News

POST TAGGED AS

ဘဂၤါလီ

႐ိုဟင္ဂ်ာဝါဒျဖန္႔ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဝါဒေျပာင္းစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း

ယခုေဆာင္းပါးရွင္ Gearóid Ó Colmáin သည္ ပါရီအေျခစိုက္ အိုင္းရစ္ရွ္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲအေၾကာင္း အာ႐ုံစိုက္ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ လက္ဝဲယိမ္း ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အေနာက္ကမာၻႏွင့္ အေနာက္မီဒီယာမ်ား၏ အယူအဆႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားႏွင့္သာ အသားက်ေနေသာ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ သူ႔အျမင္၊ သူ႔အယူဆမ်ားမွာ ထူးဆန္းေကာင္း ထူးဆန္းေနႏိုင္ပါသည္။  အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ကမာၻႏွင့္ ဇီယြန္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရး (ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရး) အျမင္မ်ားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရွိႏိုင္သလို ႐ုရွားႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္းေသာ သူ၏အျမင္မ်ားကိုပါ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြဲခ်က္မ်ားမွာ ၎၏အာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္မွ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ အျဖစ္သာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း သူ ေရးသားခဲ့ေသာ The Rohingya Psyops: Waging Covert War on Myanmar ေဆာင္းပါးကို ေကာက္ႏုတ္ျပန္ဆို ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက Colmáin ထပ္မံေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကိုလည္း ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသြားရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

ေဇဝင္းေနာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစုအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ (Genocide) လုပ္ေနသည္ဟု ကုလသမဂၢက စြပ္စြဲထားခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း (ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းကို ဆိုလိုသည္) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အက်ပ္အတည္း အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၊ NGO မ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ ေဖာေဖာသီသီ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာအစိုးရကမူ ျပည္နယ္မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ အင္အားစုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစၥလာမၼစ္ အင္အားစုမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္တပ္ေနေသာ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုဟု ဆိုသူမ်ားမွာလည္း တကယ္တမ္းတြင္ အေရွ႕ဘန္ေဂါမွ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္၊ လုယက္၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိသည္ ဆိုေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ စြဲခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အၾကမ္းဖက္မႈအားလုံး အတြက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အေပၚတြင္သာ အျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ား ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ခံလားရသနည္း။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုမူ အဘယ့္ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသနည္း၊ မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကပါသနည္း။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား စြပ္စြဲသလို တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ေအာင္ အားထုတ္မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သို႔ေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါသနည္း။

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ဳိးစုမရွိပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ ေဝါဟာရသည္ ဘဂၤါလီစကားျဖစ္ၿပီး အာရကန္ (ရခိုင္) ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ ဆိုေသာ ေဝါဟာရသည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အေနာက္ဘက္ျပည္နယ္ ရခိုင္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္သမိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံ French School for Asian Studies ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ Jacques P. Leider ကမူ အဆိုပါအမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ အမည္တစ္ခု ျဖစ္သည္၊ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုမဟုတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို သီးျခားလူမႈအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေခတ္သစ္တြင္ ျပန္လည္အသက္သြင္းထားေသာ  အမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ တ႐ုတ္မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေခၚေဝၚသည့္ ပန္းေသး၊ ဆိုေသာ အမည္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

