POST TAGGED AS

ဘားအံ

ခရီးသြားေနရာသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ ျမင့္တတ္ခဲ့သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
09-Jan-2018 tagged as ဘားအံ
အာရွလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာက္တင္သြင္းခြင့္ရ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာက္ကားသြားေသာလမ္းကို ေဒသခံမ်ား ေက်ာက္တိုင္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
06-Jan-2018 tagged as လူေသမႈ ဘားအံ
မဂၤလာေဆာင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္ မလြတ္ကင္းေသာ သံပုိက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယုိးဒယားဖုန္းလုိင္းတုိင္ကုိ ေနရာေ႐ႊ႕ရာမွ ဖုန္းတုိင္ၿပိဳလဲၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ဆားဗစ္လုိင္းႀကိဳးေပၚသုိ႔ ျပဳတ္က်သျဖင့္ သတုိ႔သားေလာင္းအပါအဝင္ လူငါးဦး ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးခဲ့သည္။
03-Dec-2017 tagged as ဘားအံ
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အသစ္တစ္ဖန္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ မသမာမႈမ်ားအေပၚ တိုင္ၾကားလာပါက စစ္ေဆးအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
23-Nov-2017 tagged as ဘားအံ
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ စံျပေက်း႐ြာတြင္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ ကုမၸဏီက ေက်ာက္ထုတ္လ်က္ရွိရာ ေက်း႐ြာႏွင့္ နီးကပ္သျဖင့္ ေဒသခံ ၈၀ဝ ေက်ာ္က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က ကန္႔ကြက္စာ တင္ျပထားေၾကာင္း ေက်း႐ြာပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
09-Nov-2017 tagged as ကရင္ ဘားအံ
ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္တြင္ ေဈးေရာင္းခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆိုင္တန္းေနရာတြင္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္လူမႈေရးအဖြဲ႔မွ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုးက်ိဳး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပခန္း ဖြင့္လွစ္ကာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝသျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္က ပိတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
03-Nov-2017 tagged as ဘားအံ
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဘားအံ အက်ဥ္းေထာင္(ခ) ေတာင္ကေလး အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းတြဲတစ္ခုတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔က မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
29-Oct-2017 tagged as ဘားအံ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သိခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ကြင္းဆင္းေျဖၾကား သ႐ုပ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ႐ြာေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕ရွိ ႐ြာေပါင္း ၂၀ တို႔ တြင္ တစ္႐ြာလွ်င္ ေလးရက္ႏႈန္းျဖင့္ သ႐ုပ္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
26-Oct-2017 tagged as ဘားအံ
ေက်း႐ြာအတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႐ြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ တင္ျပလာသည္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ Village Development Plan (VDP) ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘားအံ၌ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၄၇၄ ႐ြာ ရွိသည့္အနက္မွ ေက်း႐ြာ ၄၄၇ ႐ြာကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
04-Oct-2017 tagged as ဘားအံ
မဟာမဲေခါင္ စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အိႏၵဳ -ေကာ့ကရိတ္ လမ္းမႀကီးကို ကြန္ကရစ္ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တိုးခ်ဲ႕ရာ တြင္လမ္းေျမႏွင့္ မလြတ္ကင္းသျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူ ၉၀ေက်ာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္က ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။