News

POST TAGGED AS

ဘဂၤါလီ

22-Sep-2017

ရခိုင္ ဘဂၤါလီ
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းက ဘဂၤါလီသမိုင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ယခင္လကုန္ပိုင္း သီတင္းပတ္အတြင္း ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ႐ြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ ရခိုင္၊ သက္၊ ၿမဳိ၊ ဒိုင္းနက္ႏွင့္ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔အတြက္ ထိုဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းက မည္သို႔ရွိခဲ့သည္၊ ၎တို႔အေနႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ မည္မွ်အထိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးတို႔ကလည္း ထိုကိစၥမ်ားအေပၚ မည္ေရြ႕မည္မွ် ခံစားေျဖရွင္းခဲ့ၾကရသည္ကို သိခ်ိန္တန္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ကတည္းက ယေန႔အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုထားသမွ်ကို ကိုးကားေလ့လာၾကည့္ၿပီး တစုတစည္းတည္း ႏွစ္အလိုက္ အစီအစဥ္တက် ေရးသားထားသမွ်ကို ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁၄ ရာစုအစပိုင္း ရခိုင္ျပည္ ေလးၿမဳိ႕ေခတ္အလြန္ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္လက္ထက္ ေအဒီ ၁၄၃၀ တြင္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္၌ အာရပ္၊ ေပၚတူဂီမ်ား အမႈေတာ္ လာထမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔မွာ ယခု သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကကာ ယင္းတို႔ကို ရခိုင္တို႔က ကမန္ဟု ေခၚေဝၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့သည္။ ယင္းအစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ကမန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ဳိးကို လုံးဝျပဳလုပ္ျခင္း မရွိဘဲ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ ကမန္လူမ်ဳိး ရွိသည္ကိုပင္ သတိမျပဳမိခဲ့ၾကဟု သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္႐ႈံးခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ေဒသကို အဂၤလိပ္မင္းတို႔လက္တြင္း ေပးအပ္ခဲ့ရသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္တို႔ အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသရွိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းနယ္ဘက္မွ ဘဂၤါလီ အေျမာက္အျမားကို စတင္ေခၚယူတင္သြင္းကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထူးျခားေသာအခ်က္မွာ အဂၤလိပ္တို႔ အေနႏွင့္ ရခိုင္ေဒသကို ဘဂၤလားေဒသႏွင့္ ေပါင္းစပ္အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းက ထိုျပႆနာ၏ အစပင္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းအေထာက္အထား စာရင္းဇယားမ်ားအရဆိုလွ်င္  ၁၈၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၀ ျပည့္တြင္၂၁၇,၈၀၀ ရွိခဲ့ေလသည္။ ထိုတိုးပြားလာသည့္အထဲတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားမွာလည္း သိသိသာသာ တိုးပြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မြတ္ဆလင္ဦးေရ တိုးလာမႈကိစၥကို စိုးရိမ္လာေသာေၾကာင့္ အေျခအေန စုံစမ္းရန္ ၁၉၃၉ ၌ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ဖူးသည္။ ေကာ္မရွင္က မြတ္ဆလင္ဦးေရ အတားအဆီးမရွိ တိုးဝင္လာမႈကို မဟန္႔တားပါက ေနာင္အခါ၌ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယကမာၻစစ္ေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း အစီရင္ခံသည့္အတိုင္းပင္ ဂ်ပန္ေခတ္ကာလအေရာက္ ၁၉၄၂ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုလား-ရခိုင္ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအေရးအခင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရခိုင္႐ြာအားလုံး ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ရခိုင္အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ခိုလႈံခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ ဒိန္နာဂ္်ပူသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ စာရင္းဇယား အေထာက္အထားမ်ားအရဆိုလွ်င္ ရခိုင္လူမ်ဳိး ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ရခိုင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမ အေျမာက္အျမားကို ၎တို႔က သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေရးအခင္းကို BIA က အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႐ုံး ဖြင့္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရၿပီး ေဒသခံ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ ၿမဳိႏွင့္ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ထိုစဥ္ကတည္းက စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖင့္ က်ီးလန္႔စာစားေနခဲ့ရသည္။ ျပည္မမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ၎တို႔အေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္စိတ္ဓာတ္ခံ ရွိခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္။

