News

POST TAGGED AS

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား

ႏ်ဴပိုကာဝိုင္းမွာ “တစ္” ဖဲ ထုတ္ျပလိုက္တဲ့ ကင္ဂ်ံဳအန္း


ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၊ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ သူ႔ႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီဟု ႐ုတ္တရက္ေၾကညာလိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားဗံုးစမ္းလိုက္ျပန္ၿပီ၊ ဒံုးက်ည္လႊတ္လိုက္ျပန္ၿပီ” ဆိုေသာ စိတ္ဝင္စားစရာ၊ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာသတင္းမ်ား၏ အဆံုးသတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိေသာ္လည္း သမိုင္းေနာက္ခံကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထား၍ မရေသးသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက စမ္းသပ္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး ပြန္ဂ်ီရီႏ်ဴစမ္းသပ္စခန္းကို ပိတ္ရန္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သူ႔ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကို ကၽြမ္းက်င္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စမ္းသပ္ရန္မလိုေတာ့ဟု ခံစားမိ၍ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ႏ်ဴလက္နက္ပိုင္ႏိုင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အေစာပိုင္းေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ ဝါႂကြားမႈမဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္က အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈေျခာက္ႀကိမ္စီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္မစမ္းသပ္ၾကေတာ့ဘဲ ႏ်ဴလက္နက္ႏိုင္ငံမ်ား အသင္းဝင္အျဖစ္ ခပ္တည္တည္ေနႏိုင္သြားၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္လည္း ေျခာက္ႀကိမ္ေလာက္ စမ္းသပ္အၿပီးမွာ ႏ်ဴလက္နက္ဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေလ့လာရဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ထပ္စမ္းစရာလိုေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ၿမိဳ႕ဖ်က္ဗံုး ရၿပီ

ေပါက္ကြဲထိမွန္ႏိုင္ေသာ အက်ယ္အဝန္းအရေျပာလွ်င္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ပဥၥမႏွင့္ ဆ႒မေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ အေရးပါေသာ မွတ္ေက်ာက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာစမ္းသပ္မႈတြင္ တာတို၊ တာလတ္၊ တာေဝးမွသည္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္အထိ ဒံုးက်ည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ စံမီက်စ္လ်စ္ေသာ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး စမ္းသပ္မႈပါဝင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါလက္နက္မ်ား၏ ေပါက္ကြဲဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ဆံုးရက္ပိုင္းအတြင္း နာဂါဆာကီတြင္ အေမရိကန္ႀကဲခ်ခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွ်သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ေတာ့ လံုေလာက္သည့္ အ႐ြယ္အစားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေနာက္ဆံုးစမ္းသပ္မႈမွာ ပိုမိုအားေကာင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ ေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သ႐ုပ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုအေရးႀကီးသည့္ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎တို႔ေၾကညာသလို သာမိုႏ်ဴကလီးယားဗံုးတစ္လံုး ထုတ္ႏိုင္သည္အထိ အစြမ္းရွိ၊ မရွိကို ပညာရွင္မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအၾကား အျငင္းပြားေနၾကေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ ဗံုးမ်ိဳးထုတ္ႏိုင္ၿပီဆိုေသာအခ်က္ကိုေတာ့ တစ္ကမၻာလံုး လက္ခံထားၾကသည္။

မၾကာေသးမီက ကင္ဂ်ံဳအန္း၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္သည္ အင္အားျပမႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ အာဏာခိုင္ခိုင္မာမာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေနာက္ဆံမတင္းဘဲ ခရီးထြက္ႏိုင္ၿပီဆိုသည့္အခ်က္ကို သက္ေသျပျခင္းျဖစ္သလို ႏ်ဴကလီးယားမစမ္းသပ္ေတာ့ဟု ေျပာျခင္းသည္လည္း စမ္းစရာမလိုေတာ့ ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

