News

POST TAGGED AS

ပညာေရး

19-May-2018 tagged as ပညာေရး
အခုေျပာေနတဲ့ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ နာမည္ကိုေတာ့ စည္းေစာင့္တဲ့အေနနဲ႔ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေက်ာင္းဟာ ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတယ္၊ လိုက္နာမႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ရတယ္။ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြက ငါေထာင္ထားတဲ့ေက်ာင္းဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆိုတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၈)အရ ခြင့္ျပဳမွ ဖြင့္ခြင့္ရတာ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ သိေစခ်င္တာ။
လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးက AI (Artificial Intelligence) ဘက္ကို ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္သူမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက AI ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ AI တီထြင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယြမ္ ၁ ထရီလီယံ (ေဒၚလာ ၁၄၇ ဒသမ ၈၀ ဘီလီယံ) သံုးစြဲခြင့္ေပးထားသည္။ ျပည္တြင္း AI ျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ AI နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။
19-May-2018 tagged as ပညာေရး ထုိင္း
ထုိင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အာနန္ပန္ယရာခၽြန္က ထိုင္းပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ ခံယူထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တာဝန္ယူထားလြန္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအေပၚ သူက ေထာက္ျပေဝဖန္ေန႐ံုမက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထားသည္မွာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ခိုင္းသလို သေဘာထားေနျခင္းအေပၚ အျပစ္တင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသြားထားျခင္းသည္ အေျပးၿပိဳင္ခိုင္းေနျခင္းမဟုတ္ဟု သူကဆိုသည္။
19-May-2018 tagged as ပညာေရး တ႐ုတ္
ကမၻာ့ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသည့္ AI (Artificial Intelligence) ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အရာရာကိုဖန္တီးသည့္ ဉာဏ္ရည္တုလမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လူသားအတိုင္း တုပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ပညာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိထားရန္လိုပါသည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကို ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
17-May-2018 tagged as ပညာေရး
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္၌ COE (Center of Excellent - စံျပတကၠသိုလ္ဟု ယူဆႏိုင္မည္) ဟု အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္တကၠသိုလ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈ ပညာေရးဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း စာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢထံမွ သိရွိရသည္။
16-May-2018 tagged as ပညာေရး
အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ယခုႏွစ္မွစ၍ ဝတ္စံုတစ္စံုစီ အခမဲ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
16-May-2018 tagged as ပညာေရး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရး သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါၿပီလားဆိုျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
15-May-2018 tagged as ပညာေရး
ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလွဴေငြ ေကာက္ခံသည့္အျပင္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ေငြေကာက္ခံသည္ဆိုကာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရမႈ မွန္ကန္မႈမရွိသျဖင့္ မူလရာထူးအတိုင္း ျပန္ခန္႔ထားေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္ထားေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္း ဦးၾကည္သင္းက ေျပာဆိုသည္။