News

POST TAGGED AS

ပူတင္

ပူတင္၏ ကစဥ့္ကလ်ား မဟာဗ်ဴဟာ
႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္၏ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ေမြးရာပါဗီဇသည္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုင္ပိုင္ဆိုင္ဆိုင္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ အံ့ခ်ီးဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းတြင္မူ ရလဒ္မ်ားမွာ ကပ္ဆိုးဆိုက္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားလွသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားတို႔ ဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ေနေလသည္။ ယင္းမွာ ပူတင္၏ တစ္ကိုယ္ႏွစ္စိတ္ ျဖစ္စဥ္၏ ရလဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ အနည္းငယ္သာ ရွိေနသည္။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္ သံသယ ရွိေနေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီကို ႐ုရွားက ဟက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး  အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလုံးက ျပစ္တင္ေျပာၾကားထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စြက္ဖက္မႈမ်ားအျပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အထူးသျဖင့္ RT ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ွ Sputnik သတင္းေအဂ်င္စီတို႔သည္ ဘက္လိုက္ကာ ကလင္တန္ ဆန္႔က်င္ေရးလိုင္းကို အစဥ္အစိုက္ ပုံေဖာ္ေပးေနသလို ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူ၍လည္း သတင္းျဖန္႔လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္  အီလက္ထရြန္နစ္ မဲေပးစနစ္ကို ႐ုရွားတို႔ ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ သက္ေသမျပႏိုင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အားထုတ္မႈမ်ဳိးစုံအတြက္ ႐ုရွားတို႔ မည္သည့္အရာကို အထေျမာက္ၿပီး ျဖစ္သနည္း။ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဝယ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ုရွား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တိုင္းတာရမည္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေျခမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ကရင္မလင္ ျမင္ခ်င္သည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ တတိယအႀကိမ္ စကားစစ္ထိုးပြဲတြင္ ပူတင္ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနေရး အခြင့္အေရးကို ထရမ့္ ေဘးဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထရမ့္သာ သမၼတ ျဖစ္လာပါက ခန္႔မွန္း၍ မရေသာ သမၼတ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ပူတင္မွာမူ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ကစားဆုံး ကစားသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္သာ သမၼတ ျဖစ္လာပါက ပူတင္၏ စတိုင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွာ အခ်က္ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဟီလာရီကလင္တန္ အားနည္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွသာ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္တြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ လက္ဝဲမ်ား၊ စိတ္နာေနသည့္  ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လက္ယာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္တြင္ ပူတင္ကို ရင္ဆိုင္ေရး စြမ္းအင္အနည္းငယ္သာ က်န္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ား ႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ား စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ကာ ေမာ္စကိုရန္ တန္ျပန္ေရး ပူးေပါင္းသြားႏိုင္ေျခလည္း ရွိေနသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီ၏ တရားဝင္မႈကို အားေပ်ာ့ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပတြင္ရွိသည့္ အေမရိကန္၏ တရားဝင္မႈကို ယိမ္းယိုင္ေစရန္ ႐ုရွားက ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ အေမရိကန္၏ မိတ္ေဆြမ်ား စိတ္ပ်က္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားစနစ္မွာ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမေကာင္းေသာ္လည္း အလြန္အကြၽံ မဆိုးရြားေၾကာင္း လူသားမ်ား ယုံၾကည္လာေစရန္ ဝါဒျဖန္႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ က႐ိုင္းမီးယားကို သိမ္းပိုက္မႈ (ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈဆီသို႔သာ ဦးတည္သြားခဲ့)၊ ဒြန္ဘတ္စြန္႔စားခန္း (ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး မေၾကညာထားသည့္ စစ္ပြဲသို႔ ႐ုရွားကို ဆြဲေခၚခဲ့)၊ ဆီးရီးယား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ (ေစာစီးစြာ တပ္႐ုတ္မႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ မဆုံးႏိုင္သည့္ စစ္ပြဲတြင္ ၾကားညပ္ေန) ကဲ့သို႔ပင္ ႐ုရွား၏ ယေန႔ေအာင္ပြဲမ်ားသည္ မနက္ျဖန္ ကပ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္လာရန္  အသင့္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဝီကီလိခ္၏ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားဟက္ကာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စိတ္ေက်နပ္ေနသည့္ ႐ုရွားတို႔သည္ပင္ အေမရိကန္၏ လက္တုံ႔ျပန္မႈကို စိုးရိမ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႐ုရွား-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္လာမည္ကို ေသာကေရာက္ေနၾကသည္။ “သခ်ဳႋင္းထဲ မေရာက္ခင္အထိ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ အသားက်ေအာင္ ေနၾကတာေပါ့” ဟု ႐ုရွားတစ္ဦး နာနာၾကည္းၾကည္း မေက်မနပ္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ကလင္တန္မွာ ပူတင္၏ မိတ္ေဆြ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ လက္ေတြ႔ဆန္သူျဖစ္ၿပီး ခ႐ူးဆိတ္သစ္မ်ား စတင္ေရးထက္  ပဋိပကၡအိုမ်ား ရွင္းလင္းေရးကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္သည္။ သမၼတရာထူး လက္ခံပြဲမတိုင္ခင္ ကာလအထိ ပူတင္ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး ဆီးရီးယားအေရး၊ ယူကရိန္းအေရးတို႔ ေျဖရွင္းေရး ကမ္းလွမ္းခဲ့လွ်င္ပင္ ဟီလာရီကလင္တန္မွာ လက္ခံမည့္ ပုံမေပၚေပ။ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ညီညြတ္မႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အႏၲရာယ္ျပဳေနသည္မွာ ကရင္မလင္သာ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ကလင္တန္ႏွင့္ သူမ၏အနီး ရွိသူ ယုံၾကည္လာေစရန္ ပူတင္က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပုံေပၚေနသည္။ “ပူတင္ရဲ႕ အိပ္မက္ဆိုးေတြ ေပၚလာေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။  ႐ုရွားမွာ အုပ္စိုးမႈပုံစံ အေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္ေစေရး ဟီလာရီ ဘဲဥပုံ ႐ုံးခန္းေရာက္လာတာနဲ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဝါရွင္တန္ အတြင္းလူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အတြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ားအေပၚ စိတ္ေက်နပ္ေနမႈသည္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မတန္ဟု ေမာ္စကိုတြင္ စတင္ သေဘာေပါက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပရွိ ႐ုရွား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တန္ျပန္ေရး ဝါရွင္တန္ လုပ္ေဆာင္လာမည္ႏွင့္ ႐ုရွားကို တင္းတင္းမာမာ ကိုင္တြယ္ေရး ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ ဥေရာပသမဂၢအေပၚ ဖိအားေပးလာမည္ကို ေမာ္စကိုရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အီလိခ္မ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ (႐ုရွား) အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္ေရး တက္ႂကြစြာ မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ေတာင္  ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားဆီးမည္ကို ေမာ္စကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အီလိခ္မ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

