News

POST TAGGED AS

ပါတီ

27-Jan-2018

အစိုးရ NLD
NLD အစုိးရရဲ႕ ၂ ႏွစ္သား ဥေပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ ဘယ္အထိ ခရီးေပါက္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ
၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕သက္တမ္းဟာ အခုလာမယ့္ ဇန္နဝါရီလကုန္ရင္ ၂ ႏွစ္တာကာလ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္တာကာလလို႔သာ ဆိုေပမယ့္လည္း သက္တမ္းငါးႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သူ႔တို႔သက္တမ္းဟာ အမွန္ဆိုရင္ တစ္ဝက္က်ိဳးေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုေတာ့ သူတို႔သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေနာင္သက္တမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္မယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဖို႔ ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကို စည္း႐ံုးေရးဆင္းတာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳစည္း႐ံုးေရးကာလ သတ္မွတ္ေပးတာနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ၾကရတာေတြဟာ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းမွာသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သာ ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ ဥပေဒျပဳေပးႏိုင္တာ၊ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို ထိန္းေက်ာင္းေပးတာ စတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ အမွန္တကယ္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ အခ်ိန္ရၾကတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ ဒီလိုေတြ ပါဝင္ျပ႒ာန္းထားၾကတာမို႔လည္း ဒီလိုျဖစ္ေနၾကရတဲ့ ပံုစံလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အျခားဥေရာပႏိုင္ငံေတြလိုမ်ိဳးဆိုရင္ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ဆိုတာ အဲ့ဒီကာလအတြင္းမွာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဘက္က ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြ စတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ရတဲ့ ၅ ႏွစ္ကို အျပည့္အဝ ျပည္သူကို အလုပ္အေႂကြးျပဳရသလို သက္တမ္းကုန္ၿပီဆို ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကားကာလအတြက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလိုမ်ိဳး တစ္ခု ၾကားထဲမွာ ခံထားေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအိမ္ေစာင့္အစိုးရကပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးတာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးတာနဲ႔ ၾကားကာလမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို ယူေပးတာေတြလုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဘက္က ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြ၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ေတြအတြင္းက ယခင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ေနာင္သက္တမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ကို အျပည့္အဝ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ လက္ရွိအလုပ္ေတြကထြက္ၿပီး လုပ္ၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စည္း႐ံုးေရးဆင္းတာ၊ သံုးတာေတြကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေတြနဲ႔သာ သြားလာသံုးစြဲၾကရေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ သူတို႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ဟာ သူတို႔သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ေနတာမို႔ သူတို႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ခင္ အႀကိဳစည္း႐ံုးေရးကာလေတြနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ ကာလေတြမွာဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးရာထူးေတြျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က လစာေတြကို ေပးထားရေလ့ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီကာလ ၂ လ ၃ လတာ ကာလအတြင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းခံရသလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဘက္မွာလည္း ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕အေပၚက တာဝန္ရွိသူ ဝန္ႀကီးဝန္ေလးေတြမရွိတာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဟာ လည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးသြားေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါဟာ ယခင္ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခါနီး ၄၊ ၅ လကာလမွာ အမွန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔သာ အစမွာ သူတို႔သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္လို႔သာ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အခ်ိန္ေလးသာ ရွိတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အခု သူတို႔ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ၂ ႏွစ္တာကာလ ခရီးတစ္ဝက္က်ိဳးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ဘာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ဖို႔က်န္ေနေသးလဲ၊ သူတို႔ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဆိုတာေတြကို အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ခ်ေရးၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၃) ရပ္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ သူတို႔တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ကစလို႔ အခုအခ်ိန္အထိ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေပါင္းဟာ ၅၀ ခု ရွိခဲ့တာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒ ၅၀ ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္တဲ့အခါ ဥပေဒအသစ္အေနနဲ႔ ၂၁ ခုခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဒီ ၂၀ ခုကို ထပ္မံဆန္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မျဖစ္မေနျပ႒ာန္းေပး၊ ျပင္ဆင္ေပးရမယ့္ စီမံကိန္း ဘတ္ဂ်က္အခြန္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒက ၇ ခုေလာက္ပါဝင္ၿပီး က်န္တဲ့ ၁၄ ခုကသာ ဥပေဒအသစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီဥပေဒအသစ္ ၁၁ ခုကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရခြန္ႏွင့္တာတမံခြန္ ဥပေဒ၊ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္နက္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒ၊ ေရနံလက္ယက္တြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တရားခံလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒ၊ ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တာတမံ ဥပေဒ၊ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္တာေတြကေတာ့ ယခင္ဥပေဒေတြကို ႐ုပ္သိမ္းတာက ၈ ခုနဲ႔ ျပင္ဆင္တာက ၂၁ ခုတို႔ပါဝင္ပါတယ္။ အမွန္ဆိုရင္ ဒါဟာ အလြန္နည္းေနေသးတဲ့ အေရအတြက္လို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ယခင္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေပါင္းဟာ ၂၃၂ ခုထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကာလ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာမွ ၅၀ ပဲရွိေနေသးတာမို႔ ဒါ့ေၾကာင့္သာ ဒါကိုႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး နည္းေနေသးတယ္လို႔ ေျပာရျခင္းပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း သူရဲ႕လက္က်န္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာေတာ့ ဥပေဒအေရအတြက္ကို ဘယ္ေလာက္ထိတိုးၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္၊ အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေတာ့မွာပါ။

