News

POST TAGGED AS

မိမၼလာေတာင္

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ မိမၼလာေတာင္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုက ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ ေမလ ၅ ရက္တြင္ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။