“႐ုရွားကေတာ့ ေတာင္အာဖရိက လက္သစ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ႐ုရွားပါတီမန္မွ အႀကီးတန္း အႀကံေပးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ လူျဖဴအုပ္စိုးကာ အသားအေရာင္ ခြဲျခားသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ျဖစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကေမာက္ကမျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ႀကဳိးကိုင္ခဲ့သူမ်ားပင္ လိပ္ျပာမလုံ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ယခုအခ်ိန္မတိုင္ခင္ အထိမူ ျပည္ပေဒသတြင္  ျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ပူတင္၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ၎၏ လက္ေဝခံမ်ားသည္ အဆင္ေျပေနသည့္ပုံ ေပၚေနသည္။  သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားသည္ စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း မႀကံဳဖူးသည့္ အေရးယူေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ လက္တုံ႔ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာပုံ ေပၚလာသည့္ ပုံေပၚေနသည္။ ဆိုင္ဘာဆိုင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာလည္း အတင္းအဖ်င္း အီးလ္ေမးမ်ားကိုသာ ေဖာက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက  ေျပာၾကားထားသည္။

ပူတင္၏ အေမရိကန္ စြန္႔စားခန္း မည္သည့္အတြက္ ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားသြားေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ႏွင့္ ပူတင္၏ ဒြိဟစိတ္ကို နားလည္ရန္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ မည္သို႔မည္ပုံ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိသည္ကို ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ ပူတင္သည္ ကမာၻ႔အဆင့္ ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး လက္ငင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ကစားေလ့ရွိသူ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ပူတင္သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ဂိမ္းကို ကစားေလ့ ရွိသည္။ အံ့ၾသသင့္ဖြယ္  စတန္႔ထြင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး အသက္႐ွဴမွားေလာက္ဖြယ္ သတင္းမ်ားကို ေပၚထြက္ေစေလ့ရွိသူ ျဖစ္သည္။