ထိုစဥ္က ရခိုင္ေဒသတြင္ ဗိုလ္ဥတၱမကဲ့သို႔ မ်ဳိးခ်စ္ရဟန္းမ်ားက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သာမက ထိုေဒသအေရးကိုပါ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကရသည္။ ရခိုင္ေဒသမွ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားႏွင့္ ျပည္မမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ ႀကဳိးစားေတာ္လွန္ၾကရင္း ထိုအေရးကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ၾကသည္ဟု ဖတ္ရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနခဲ့ၾကသည့္နည္းတူ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ကုလားအဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရး အသြင္ေျပာင္းကာ ဂ်ေမယာတူ အိုလမာအသင္း ဖြဲ႔စည္းၾကၿပီး အေနာက္ပါကစၥတန္မွ ေအာ္လနာမူဟာမတ္ မူဇဟတ္ခန္ႏွင့္ ေမာ္နာအီျဗာဟိန္းတို႔ကိုေခၚ၍ မူဂ်ာဟိန္းအဖြဲ႔ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းၾကျပန္သည္။ ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပါကစၥတန္နယ္သို႔ ရခိုင္ျပည္ ထည့္သြင္းေရး အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လန္ဒန္ခရီးစဥ္တြင္ ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္အလီဂ်င္နားအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တင္ျပကန္႔ကြက္ရာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ (ေမယုနယ္ျခား ခ႐ိုင္) ေဒသကို အေရွ႕ဘဂၤလားနယ္ထဲ ထည့္သြင္းေရးကို လက္မခံဘဲ ျမန္မာပိုင္နက္ထဲတြင္သာ ထားေရး သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

မူဂ်ာဟိန္းတို႔သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရး ရလိုသျဖင့္ မစၥတာေဂၚဖားက ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ လူမ်ဳိးသစ္တစ္ခုကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ ဂါဒီးယန္းသတင္းစာတြင္ စတင္အသက္သြင္းခဲ့ကာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခြင့္ ရရွိေရး စတင္ႀကဳိးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၁ ဇြန္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အလယ္သံေက်ာ္ မြတ္ဆလင္ ညီလာခံကမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ဘဲ ဗမာ မြတ္ဆလင္ကဲ့သို႔ ရခိုင္မြတ္ဆလင္လူမ်ဳိးဟု ေခၚေဝၚရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ရခိုင္တို႔က ငါတို႔ ရခိုင္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မရွိဟု ေျပာလာၾကေသာအခါ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဘက္သို႔ ေဖာက္ထြက္ရန္ ထြက္ေပါက္ရွာလာၾကသည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ အေရးအခင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ထိုကာလတြင္လည္း ရခိုင္လူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ ယခင္က ဘာသာေရးအရ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ထိုမူဂ်ာဟိန္းကာဆိန္းတို႔ အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ဖန္ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကျပန္သည္။ ထိုတိုက္ခိုက္လာမႈမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆင္ျဖဴရွင္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ အျပတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္သူမွာ ယခု NLD နာယက ဦးတင္ဦး (ထိုစဥ္က ဗိုလ္မွဴးႀကီး) ဟု သိရသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဦးႏုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို မဲရေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ ဝင္ခြင့္ေပးၿပီး ယာယီႏိုင္ငံသားလက္မွတ္၊ မွတ္ပုံတင္ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မဲေပးေစခဲ့ရာ ဘဂၤါလီအမတ္မ်ား ထိုစဥ္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ၊ ဘဂၤါလီ အေရအတြက္သည္ ငါးသိန္းနီးပါးအထိ ရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။ ၁၉၆၀ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ သတင္းစာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားအသင္းတို႔ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္အထိ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေနထိုင္လာခဲ့ရင္း ရခိုင္ေဒသကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ မြတ္ဆလင္ဦးေရ ၅၁၅,၄၈၄ ထိ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ အေရာက္တြင္ မ်ားျပားလာသည့္ ဘဂၤါလီတို႔အား ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမတ္မြန္စစ္ဆင္ေရး၊ စံပယ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ဘဂၤါလီစာရင္း ေကာက္ယူမႈ၊ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ထိုသို႔ မ်ားျပားလာေသာ လူဦးေရမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ရခိုင္ေဒသသို႔ ဦးေနဝင္း လက္ထက္တြင္ ‘နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး’ ဆင္ႏႊဲၿပီး မွတ္ပုံတင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထိုစဥ္က လူဦးေရ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ထြက္ေျပးသြားေသာသူမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ၎တို႔ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဟု ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အခ်င္းမ်ားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္ကလည္း ကုလသမဂၢက ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖခဲ့ရာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ‘ဟသၤာစီမံခ်က္’ ျဖင့္ ျပန္လက္ခံခဲ့ရျပန္သည္။

