News

POST TAGGED AS

ဘတ္ဂ်က္

အေဆာက္အအံုမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို အေရးယူရန္ လႊတ္ေတာ္တင္
ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၉

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ႏိုင္ငံပိုင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ၾကန္႔ၾကာအားနည္းေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ယေန႔( ဩဂုတ္ ၉ ) ရက္က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပလိုက္သည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ( ၆/၂၀၁၈ )ကို ေကာ္မတီကိုယ္စား ဇလြန္မဲဆႏၵယ္မွ ဦးေအာင္မင္းက တင္ျပရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ေတြ႔မွာ ဒီစည္းကမ္းခ်က္ လိုက္နာမႈ အင္မတန္ နည္းေနပါတယ္။ ျပင္းထန္ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ျပ႒ာန္းၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္လို႔ သံုးသပ္ရပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုတြင္ ဘက္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းရပ္ေပါင္း ၂၅၈၀ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသည့္အနက္ ၅၆ ခုကို အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာနထံ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂၅၂၄ ခုကိုသာ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ ၃၁.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ငန္း ၆၂၂ ခုကိုသာ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿပီးစီးမႈမရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ရွင္းျပသည္။

“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို နမူနာအျဖစ္သာ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဌာနေတြအားလံုးရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမွီတာဟာ မေတာ္တဆ မွားယြင္းမႈေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြရဲ႕ မတရား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ တမင္ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီမၿပီးစီးမႈ မရွိျခင္းသည္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္း ၆ ခု၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၉ ခုႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသံုးရပ္တို႔သည္ ဘက္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမွာ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၉၁၄၂ ခု အနက္ ၅၂၅၈ ခုသာၿပီးစီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၅၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမွန္တကယ္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ ဌာနအမ်ားစုတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သြားရမည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တင္ဒါလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားတြင္လည္းေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပးခဲ့ရာတြင္ လစာတိုးေပးရာတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ျခင္း၊ ေခတၱဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။

“လစာတိုးျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔မွာဘီလ်ံ တစ္ရာေလာက္ လိုေငြရွိပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုးတြင္ စတုတၳအမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၇၆၄၈၅ ဒသမ ၈၇၅ ကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ေတာင္းခံထားသည္။

လက္ရွိေတင္းခံထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၆ လ ဘက္ဂ်က္တြင္ပါရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အေျခအေနနည္းပါေနၿပီး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘတ္ဂ်က္ေရာက္မွသာ လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဒုဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးၾကရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

S-01FOLLOW US