အခုလက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္မွာ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံကို ေပးပို႔ထားတာက တစ္ခု၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနဆဲက ၄ ခု၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာက ၂၂ ခုနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာက ၁၅ ခု၊ စုစုေပါင္း ၄၂ ခု ရွိေနတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ထားတာကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ သိရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳႏိုင္တဲ့ပမာဏနဲ႔ သူတို႔ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြအေပၚကိုသာ ဆြဲထုတ္ၿပီး ပဏာမ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထုတ္ တင္ျပရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာေတြအထဲမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့တည္ဆဲ ဥပေဒေပါင္းဟာ ၄၀၀ နီးပါးရွိေနသလို ထိုအထဲမွာ ဒီေန႔ေခတ္အခါနဲ႔ မကိုက္ေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးတာ၊ အစိုးရက်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔အညီ လိုက္ပါေျပာင္းလဲၿပီး အသစ္ျပ႒ာန္းေပးၾကရမွာ၊ အခ်ိဳ႕ကို လံုးဝပယ္ဖ်က္ပစ္လိုက္ရမွာ စတဲ့ဥပေဒေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးတာ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ယခင္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတုန္းက ျပ႒ာန္းသြားခဲ့တဲ့ ဥပေဒေပါင္း ၂၃၂ ခု အထဲမွာ ဥပေဒအသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီဥပေဒအသစ္ေတြကေရာ လက္ရွိေျမျပင္မွာ ဘယ္ႏွခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေနၿပီလဲ၊ ဒီဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကေရာ ဘာျဖစ္မလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ ယေန႔ လက္ရွိ အေျခအေနေတြနဲ႔ကိုက္ၿပီး ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ မကိုက္ညီတာမို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔လိုေနသလဲ စတာေတြကိုလည္း ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ေတြကပဲ ဒီကေန႔မွာ အႏုလံုပဋိလံု ျပန္လည္စစ္ေဆး ျပဳျပင္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယေန႔လက္ရွိ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ဟာ သူတို႔ဝန္ႀကီးဌာနကလာတဲ့ အမိန္႔ေတြ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရသာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ နည္းဥပေဒေတြ ဆိုတာကေရာ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးလိုက္တဲ့ မူလဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေဘာင္ဝင္ရဲ႕လား၊ ဘယ္အမိန္႔ေတြကေတာ့ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေနၾကတာ၊ ဘယ္နည္းဥပေဒေတြကေတာ့ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာ ဆိုတာေတြကိုလည္း ဒီဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္ေတြကပဲ ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျပဳျပင္ေပးသြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဘာလို႔ေျပာရသလဲဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဥပေဒေတြဟာ အဓိကမ႑ိဳင္ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သလို အစိုးရဌာနေတြက ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ ကိစၥတိုင္း ကိစၥတိုင္းဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေလ့ ရွိၾကလို႔သာျဖစ္တဲ့အျပင္ ဥပေဒေတြ ေကာင္းရင္ေကာင္းသေလာက္ စည္းေႏွာင္အားေကာင္းၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ မွ်တရင္ မွ်တသေလာက္ တိုင္းရင္းသားေတြအကုန္လိုက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေနေလ့ရွိပါတယ္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ တိက်ရင္ တိက်သေလာက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ သူေတြဟာ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခဲ့တဲ့ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလြဲလို႔ ဘယ္သူမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕တာဝန္ေတြအထဲမွာ ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ဆက္ႏႊယ္ပါဝင္လာေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဓိကတာဝန္ (Main Focus) ကေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးေနတဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ တင္ေနတဲ့ အဆိုေတြဆိုတာက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေလ့ရွိတတ္တဲ့ သေဘာပဲျဖစ္တာမို႔ ဒီေနရာမွာေတာ့ ေမးခြန္းေတြ အဆိုေတြ ဘယ္ေလာက္ေမးခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ဘယ္ေလာက္တင္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ဘယ္ႏွခုကိုေတာ့ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့လို႔ ဘယ္လို ထိေရာက္ေနၿပီ ဆိုတာေတြေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးအခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေရးႀကီးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတာ၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုးႀကီးေတြကို ခမ္းခမ္းနားနား တည္ေဆာက္ေနတာ၊ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ အေျမာက္အျမားက်ခံၿပီး အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပေနတာေတြအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ၁၆ ရပ္မွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ခန္႔မွန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ကို လစာေတြ၊ ေန႔တြက္စရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္ေတြ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အကုန္အက် ခံေပးထားတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔ဆိုတာ ျငင္းမရႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔တာဝန္ယူတဲ့ သက္တမ္းအတြင္းမွာ အဓိကတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ၾကေစခ်င္ပါေၾကာင္း စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္ဗ်ား။

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US