News

POST TAGGED AS

တိုင္းရင္းသား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရေတာ့မည္။ ထိုေန႔တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ထားရစ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္းအစမ်ားကို ပင္လုံဆုိသည့္ အမည္နာမေအာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မည္သို႔မည္ပုံ စုစည္းမည္နည္း။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စခဲ့ေသာ ပင္လုံတေစၦ၏ ေျခာက္လွန္႔သံမ်ား ျပန္စလာသည္။ ခြဲေရး တြဲေရးႏွင့္ အၿပဳိင္အဆိုင္ ေတာင္းဆိုၾကမည့္  ျပည္နယ္သစ္မ်ားက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမပုံကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ တာစူေနသည္။

၂၀ ရာစုပင္လုံက ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ္လည္း မဆုံးႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖြားဖက္ေတာ္အျဖစ္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံက ထိုဖြားဖက္ေတာ္ကို အလဲထိုးမည့္ အစီအမံျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္၏ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလ လြန္ေျမာက္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားတို႔ မခ်ဳိေသး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတး မဆိုႏိုင္ေသး။

ျမန္မာျပည္ေျမပုံ၏ တစ္ေနရာရာတြင္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး က်ဆုံးျခင္း၊ရြာသားအခ်ဳိ႕ အဓမၼသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထိခိုက္က်ဆုံးျခင္းတို႔မွာ မထူးဆန္းေသာ သတင္းစကားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမင္ရမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံက အစိုးရအဆက္ဆက္ ပုံေဖာ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတးသြားႏွင့္ မည္မွ်ကြာျခားမည္နည္း။  ရွမ္း႐ိုးမမွသည္ ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ားအထိ ေသနတ္သံမ်ား တိတ္ဆိတ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စြမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာ။

၂၁ ရာစုပင္လုံ အစ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခုံပုဂၢဳိလ္ဟူေသာ ရာထူးတာ၀န္အသစ္ကို ဖန္တီးရယူၿပီး မၾကာမီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္တိုက္ေၾကညာခဲ့ကာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံဟူေသာ စကားရပ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကစခဲ့ေသာ "ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ"ဟူသည့္ အမည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မႏွစ္ၿမဳိ႕ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ အမည္သစ္ေပးရန္လည္း နည္းလမ္းရွာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဟူသည့္ အမည္မွာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား  လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။

အကယ္၍ ညီလာခံ၏အမည္ကို ေျပာင္းလိုလွ်င္ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီးတစ္ဖန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔၍  အတည္ျပဳခ်က္ ထပ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟူေသာ အမည္ကို ေျပာင္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ေလွ်ာ့လိုက္ၿပီး ၂၁ရာစု ပင္လုံ စကားရပ္ကို ညီလာခံ၏ ဆက္တြဲ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ၏ ဇာတ္ေၾကာင္းက ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ညီလာခံက်င္းပရန္ ရက္ပိုင္းအလို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေထာက္ခံပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထင္ရွားသည့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကမူ ပင္လုံ အမည္နာမကို အသုံးျပဳမႈအေပၚ ေဝဖန္ခဲ့ၾကေသးသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဒူဝါကရိန္ေနာ္၏ေျမး ေဒၚကရိန္နန္ဘူက ပင္လုံအမည္ အသုံးျပဳျခင္းကို နားမလည္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
"ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္တာ ေနျပည္ေတာ္လို႔ သုံးရင္ရတာပဲ"ဟု သူကဆိုသည္။ ပင္လုံကို တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပူးေပါင္းေရးအဓိပၸာယ္ဟု ေကာက္ယူေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုထားသည္။ 

သုံးပြင့္ျပႆနာ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  လုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္ဟု ေျပာဆိုခံရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခု ရွိသည္။ယင္းမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လာရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔၊တအာင္းပေလာင္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ သုံးဖြဲ႕တို႔ကို အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါခြင့္ျပဳရန္ တပ္မေတာ္က ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားအျပားက စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးရန္  ျငင္းခဲ့ၾကသည္။

