News

POST TAGGED AS

မာသာထရီဇာ

06-Sep-2016 tagged as မာသာထရီဇာ
ဗာတီကန္ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ကက္သလစ္ သီလရွင္ ဆရာႀကီး မာသာထရီဆာကို သူေတာ္စင္အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ အခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) က က်င္းပသြားခဲ့သည္။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဆင္းရဲသားမ်ားကို အားေပးကူညီျခင္းျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ မာသာထရီဆာအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္က သူေတာ္စင္ သီလရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ခရစ္ယာန္သာသနာ၏ သူေတာ္စင္ႀကီးမ်ားစာရင္း အခမ္းအနားျဖင့္ မသြင္းရေသးေသာ ပရဟိတမိခင္ႀကီး ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ သီလရွင္ႀကီး မာသာထရီဇာကို ၎ကြယ္လြန္ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ အၾကာ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကိုယ္တိုင္ ႀကီးမွဴးၿပီး သူေတာ္စင္ ေၾကညာပြဲ ေက်ာင္းေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ ဗာတီကန္တြင္ က်င္းပေၾကာင္း VOA သတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။