News

POST TAGGED AS

ပုသိမ္

ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္

ပုသိမ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၀

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ င႐ုတ္ေကာင္းကမ္းေျခၿမိဳ႕ရွိ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းေဒသတြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုျပဳလႊာကို င႐ုတ္ေကာင္း အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခေဒသခံမ်ားက ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ 

င႐ုတ္ေကာင္း (အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ) ေဒသခံမ်ားႏွင့္ Another Development (AD) အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲထားေသာ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းေဒသ သုေတသန စာတမ္းေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ တင္ျပထားရာတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိပါက ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ကာ ၿပီးဆံုးပါက အဆိုပါေဒသတြင္း လိုအပ္သည့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“လမ္းေတြ မေကာင္းဘူးဆိုေပမယ့္ တရားဝင္ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ လမ္းကိစၥ၊ မီးပိုင္းဆိုင္ရာေတြ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးေပးခန္းေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ အခုလည္း ဧည့္သည္ေတြ လာေနပါတယ္။ စနစ္တက်ျဖစ္ဖို႔ပဲ လိုအပ္တာပါ။ ဒါကလည္း တရားဝင္ျဖစ္တာနဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား လူေနမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ရပ္႐ြာအဆင့္တြင္ တည္ေထာင္ထားရွိေသာ ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္တိုင္ လည္ပတ္စီမံေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း Another Development (AD) အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ယင္းေဒသသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ရန္လိုအပ္ၿပီး င႐ုတ္ေကာင္းကမ္းေျခမွာ မိုင္တစ္ရာခန္႔ ရွိေနသျဖင့္ င႐ုတ္ေကာင္း ရဲစခန္းတစ္ခုတည္းသာရွိေနရာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ရဲစခန္းရွိသည့္ေနရာ၌သာ ညအိပ္ရသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္း လူမႈဘဝ အေျခအေနကို ေလ့လာလိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအေနႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိရာ နည္းလမ္းရွာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ေဒသတြင္း သဘာဝ အေျခအေနေတြ မပ်က္စီးဘူး။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ လူမႈဘဝျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြ ျဖန္႔ျဖဴးဖလွယ္ႏိုင္မယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြသာ အက်ိဳးရွိႏိုင္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ိဳးမို႔လို႔ အျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္တယ္”ဟု င႐ုတ္ေကာင္းေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာ ဦးထြန္းထြန္းက အႀကံျပဳသည္။

ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖ စခန္းမ်ားရွိသည့္ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္၊ ေရႊေသာင္ယံ ကမ္းေျခၿမိဳ႕မ်ား ကဲ့သိုပင္ င႐ုတ္ေကာင္းကမ္းေျခ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းေဒသသည္လည္း ေဒသတြင္း မပ်က္စီးေသးသည့္ သဘာဝ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လွပထူးဆန္းေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ ကၽြန္းစုငယ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္မ်ား ႏွစ္စဥ္ တိုးလာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အပါအဝင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

R-12FOLLOW US