ဗံုးထက္ ဒံုးက ျပႆနာ

ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ေတာ့ ကင္ဂ်ံဳအန္းက တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ (ICBM) မ်ား ထပ္မစမ္းေတာ့ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ ယင္းေ႐ႊ႕ကြက္ကေတာ့ အံ့ဩစရာပိုေကာင္းသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ကုန္းမႀကီးအထိ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ဒံုးက်ည္မ်ိဳး သံုးခါသာ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ယင္းစမ္းသပ္မႈတစ္ခုတြင္မွ် ႏ်ဴကလီးယားတိုက္ခိုက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဒံုးက်ည္သြားလမ္းအတိုင္း ဒံုးက်ည္တစ္စင္းကို ပစ္ျပျခင္းမ်ိဳးမပါဝင္ခဲ့။ ေျမာက္ကိုရီးယားသာ အမွန္တကယ္ အေမရိကန္ကုန္းမႀကီးကို ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္လိုပါက ေနာက္ထပ္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အျခားအစီအစဥ္မ်ား ရွိပံုရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူတို႔ထံတြင္ အေမရိကန္ကို သေဘာတရားအရ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ လိုအပ္သည့္အရာအားလံုး ကၽြမ္းက်င္သြားသည့္တိုင္ သူ႔ဒံုးက်ည္တပ္ဖြဲ႔အတြက္ ဒံုးလႊတ္စင္ (missile launcher) အနည္းငယ္သာရွိသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၌ အလြန္ဆံုးတိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္လႊတ္စင္ေျခာက္ခုထက္ မပို။

၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းတြင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက သူ၏ ႏ်ဴကလီးယားတပ္မဟာ ျပည့္စံုၿပီဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား ထပ္တိုးထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အမ်ားလက္ခံထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏ်ဴကလီးယား ထပ္မစမ္းရျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေတာ့လည္း တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ထပ္မစမ္းေတာ့ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းမွာမူ အံ့ဩစရာကိစၥျဖစ္လာသည္။

ႏ်ဴကလီးယားမစမ္းေတာ့ဆိုသည့္ကိစၥသည္ ပြန္ဂ်ီရီႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္စခန္းမွ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပ၍ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ စမ္းသပ္ဥမင္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ျပႏိုင္သည္။ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေတာ့ စခန္းရွိ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းသည္ဟုသာ ပါရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈ မလုပ္ေတာ့ဆိုသည့္ကိစၥက်ေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္ရလြယ္ကူသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားလက္ထဲမွာ ဒီဒံုးက်ည္ေတြ ရွိေနသမွ် အလြယ္တကူ စမ္းသပ္၍ရသည္။ ၁၉၉၉ တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးက်ည္မစမ္းေတာ့ပါဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၆ မွာ ျပန္လည္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စမ္းသပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသည့္ ေၾကညာခ်က္အျပင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ သူ၏ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအေၾကာင္းကိုပါ ေၾကညာသြားခဲ့သည္။ ျဗြန္ဂ်င္းလမ္းစဥ္ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္းမွာ ပိုမိုသာယာဝေျပာေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏ်ဴကလီးယားအင္အားစုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟု အက်ဥ္း႐ံုးေျပာႏိုင္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ အားေကာင္းေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္သြားေတာ့မည္ဟုလည္း ကင္ဂ်ံဳအန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ ႏ်ဴစမ္းသပ္မႈရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့၊ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေတာ့မည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဆုလာဘ္

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ေတြ႔မွသာ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္းဆိုေသာ ဖဲခ်ပ္ကို ခ်မျပဘဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ႀကိဳၿပီး ခ်ျပခဲ့ပါသနည္း။ အေျဖက ရွင္းပါသည္။ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရသည္ဆိုျခင္းကိုက ဆုလာဘ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ သူ႔အဘိုး၊ သူ႔အေဖ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သံတမန္ေရး ႐ိႈးပြဲႀကီးတစ္ခုကို သူ က်င္းပခြင့္ရခဲ့ျခင္းကသည္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္စခန္းႀကီးကို ၿဖိဳဖ်က္ျပရဦး၊ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔လိုက္ရေစဦးေတာ့၊ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ၿပီး ႏ်ဴလက္နက္ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္အျပဳခံရလွ်င္ ထိုက္တန္ေသာ ရင္းႏွီးမႈဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၂ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္ကို ေသခ်ာဖတ္လွ်င္ ႏ်ဴဖ်က္သိမ္းေရးဆိုေသာ စာသားတစ္လံုးတစ္ပါဒမွ မပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

အရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္သည္ သူ႔အစိုးရ ရွင္က်န္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆႏၵလံုးဝမရွိဘဲ ႏွစ္ဦးမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာခဲ့သလို တာဝန္ယူတတ္ေသာ ႏ်ဴလက္နက္ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ကမၻာက ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏ်ဴလက္နက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသာတၾကည္ လက္ခံေပးပါမည္လား။ ဒီေမးခြန္းကေတာ့ အေနာက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျဖဆိုရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ 

ကင္ဂ်ံဳအန္းဘက္ကေတာ့ တစ္ဖဲကိုခ်ခင္းျပလိုက္သည္။ ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အဓိကထားကစားၾကေသာ ႏ်ဴကလီးယားပိုကာဝိုင္းသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ပြဲေကာင္းလာၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။

F-03

Ref : BBC, Why has Kim Jung-Un Halt North Korea tests now?FOLLOW US