News

POST TAGGED AS

ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ မႈသို႔ ကူးေျပာင္းသြားမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ Hagwon ဆိုသည့္ ပုဂၢလိကပညာေရးစနစ္သည္ အျမစ္တြယ္ ခိုင္မာလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယား ပုဂၢလိက ပညာေရးဌာနမ်ားသည္ အာရွကို ထိုးေဖာက္ရန္ အားထုတ္ေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ သူတို႔ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ Hagwon ကို ျပည္ပပို႔ကုန္ တစ္ခုအေနႏွင့္ ဗီယက္သို႔ တိုးဝင္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ပညာေရးထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္ ၇ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း World Bank အစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ေက်ာင္းေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္းမွာ ကမၻာ့ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၃၃၁ သန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ကားလ္ဗင္ဆင္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရပ္နားမည္ျဖစ္ရာ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲၿပီးကတည္းက ယင္းကဲ့သို႔ အႀကီးစားေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအမ်ိဳးအစား ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ ၂ ဒသမ ၂ သန္းအား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္စ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တိုးတက္မႈအရွိန္ အျမင့္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ဝင္လာမဆဲတသဲသဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား အမ်ားအျပားလိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သားမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ လစာမေပးႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္လာလုပ္သူမ်ားကလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ေဟာင္သီေဟာင္သည္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသည္။ သူ ေနာက္ဆံုးတက္ခဲ့ရသည့္ အတန္းက ၈ တန္းျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္ ၁၄ ႏွစ္သမီးအ႐ြယ္က ထြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း တက္ခဲ့သည့္ ကာလေတြကို သူမေမ့။ ယေန႔တိုင္ ေက်ာင္းႏွင့္ေဝးခဲ့ရသည္ကို သူေနာင္တရေနသည္။ သူေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရသည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။
ဗီယက္နမ္အေျခစိုက္ Viettel ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Myanmar National Telecom Holdings ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel က မတ္လတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေအာ္ပေရတာထံမွ သိရသည္။
ဗီယက္နမ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္ အာဏာရွိသူမ်ားအား ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တာဝန္ရွိသူေဟာင္းတစ္ဦးကို ၁၃ ႏွစ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည္တြင္းသို႔ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားရာ ဒူဘိုင္းႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ထုတ္လုပ္သည့္ကားမ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ ေလ့လာေနေၾကာင္း ကားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။