News

POST TAGGED AS

ဖြဲ႔စည္းပံု

07-Aug-2018 tagged as ဖြဲ႔စည္းပံု
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လံုးဝ ဖ်က္သိမ္းကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပေစေရး လစာတိုးေပးပါတယ္။ အထူးေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းက တိုးလာတဲ့လစာကို ေက်ာ္တက္သြားပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြမွာေတာ့ ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရတဲ့ဘဝပါ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ေရတိုစီးပြားေရး၊ ေရရွည္စီးပြားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းပါက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ပါရွိသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Right to Recall)ကို အျမန္ျပ႒ာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးသက္လင္းက ေျပာၾကားသည္။
မည္သည့္ စစ္ပြဲ တိုုက္ပြဲတြင္ျဖစ္ေစ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးရျခင္း၊ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား ေသဆံုးရျခင္း စသည့္ မည္သည့္ အႏုတ္လကၡဏာအက်ိဳးဆက္မ်ိဳးကိုမဆို ျဖစ္ေပၚေစသူမွန္သမွ် တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္ပြဲဖန္တီးသူမွန္သမွ်ကို အေျခခံ လူသားစိတ္ရွိသူတိုင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းမွာ သဘာဝက်သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လည္း မေသခ်ာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲႏိုင္ေတာ့ဆိုသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားလည္း မရွိေသးဘဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးလမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံရန္ပင္လွ်င္ အလြန္ခက္ခဲစြာ ေျပာဆိုေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အစိုးရကေရာ၊ တပ္မေတာ္ကပါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္ဟု သိပ္မထင္ပါေခ်။
ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည့္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ ယခင္ကကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု ခြဲတင္စရာမလိုဘဲ ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုသာ ေရးဆြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ျပည္သူ႔ဆႏၵ မပါဝင္ဘဲ ေရးဆြဲထားသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္မွာကား အဆိုပါ ခြဲေဝထားေသာအာဏာမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆံုးဟု ယံုၾကည္ယူဆသည့္အတိုင္း စြက္ဖက္မႈမရွိ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ႐ိုေသလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ပိုင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လတ္တေလာ မရွိေသးေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။