးျပာဦးၫာဏဟာ အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ကေန ေရွာင္လႊဲဖို႔အတြက္ သူ႔အယူ၀ါဒသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အယူ၀ါဒမဟုတ္၊ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏ္းခြဲတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္လိုက္တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သံဃအဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း(၂) အပုိဒ္(၄)အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းခြဲအသစ္ ထပ္မံ ထူေထာင္ခြင့္ လုံး၀မရွိေတာ့ဘူး။ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္းမျပဳပါက ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမွာျဖစ္တယ္။ 

မုိးျပာဦးၫာဏအေနနဲ႔ သူ႔အယူ၀ါဒဟာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ အယူ၀ါဒ မဟုတ္ဘူး။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တယ္လို႔ ဂုိဏ္းသီးျခားအျဖစ္ ထမင္းရည္လွ်ာပူလႊဲ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ပိဋကစာေပမ်ားကို လိုသလိုပုံဖ်က္ၿပီးေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနျခင္းသာျဖစ္တယ္။

အကယ္၍ မုိးျပာဦးၫာဏအေနနဲ႔ သဂၤါယနာတင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ပိဋကစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ပုံဖ်က္ၿပီး အသုံးမျပဳဘူးဆုိရင္၊ ဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏ္းခြဲမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ပိုင္အယူအဆအျဖစ္ ရပ္တည္မယ္ဆုိရင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရ မယ္ဆုိရင္ မုိးျပာဦးၫာဏအေနနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္က ဖိုးတေခတ္လို ဘာသာအယူ၀ါဒ အသစ္တစ္ခု ထူေထာင္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ေထရ၀ါဒ သံဃအဖြဲ႕အစည္းက မည္သို႔မွ ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ မုိးျပာဦးၫာဏအေနနဲ႔ ဖုိးတေခတ္ေလာက္ေတာင္ ေသြးရွိဟန္ မတူပါ။ 

လစ္ဘရယ္ဆုိသူမ်ားက လြတ္လပ္စြာေျပာေရးဆုိခြင့္ဟုဆုိကာ တစ္စခန္းထၾကျပန္ပါတယ္။ မုိးျပာဦးၫာဏသည္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေနတာ မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္းသာျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအျပင္က ရပ္တည္ေနသူ ဟု ဆုိျပန္ပါရင္လည္း သူတစ္ပါးအဖြဲ႕အစည္းကို ဖ်က္ဆီးတိုက္ခုိက္ေနတဲ့သူသာ ျဖစ္တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ လစ္ဘရယ္သမားဆုိသူမ်ား သတိမထားမိတာ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ကြဲၿပဲေနတဲ့ႏုိင္ငံကို ဘာသာေရး အကြဲနဲ႔ ကြဲေၾကာင္းဆက္သြားရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ အႏၲရာယ္ႀကီးတယ္ ဆုိတာကိုပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း သတိထားေတာ့ ထားမိပါလိမ့္မယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခုေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေျပာေနၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းမွာသာမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ စည္းကမ္းဆုိတာရွိတယ္။ မဟာယာနဗုဒၶ ဘာသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ မူေဘာင္စည္းကမ္း ၅ ခ်က္ရွိတယ္။ 

၁။ အာလယ၀ိညာဥ္ - ျပဳသမွ်ေသာ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံ မ်ဳိးေစ့မ်ား၏ သုိမွီးသိမ္းဆည္းရာဌာနျဖစ္ေသာ အာလယ၀ိညာဥ္ေခၚ ခုနစ္ခုေျမာက္သတၱမ၀ိညာဥ္ရွိ သေဘာတရား။
၂။ တထတာ - အာလယ၀ိညာဥ္၏တည္မွီရာ မူရင္းအေၾကာင္း တရား တထတာကို ပရမတၳသစၥာဟုေခၚသည္။ နိဗၺာန္ဆုိသည္မွာ တည္ျငိမ္ ေနေသာ တထတာကိုပင္ေခၚ သည္။
၃။ တထာဂတ - သတၱ၀ါသည္ တထတာ၏အသြင္ေျပာင္းမႈျဖစ္၍ တထတာမွ ေပၚထြက္လာ၍ တထာဂတမည္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သတၱ၀ါ သည္ တထတာအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေသာေၾကာင့္ တထာဂတ မည္၏။ (ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံး ဆိတ္ျငိမ္၍ တထတာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သတၱ၀ါသည္လည္း တထတာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္သြား သည္။)
၄။ တထာဂတဂဗၻ - တထတာသည္ပင္လွ်င္ တထာဂတေခၚေသာ သတၱ၀ါ၏ မူလအစကိန္းေအာင္ရာ တုိက္ခန္း(၀မ္းဗုိက္)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တထာဂတဂဗၻလည္းမည္၏။ 
၅။ ဓမၼဓာတု - တထတာမွ အသြင္းေျပာင္းရန္ လႈပ္ခတ္ေခ်ာက္ခ်ား လာေသာအခါ ေပၚထြက္လာေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုစီ တစ္ခုစီတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကို စုေပါင္းေခၚေ၀ၚေသာ စၾက၀ဠာေလာကဓာတ္ ႀကီးသည္ ဓမၼဓာတုမည္၏။ 

အထက္ပါ မူေဘာင္စည္းကမ္းခ်က္ငါးခုကို လိုက္နာလက္ခံမွ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုမူေဘာင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔ မကိုက္ညီဘဲ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာရင္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းက ထိုက္သင့္သလို တုံ႔ျပန္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းမွာလည္းပဲ အေျခခံမူေဘာင္စည္းကမ္း သုံးခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ 
၁။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကား တာကိုလည္း မပယ္ရဘူး။ 
၂။ ဘုရားရွင္ မေဟာၾကားတာကိုလည္း ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရဘူး။ 
၃။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခ်က္ကို မူလအရွိ ပကတိအတုိင္း လိုက္နာလက္ခံရမယ္။ ဒီသုံးခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီဘဲ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ရင္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းက ထိုက္သင့္သလို တုံ႔ျပန္သြားၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မုိးျပာဦးၫာဏအေနနဲ႔ ေထရ၀ါဒ ပိဋကစာေပမ်ား ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးမျပဳလုပ္ရင္၊ ဗုဒၶ၀ါဒထီးရိပ္မွာ မခိုေတာ့ ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ေတာ့ဘူး ဆုိတာပါပဲ။ 

မုိးသု (မႏၲေလး)


  • VIA


FOLLOW US