၁၉  ရာစုတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ပိုင္းမွ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ရခိုင္  ကိုလိုနီျပည္နယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေခၚသြင္းလာခဲ့သည္။ မြတ္ဆလင္ အေျခခ်သူမ်ာမွာ ၁၇ ရာစု အိုင္ယာလန္မွ ပရက္စ္ဘိုင္တားရီးယန္း အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ အလားတူနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္နယ္ခ်ဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေဒသခံ အိုင္းရစ္ရွ္မ်ားကို တန္ျပန္ရန္ နယ္ေျမသစၥာခံ အင္အားစုဖန္တီးရန္ အလို႔ငွာ ပ႐ိုတက္စတင့္ႏွင့္ ပရက္စ္ ဘိုင္တားရီးယန္း အေျခခ်သူမ်ားကို အိုင္ယာလန္သို႔ ေခၚသြင္းလာခဲ့သည္။ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္ကို ေရွး ေခတ္အိုင္းရစ္ရွ္ျပည္နယ္ Ulster ၏ ၿဗိတိန္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ အျခမ္းတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကြပ္ကဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ဘဂၤါလီ အေျခခ်သူမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး ၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာလူဦးေရအေပၚ အခါအားေလ်ာ္စြာ အစုလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာအားလုံးကို ျဖစ္ပြားေစသူတို႔ကို ေဆာ္ဒီ၊ ပါကစၥတန္၊ တာ့ခ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သားမ်ားအျပင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ  ကိုဆိုဗိုမႈ ျပဳခ်င္ေသာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သားမ်ားကပါ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည္။ ျပႆနာအားလုံးကို ျဖစ္ပြားေစသူတို႔၏ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈမွာ အေနာက္ကမာၻ၏ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ‘ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတိုက္မိျခင္း’ ဟု စကားပရိယာယ္ ႂကြယ္ဝစြာ၊ မမွန္မကန္ အမည္တပ္ထားသည့္ ဇီယြန္ဝါဒီတို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈဝါဒအေပၚ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စစ္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မြတ္ဆလင္လူဦးေရမွာ လူမ်ားစု ျဖစ္လာၿပီး ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားႏွင ့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ဘုရားေစတီမ်ား မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္၊ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မြတ္ဆလင္ အမ်ဳိးသားမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္သည့္ သတင္းမ်ား ပုံမွန္လိုလို ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားမွာ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေပၚ အစၥလာမၼစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္လူနည္းစု ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။  လြတ္လပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္သာဆိုပါက ဆားဗီးယား၏ ကိုဆိုဗိုကဲ့သို႔ပင္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မွီခိုရမည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္အတြက္ ႀကီးမားလွသည့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ဆုလာဘ္ႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ႀကီးစြာေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ဳိး ဖန္တီးတိုက္ခိုက္ရန္ အဓိက လက္နက္ေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္သည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားလာေသာ ဝီဂါမြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ႔ဝီဂါကြန္ဂရက္ကို ဝါရွင္တန္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (RLO) ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (RSO) တို႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသည္။ (ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (ARSA) ဟု အမည္ေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္)။ အဆိုပါအဖြဲ႔ကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊  ပါကစၥတန္၊ တူရကီတို႔ႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔ကပါ ပံ့ပိုးထားသည္။ အိႏၵိယ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သတင္းအရဆိုလွ်င္ ဒါအက္ရွ္ (IS အဖြဲ႔) သည္ ယခုအခါ အိႏၵိယတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား စုေဆာင္းေနၿပီး သင္တန္းေပးရန္ ေဆာ္ဒီသို႔ ေစလႊတ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္  တူရကီႏွင့္ အေမရိကန္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေထာက္လွမ္းေရး၏ လက္နက္ႏွင့္ သင္တန္းေပးမႈမ်ား ရရွိေကာင္းရရွိေနႏိုင္သလို ေဆာ္ဒီကလည္း အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ဇာတ္လမ္းသည္ မသိနားမလည္ေသာ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပသမွ် အဟုတ္ထင္ၾကသူမ်ား၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ သမိုင္းႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို နားမလည္ၾကသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ႀကဳိးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ဧရာမ ဝါဒျဖန္႔ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးသာ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ သန္း ၁၆၀ ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ကမာၻတြင္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤါလီတို႔၏ ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး အလုပ္သမားမ်ားကို မဝေရစာ ေပးခိုင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (sweatshops) တည္ရွိရာအရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းမွ ၾသဇာႀကီး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ ကြၽန္သဖြယ္ ခိုင္းေစခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားစြာရွိရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ႏိုင္ငံသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးပြားလာေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္  သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီ လူငယ္မ်ားသည္ ေရျပင္ကို ျဖတ္ခါ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားသို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္း ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရက္စက္ေသာ မာဖီးယားဆန္ဆန္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈခံရအၿပီးတြင္ ထိုစီးပြားေရးအရ  ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းစပ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ အဆုံးသတ္သြားေလ့ ရွိပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ေတာ့ အေနာက္ကမာၻ၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အယ္လ္ေကဒါႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား၏ စုေဆာင္းခံရျပန္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အက်ပ္အတည္းမွာ ကယ္လီဂရင္းေဟးလ္ ေျပာသလို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ပစ္မွတ္ထားသည့္ အျခားႏိုင္ငံအေပၚ လူသားမ်ားကို  ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္သည့္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း လက္နက္၏ အရက္စက္ဆုံး၊ အရွက္မဲ့ဆုံး ဥပမာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာ လယ္သမားမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ မီးကုန္ယမ္းကုန္ စနစ္တက် လူမ်ဳိးသုဥ္းရွင္းလင္းမႈအေပၚ ရစ္ဟိတ္ဇ္မန္းကဲ့သို႔ေသာ အမွီအခိုကင္းသည့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာဇာတ္ခုံ၏ ေလသံကို အဓိကပုံေဖာ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမူ အမွန္တကယ္ ရက္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားက တန္ျပန္စြပ္စြဲသည့္ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ ဆိုျခင္းကိုသာ ပဲ့တင္ထပ္ျပၿပီး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာ ပုန္ကန္ထႂကြမႈဟုသာ ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ  အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည္ဟု အမ်ားက ယုံၾကည္ၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီး နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ၏ အစိုးရက သြယ္ဝိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ လႈပ္ရွားေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၊ ေနတိုး၊  ကုလသမဂၢတို႔က ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ‘လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း’ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သိမ္းပိုက္ေရး စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ လိုအပ္ေသာ  ယိုးမယ္ဖြဲ႔စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ဖန္တီးေပးရာတြင္ အေနာက္တိုင္း ေထာက္လွမ္းေရးေအးဂ်င့္မ်ား စိမ့္ဝင္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၾကသည္။ 

မနက္ျဖန္ အဆုံးသတ္ပါမည္။ FOLLOW US