News

POST TAGGED AS

ဓာတ္ေငြ႔

10-Mar-2018 tagged as သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔
ထိုသို႔ ႀကီးမားေသာအလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၏လံုၿခံဳမႈ (Safety) မွာ အေရးႀကီးလာသည္။ LNG မွာ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား တင္ပို႔သလိုပင္ ဂ႐ုမစိုက္ပါက အႏၲရာယ္အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဓာတ္ေငြ႔ရည္ ေလထုအတြင္းသို႔ လြတ္ထြက္မသြားေစရန္ အၿမဲဂ႐ုစိုက္ရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကုမၸဏီ CNPC တို႔ဘက္မွ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး တြက္ခ်ေပးေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အဝ မရရွိေသးေၾကာင္း ပိုက္လိုင္းေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္လႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ဧရာဝတီတိုင္းေတာင္ပိုင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ ပင္လယ္ျပင္မွ ေမာ္တင္စြန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ Total E & P Myanmar ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေနာင္႐ိုးဟိုတယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
07-Jan-2018 tagged as ဓာတ္ေငြ႔
ျပည္တြင္း ဓာတ္ေငြ႔ေဈးႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ထပ္တိုးတန္ဖိုးအခြန္မ်ား ေကာက္ယူလိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူေနမႈစရိတ္ တိုးျမင့္လာမႈ ကာမိေစရန္ လာမည့္ ႏွစ္ကာလအထိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္လလွ်င္ ရီယာယ္ ၁၀၀၀ ( ၂၆၇ ေဒၚလာ) ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ဟု ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားဘုရင္ ဆယ္မန္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း EU (ဥေရာပသမဂၢ) ႏိုင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
06-Nov-2017 tagged as သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔
ယခုဘ႑ာႏွစ္စမွ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ပိုင္းအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ဝ၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
07-Aug-2017 tagged as သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္မိုင္ ၉၀ ခန္႔အကြာ ရခိုင္ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ အမွတ္ A6 တြင္ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ်ကုဗေပ သန္း ၅၀ ခန္႔ထြက္ရွိမည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္ကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသားပိုင္ ေရနံကုမၸဏီက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။
26-Jul-2017 tagged as သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မဒဲကၽြန္းဆိပ္ကမ္းရွိ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြယ္တန္းထားေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းမွ သံုးလေက်ာ္အတြင္း ေရနံတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္း ပို႔လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP ထံမွ သိရသည္။
27-Jun-2017 tagged as ဓာတ္ေငြ႔
ရခိုင္ကမ္းလြန္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြအနက္မွ အတိုးႏွင့္ အရင္းေပါင္း ယူ႐ို ၁၀၃,၆၄၁,၅၅၀,၃၅ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။