ထိုစဥ္က ထိုအေရးကိစၥကို သိသည့္ ဦးေနဝင္းအစိုးရ အေနႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံလွ်င္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ခြင့္ေတာ့ မရွိခဲ့ေပ။ ထိုဥပေဒအရပင္လွ်င္ ထိုေဒသတြင္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားျပားလွသည့္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား အေနႏွင့္ ထိုအခြင့္အေရးကို နည္းသည္ဟုထင္ကာ အလိုႀကီးခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ အမည္တပ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ေက်ာ္လြန္ကာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လိုခ်င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ လိုရင္းစြဲ ရွိခဲ့ၾကသည့္အေလ်ာက္ ၁၃၊ ၅၊ ၈၈ ရက္ေန႔အေရာက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီကုလား ၅၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ကို အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ဝိုင္းၿပီး ဟစ္ေအာ္ေႂကြးေၾကာ္ မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ရန္ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ လႈပ္ရွားမႈမွာ ညေနရွစ္နာရီခြဲမွ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီခြဲအထိ ၾကာခဲ့သည္။ သူတို႔ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘုရားသခင္အလိုက် တိုက္ပြဲဝင္ၾက၊ မင္းတို႔တိုင္းျပည္ ငါတို႔တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ၁၉၄၂ မတိုင္မီက ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ ရခိုင္႐ြာေပါင္း ၁၉၅ ႐ြာမွာ ၄၆ ႐ြာသာ က်န္ရွိခဲ့ေတာ့သည္။ က်န္႐ြာမ်ားအား ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ားက လူဦးေရ အသာစီးရမႈျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ အခ်ဳိ႕နယ္စပ္မွ ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံသြားခဲ့ရသျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို ျပန္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကဖူးသည္။  ရခိုင္ေဒသရွိ ဘဂၤါလီမ်ား အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံကို စစ္တပ္မွ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလ နဝတ၊ နယက လက္ထက္တြင္မူ ႀကီးမားသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မေတြ႔ရွိခဲ့ရေပ။ ထိုကာလမ်ားအတြင္းတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ေဒသ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ (နစက) ကို တပ္မေတာ္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ထားရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ၿငိမ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္စုစည္းခဲ့သမွ် ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးခါစ ယခင္အစိုးရလက္ထက္အစ ၂၀၁၂ တြင္မူ တစ္စခန္းျပန္ထကာ ေသာင္းက်န္းခဲ့ၾကျပန္သည္။ ထိုစဥ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသူ မ်ားျပားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရခိုင္ေဒသတြင္ မြတ္ဆလင္ဦးေရမွာ ၁,၀၅၄,၇၉၀ ဦးထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လယ္ယာေျမဧက ၈ သိန္းေက်ာ္တြင္ ၎တို႔ပိုင္ဧကမွာ ၇ သိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တက္ကာ ယခင္ႏွစ္အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးခါစ ၆ လအလြန္၌ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႔ၿပီး ၎တို႔အေရးကို ကမာၻသို႔ ခ်ျပၿပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စတင္ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ကင္းစခန္းမ်ားကို စီးနင္းၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္အထိ တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးကာ အစိုးရကိုပင္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ က်ဆုံးခဲ့ရေသးသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအလြန္ တစ္ႏွစ္အၾကာ ယခင္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၎တို႔အေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ လူသတ္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ နယ္ေျမလုျခင္းမ်ားကို လက္ရဲဇက္ရဲျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္ရာ ထိုဘဂၤါလီတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိေအာင္ ေလ့လာထားၾကၿပီး သတိႀကီးစြာထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သန္းၿဖိဳးႏိုင္FOLLOW US