News

POST TAGGED AS

ဗီယက္နမ္

13-Sep-2018 tagged as ဗီယက္နမ္ ေခြး
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေခြးသားစားသည့္ အေလ့အထကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားက တိုက္တြန္းေဆာ္ဩလ်က္ရွိေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ျပည္တြင္းတြင္ ငါးေျပမမ်ိဳးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေမြးျမဴလာၿပီး ေဈးေကာင္းရရွိသည့္အတြက္ ေဈးကြက္ဝင္ ဗီယက္နမ္ငါးေျပမမ်ိဳးကို စမ္းသပ္သားေဖာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွတစ္ဆင့္ ဝက္အရွင္ႏွင့္ ေအးခဲဝက္သားမ်ား တင္သြင္းေနမႈကို အစိုးရအေနႏွင့္ တရားဝင္စာထုတ္၍ တားျမစ္ေပးရန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုသို႔ ေမလကုန္ပိုင္းက ေအးခဲဝက္သားမ်ား တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ မႈသို႔ ကူးေျပာင္းသြားမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ Hagwon ဆိုသည့္ ပုဂၢလိကပညာေရးစနစ္သည္ အျမစ္တြယ္ ခိုင္မာလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယား ပုဂၢလိက ပညာေရးဌာနမ်ားသည္ အာရွကို ထိုးေဖာက္ရန္ အားထုတ္ေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ သူတို႔ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ Hagwon ကို ျပည္ပပို႔ကုန္ တစ္ခုအေနႏွင့္ ဗီယက္သို႔ တိုးဝင္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပညာေရးထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္ ၇ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း World Bank အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ေက်ာင္းေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္းမွာ ကမၻာ့ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၃၃၁ သန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ကားလ္ဗင္ဆင္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရပ္နားမည္ျဖစ္ရာ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲၿပီးကတည္းက ယင္းကဲ့သို႔ အႀကီးစားေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအမ်ိဳးအစား ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ ၂ ဒသမ ၂ သန္းအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္စ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တိုးတက္မႈအရွိန္ အျမင့္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ဝင္လာမဆဲတသဲသဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သားမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ လစာမေပးႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္လာလုပ္သူမ်ားကလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။