News

POST TAGGED AS

ပါတီ

ႏိုင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီလမ္းဆံုတြင္ မတင္မက်ျဖစ္ေနေသာ အီတလီ


ေရာမ၊ မတ္ ၃
 
အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္လႊား မဲဆြယ္မႈမ်ားကို လူထုစည္းေဝးပြဲမ်ားျဖင့္ အၿပီးသတ္လိုက္ၾကၿပီဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အီတလီတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္မ်ားအာဏာရရွိသြားႏိုင္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မတ္တီယိုရန္ဇီက သတိေပးလိုက္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အီတလီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မဲေပးၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အီတလီဥပေဒအရေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ မဲဆြယ္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေသာၾကာေန႔တြင္ မိန္႔ခြန္းမ်ားေခၽြကာ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဖေလာရင့္ လူထုစည္းေဝးပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မတ္တီယိုရန္ဇီက လက္ယာစြန္းပါတီမ်ားႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္းပါတီမ်ား ထႂကြလာျခင္းကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး “မတ္လ ၄ ရက္မွာ အစြန္းေရာက္ေတြ လက္ထဲကို အာဏာေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ က်ဳပ္ကေတာ့ အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ထက္ သူတို႔ကိုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဖို႔ ပိုၿပီး သေဘာက်ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

မတ္တီယိုရန္ဇီသည္ ၂၀၁၆ တြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ တစ္ေၾကာ့ျပန္လာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

Euromedia Research က ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ေသာ ေထာက္ခံမႈစစ္တမ္းအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီ၏ ေဖာ္ဇာအီတာလီယာပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ယာယိမ္းၫႊန္႔ေပါင္းပါတီအုပ္စုက ေထာက္ခံမဲ ၃၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ေဖာ္ဇာအီတာလီယာပါတီသည္ လက္ယာစြန္းေနာသမ္းလိခ္အပါအဝင္ အျခားသံုးပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားၿပီး တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ၆၀၀,၀၀၀ ကို ျပန္ပို႔ေရး၊ စီးပြားေရးတြန္းအားေပးရန္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးလ်က္ရွိသည္။

ေနာသမ္းလိခ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မတ္တီယိုဆယ္ဗီနီက ျပင္သစ္သမၼတမက္ ခ႐ြန္ကဲ့သို႔ပင္ စီးပြားေရးအရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ ၎ပါတီမွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးက မက္ဆာရာတာၿမိဳ႕တြင္ အာဖရိကန္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္သူေျခာက္ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားေသာ ပစ္ခတ္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲဆြယ္မႈေရခ်ိန္ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ယခင္လကလည္း မက္ဆာရာတာၿမိဳ႕တြင္ လက္ယာစြန္း နယူးဖို႔စ္ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားက ခ်ီတက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ဖက္ဆစ္ပံုစံအေလးျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားႏွင့္ အေခ်အတင္ျပႆနာျဖစ္ခဲ့သည္။

M5S ပါတီကမူ မည္သည့္ပါတီႏွင့္မွ လက္မတြဲပဲ တစ္ကိုယ္ေတာ္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေအာင္ပြဲခံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ မႏွစ္က ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်စနစ္ႏွင့္ မဲအမ်ားဆံုးသူအႏိုင္စနစ္ ႏွစ္ခုကိုေရာေမႊထားေသာပံုစံေၾကာင့္ တစ္ပါတီတည္းအစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္ေရးေမွ်ာ္မွန္းမႈ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ၎၏ပါတီသည္ ေအာင္ပြဲခံရန္ ေျခတစ္လွမ္းသာလိုေတာ့သည္ဟု M5S ေခါင္းေဆာင္ ဒီေမယိုက ေျပာၾကားသည္။ အီတလီတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏွစ္ပတ္အလိုထိသာ ေထာက္ခံမႈစစ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္။

ဥေရာပ၏ တတိယစီးပြားေရး အင္အားႀကီးအီတလီသည္ ဘရိတ္ဆစ္အလြန္ အီးယူတြင္ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားက ဥေရာပပိုမိုစုစည္းခိုင္မာေရးတြင္ အတားအဆီးျဖစ္လာႏိုင္သည္။

F-04FOLLOW US