News

POST TAGGED AS

ပင္လံုညီလာခံ

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ရာစုပင္လုံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး ပါ၀င္လာေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းမည့္ အေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း အဆိုရွင္ နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မိုင္း၀င္းထူးက ေျပာဆိုသည္
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို ၎ျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ အမတ္မ်ားက ၎တို႔ ျပည္သူတုိ႔က အာဏာ အပ္ႏွင္းထားမႈႏွင့္အတူ ၎တုိ႔ဆႏၵအတိုင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ျခင္းကပင္လွ်င္
အစိုးရအဖြဲ႔ ႐ုံးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်ဳိ႕၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
"ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းေတာင္ လူဝင္စားျပန္ျဖစ္ေလာက္ၿပီ။ က်ဳပ္အခုထိ ပ်ံေနရတုန္းပဲ" "တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ နိမ့္က်ေနေသာ လူမႈဘဝေတြကို ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျမင္ႏိုင္ပါေစ ၾကားႏိုင္ပါေစ"
02-Sep-2016 tagged as ပင္လံုညီလာခံ
"စိတ္မသိုးမသန္႔ျဖစ္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆိုၿပီး ျပန္သြားတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွာ တာဝန္ရွိလို႔ မျပန္ေသးခင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး လုပ္ေပးပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္က ထြက္သြားၿပီလို႔ ဝမ္းနည္းစြာ ၾကားရပါတယ္"
01-Sep-2016 tagged as ပင္လံုညီလာခံ
ယခု ညီလာခံ၏ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးျပစ္မ်ားကို ေထာက္ခ်င့္ကာ ထပ္မံ က်င္းပမည့္ ညီလာခံမ်ားအတြက္ ပိုေထာင့္ေစ့၊ ပိုစနစ္က်၊ ပိုေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္လိမ့္မည္
(၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ေလ႔လာသူကတ္ျပား အဆင့္သာ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းကို မေက်နပ္ရာမွ ညီလာခံ ထြက္သြားသည့္ UWSA ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦး
(၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံမွထြက္သြားသည့္ UWSA ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးႏွင့္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးအဖြဲ႕တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ ဂ်န္းရွင္းစင္တာရိွ YKKO ၌ ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၁ ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေန႔လယ္စာ စားရင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေၾကာင္း TheVoice သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္
"သူတို႔ကို ညီတူမွ်တူ သတ္မွတ္ေပးထားတာကို နားလည္မႈ လြဲတာပါ။ သူတို႔ယူလာတဲ့ စာတမ္းကိုလည္း ေန႔လည္ပိုင္း အစီစဥ္မွာ ဖတ္ၾကားခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းကို မဖတ္ေတာ့ဘဲ ဒီအတိုင္းတင္ခဲ့ၿပီး ျပန္သြားတာပါ"