ယင္းစတန္႔မ်ား၏ သာဓကမ်ားမွာ ေနတိုးေလေၾကာင္း နယ္နိမိတ္အနီးသို႔ တာေဝးပ်ံ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ဒုံးက်ည္ကို ကာလီနင္ဂရက္နယ္သို႔ ေစလႊတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိႈင္းရအားျဖင့္  အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း၏ အာ႐ုံကို ဖမ္းစားႏိုင္သည္သာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပူတင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး လက္ေတြ႔ပုံစံျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေလ့ ရွိသည္။ ဆီးရီးယား၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ ႐ုရွား၏ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ မဟာမိတ္ကို ကူညီရန္ႏွင့္ ေမာ္စကိုကို သံတမန္ေရးအရ အထီးက်န္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး ဝါရွင္တန္၏ လႈပ္ရွားမႈကို တန္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါႏွစ္ခုၾကား တိုက္႐ိုက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေျခ တိုးပြားေစသည္။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈသည္ အေလးအနက္မထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ စတင္ခဲ့မည့္ပုံေပၚၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ား အရွိန္တက္လာသည့္အခါ အႏၲရာယ္ႀကီးေအာင္ လုပ္ေလ့ရွိသည့္ ပူတင္၏ ဗီဇအတိုင္း ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ စြက္ဖက္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေတာ့သည္။ ယင္းမွာ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီ၏ ခိုင္ၿမဲမႈကို  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စိန္ေခၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေရး ဆြဲေဆာင္မႈကို ပူတင္ ျငင္းဆန္ႏိုင္ခဲ့ပုံ မေပၚေပ။ ေဗာ္လန္တီယာမ်ားကို အဓိက အားျပဳေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးယႏၲရားသည္ သဘာဝအားျဖင့္   လုံၿခံဳမႈမရွိဘဲ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား အတြက္ လြယ္ကူသည့္ ျပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ အားနည္းခ်က္ကို ႐ုရွားအခြင့္အေရးသမားမ်ား ေတြ႔ရွိသြား ၿပီး အခြင့္အေရးကို အသုံးခ်ခဲ့သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားအခန္းက႑ကို ပူတင္က ထင္ထင္ေပၚေပၚ သိသာေစခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

ကရင္မလင္၏ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ပူတင္သည္ ေရတိုကိုသာၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မနက္ျဖန္တြင္ ရႏိုင္သည့္ အရာကိုသာ ပူတင္တြက္ေလ့ ရွိၿပီး မနက္ျဖန္ၿပီး ေနာက္ေန႔တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္ကို ၾကည့္ေလ့မရွိေပ။ ကိုယ္စခဲ့သည့္ဇာတ္ကို ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မည္ဟု ပူတင္က အလြယ္တကူ ယူဆေလ့ ရွိသည္။ ယူကရိန္း ဒြန္ဘတ္ေဒသအေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ကရင္မလင္က ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ ေဒသတြင္းရွိ မေက်နပ္ေနသူမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ လူႏွင့္လက္နက္မ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္း  စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါက ကီးယတ္မွာ အ႐ႈံးေပးရန္ ဖိအားေပးခံရႏိုင္ၿပီး ေမာ္စကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ရန္လည္း လိုမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မဆုံးႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡတြင္ ႐ုရွား  ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္ၾကားမွ ဒိုးနတ္ႏွင့္ လူဟန္႔ဆိုသည့္ အမည္ခံ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေနရသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပူတင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွာလည္း ယူကရိန္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တူေနသည္။ ဖုံးကြယ္ႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ျပည္ပတြင္ အခက္ႀကံဳေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကာ ရန္သူမ်ား အားနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ လြန္စြာဆြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မိမိလက္မ်ား သန္႔ရွင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ပူတင္က ေျပာၾကားေနျခင္းမွာ ယုတၱိမတန္ ျဖစ္ေနသည္။ အခက္ႀကံဳေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သူသည္ အခက္အခဲ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို စတင္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ကိုးကား- Foreign Policy

ခ်မ္းေျမ့FOLLOW US