News

ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားပယ္ဖ်က္ရန္ ဗကသေတာင္းဆို
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈဆိုင္ရာျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) က ေတာင္းဆိုသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီးရွိ ေ႐ႊသိမ္ဓမၼသိဂႌ စာသင္တိုက္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲေရးဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္းရာတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗကသအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ပါ ေက်ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ခြင့္ရေရး အစိုးရ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနႏွင့္ လက္ရွိေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းမေပးလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗကသအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေၾကညာသည္။

ဗကသအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မေ႐ႊရည္စိုးလင္းက “ဒီစည္းကမ္းကိုသာ သူတို႔ တိတိက်က် ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတာင္ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ စည္းကမ္းေတြကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေက်ာင္းျပန္တက္လို႔ရေအာင္၊ ေက်ာင္းထုတ္ထားတဲ့စာေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပး၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ေပး၊ ဒါလိုမေျပာဘဲနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက သူတို႔လိမၼာမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးမယ္။ မင္းတို႔ဆႏၵမျပနဲ႔၊ မင္းတို႔ဘာမွမေတာင္းဆိုနဲ႔ ငါတို႔စကားကို နားေထာင္လို႔ေျပာတဲ့စကားဟာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ မညီပါဘူး”ဟု The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္အတူ ေပးပို႔ရာတြင္ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈဆိုင္ရာ၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာဟူ၍ အခန္းသံုးခန္းပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈဆိုင္ရာအခန္းသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္၍ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ဟုဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ျဖဳတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈဆိုင္ရာကိုသာ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္သည္။

အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုင္ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ ထားသိုေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အေရးယူခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး၊ ခိုးယူ၊ အဓမၼယူပါက ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္၊ သတိေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကာယိေႁႏၵပ်က္ေအာင္ ေျပာဆို၊ ျပဳမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဆဲေရး၊ ႀကိမ္းဝါး၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဆရာမ်ားဆိုဆံုးမသည္ကို မနာခံျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ ေလာင္းကစားက်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။

ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စာသင္ခန္း တြင္း၊ ျပင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရန္ ေျပာဆို၊ ျပဳမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္း၊ ေက်ာင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇိဳးႏြမ္းထိေစျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းမွတ္ထုတ္ပယ္၊ သတိေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ပါစည္းကမ္းမ်ားကို ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အသစ္တိုးျခင္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္ေဟာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ဆိုတာ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္တက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ထုတ္တာ။ အသစ္ထုတ္တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဒီလို Issue ေတြရွိတယ္ဆိုတာ တင္ျပၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာ သိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၌ စိတ္ပညာအထူးျပဳ အေဝးသင္ဒုတိယႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုထားေသာ ေက်ာင္းသား ကိုေခါင္ႏုတ္က တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ ေက်ာင္းသားထုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ဒီမိုကရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္သည္။

“ေက်ာင္းသားဆိုတာ အရာရာကို ဆည္းပူးေနတဲ့လူေတြဗ်၊ မွားတာလည္း ရွိမွာေပါ့။ ဒါကို ေက်ာင္းက ျပဳျပင္ေပးရမွာေပါ့။ ေက်ာင္းထုတ္တာဟာ အေျဖစစ္ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ စည္းကမ္းခ်က္အရဆိုေတာ့ ေက်ာင္းထုတ္လို႔ရေနတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အသစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲသင့္တယ္”ဟု ကိုေခါင္ႏုတ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲေပးေရး ဆႏၵျပသည့္ ဗကသေက်ာင္းသား ၇၂ ဦးအနက္ ၄၀ ဦးကို (ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ စာရင္းအရ) ဆရာမ်ား၏ ဆိုဆံုးမမႈကိုနားမေထာင္ျခင္း၊ စာသင္ခန္း တြင္း၊ ျပင္တြင္ သင္ၾကားမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ၊ လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားက ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ကလည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမရွိဘဲ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိဳးႏြမ္းထိခိုက္ေစသည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

J-19FOLLOW US