News

POST TAGGED AS

ဒီမုိကေရစီ

“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အႏိုင္ရပါတီရယ္၊ အစိုးရတစ္ရပ္ရယ္ အတိုက္အခံပါတီရယ္ရွိ႐ံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဘာေတြ လိုအပ္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ အင္အားႀကီးၿပီးေတာ့ ၾသဇာရွိတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔လိုတယ္”
13-Sep-2018 tagged as ဒီမုိကေရစီ
ထို႔ေနာက္ တစ္ေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိခင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္၏ အသုဘဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကိုေတြ႔ရွိသျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ပံုႏွိပ္စာျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက အဆိုပါဖိတ္စာမွာ ၎၏ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က လာေရာက္ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ ပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါသည္။
... ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ကင္းကြာေနဆဲဟု ဆိုရပါမည္။ ႏိုင္ငံ၏ ယေန႔စီးပြားေရးသည္ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္အတူ အလယ္အလတ္ လူတန္းစားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား၊ က်ပ္တည္းလာသည့္ စားဝတ္ေနေရးမ်ားကို ဟန္ခ်က္ မထိန္းႏိုင္ေသးေခ်။
အထူးသျဖင့္ ၈၈ ေတြ လူမႈေရးလုပ္ငန္း သီးသန္႔ဆိုတဲ့ မူဝါဒကေန ထြက္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြင္းကို ဝင္လာေပးပါ။ NLD အေနနဲ႔လည္း ၈၈ ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာေတြကို ေရာက္ရွိလာေအာင္ စည္း႐ံုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါလို႔။
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားသူကို ဥပေဒအရ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ေပ်ာက္သြားမည္ဟု တရားေသဆိုရန္ ခက္ခဲေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေစရန္ အားေပးထားသကဲ့သို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္ မ်ားစြာေပးထားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈ မရွိျခင္းတို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစား အားထားမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ပါတီအင္အားတိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပါတီညီလာခံ ပထမေန႔တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သူ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Cobrapost ဆိုေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ မီဒီယာကုမၸဏီ အမ်ားအျပားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသား ေရးဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္စြာေရးသားပါက ကုမၸဏီမ်ားကို ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ေပးရန္ ျမႇဴဆြယ္သည္။ သူတို႔လိုအပ္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ ဘီေဂ်ပီအစိုးရႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို အက်ိဳးရွိေစမည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းသမားတို႔ လံုၿခံဳေရးသည္ ဆိတ္သုဥ္းေနၿပီလားျဖစ္သည္။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း၊ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ သတင္းသမားေတြ၊ စာေရးဆရာေတြႏွင့္ ေဖာ္ေကာင္ေတြ အသတ္ခံေနရမႈကို ဤအတိုင္း ၾကည့္ေနလွ်င္ အိႏၵိယ ဒီမိုကေရစီသည္ ျပက္ရယ္ျပဳစရာ ျဖစ္လာေပေတာ့မည္။ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖစ္သည္။
13-Mar-2018 tagged as ဒီမုိကေရစီ
စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို နံပါတ္တစ္ဦးစားေပးၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ကေနၿပီးေတာ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဆိုတဲ့ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္ၿပီး NLD ပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ မဲအမ်ားစုနဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့အခါမွာ အားလံုးဟာ အံ့အားတသင့္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ၾကရပါေတာ့တယ္။
12-Mar-2018 tagged as ဒီမုိကေရစီ
ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို စတင္ေဖာက္ခဲ့တဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ဘယ္ေရာက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ။ ဒီအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မွာ ဒီလူေတြအားလံုး ပါဝင္ခြင့္အျပည့္အဝ ရၾကပါရဲ႕လား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရသူေတြ ရွိေနဆဲလား၊ တကယ္လို႔ အားလံုးကို ပါဝင္ခြင့္ေပးပါ့မယ္လို႔ အစိုးရဘက္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီလူေတြ အစိုးရပါတီထဲ ဝင္ၾကမွာလား၊ မဟာမိတ္ပါတီ ေထာင္မွာလား၊ အတိုက္အခံပါတီ ေထာင္မွာလား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအျဖစ္ ဆက္လႈပ္ရွားၾကမွာလား၊ သာမန္ အရပ္သားေတြအျဖစ္ပဲ ေနၾကေတာ့မလား။