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်န္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါလာေရး ညႇိႏိႈင္းရာတြင္လည္း ထိုသုံးဖြဲ႕ျပႆနာကို မရွင္းႏိုင္ေသးပါ။ တပ္မေတာ္က ထိုသုံးဖြဲ႕ကို လက္နက္စြန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ကိုးကန္႔၊ တအာင္းပေလာင္ႏွင့္ AA တို႔က မျဖစ္ႏိုင္ဟု တုန္႔ျပန္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေျခအေနအထိ ညႇိႏိႈင္းခ်က္မွာ လက္နက္စြန္႔ရန္မလို၊ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလိုသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု ထိုသုံးဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္က ေတာင္းဆိုသည္။ ယင္းမွာ တပ္မေတာ္၏ အလိုက္ေလ်ာႏိုင္ဆုံး အေနအထားလည္း ျဖစ္ပုံရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစကားရပ္သည္လည္း အဆင္မေျပပါ။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႔ရန္ ေျပာဆိုမႈမွာ လက္ရွိမိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာခိုင္းသည္ႏွင့္ မျခားနားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါ သုံးဖြဲ႕က ေျပာဆိုထားသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကမူ ထပ္ညႇိမည္ 'ဤခရီး နီးလာၿပီ' ဟု ေလသံပစ္ထားသည္။ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား  အသိုင္းအဝုိင္း၏ အဆိုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးက ျပန္လာလွ်င္ ထိုကိစၥမ်ား အဆင္ေျပသြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို  အေျချပဳ၍ အဓိက လႈပ္ရွားေနေသာ ထိုသုံးဖြဲ႕ကို အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါလာရန္ တ႐ုတ္တို႔က တြန္းအားေပးႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ သုံးဖြဲ႕က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ပူးတြဲထုတ္ျပန္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါဝင္လာေရး အစိုးရ၏ မူသေဘာထားကို ႀကဳိဆိုေၾကာင္း၊ သုံးဖြဲ႕လုံးကလည္း ၂၁ရာစုပင္လုံကို တက္ေရာက္ရန္  အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။  လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို အၿပီးအျပတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလိုေၾကာင္း ဆႏၵရွိပါသည္ဟု ေၾကညာေပးရန္ တပ္မေတာ္က ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တစ္ခြန္းမွ် ဟမထား။ အျခားသုံးပြင့္ ျပႆနာႏွစ္ခုလည္း က်န္ေနေသးသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရ၊  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအစု အဖြဲ႕သုံးခုသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေရး အဆိုႏွင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ျပင္ပတြင္ ခပ္ခြာခြာ ေနေလ့ရွိေသာ ဝ၊ မိုင္းလားႏွင့္ နာဂ လက္နက္ကိုင္သုံးဖြဲ႕ကိစၥျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ မဟုတ္သူ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားဟူ၍ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕  အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ ညီလာခံကို  ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕သာထားရန္ မိုင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို စုေပါင္းကာ အစိုးရဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ ထား၍ ညီလာခံတြင္ ပါရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္ တားျမစ္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္မခံပါ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ တန္းတူရွိရမည္ဟု တပ္မေတာ္က မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားၿပီး အကယ္၍ သုံးပြင့္ဆိုင္သာ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္စားျပဳ အေရအတြက္ ျပႆနာကို အေျဖရွာရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ေနေသာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ ကန္႔သတ္မည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ကန္႔ကြက္ထားသည္။ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္အခန္းက႑ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရန္ပင္ ထပ္ေဆာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။
သုံးပြင့္ဆိုင္အစီအစဥ္မွာ အေျဖမထြက္ေသး။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္ နာဂအဖြဲ႕တို႔၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္ အစီအစဥ္မွာလည္း အျငင္းပြားဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕လုံးက အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ထားသည္။ 

ယခုအခါ ဝႏွင့္ မိုင္းလားတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါလာရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚထားရာ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ေလာ၊ မထိုးဘဲ ပါခြင့္ျပဳမည္ေလာ မသဲကြဲေသး။ အထက္ပါ ေမးခြန္းအတြက္ သမၼတ႐ုံးကလည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။ အကယ္၍ ဝႏွင့္ မိုင္းလားကို အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထိုးဘဲ ညီလာခံတြင္ အျပည့္အဝ ကိုယ္စားျပဳ ပါခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ က်န္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရက လက္မွတ္ထိုးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမွာ မတရားဟု ဆိုဖြယ္ရာ ရွိသည္။

အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထိုးထားသူ  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံး ညီလာခံတြင္ တန္းတူ ပါဝင္လာရန္ ခြင့္ျပဳသည္ဆိုလွ်င္လည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အရ က်င္းပသည့္  ညီလာခံကို ျပက္ရယ္ျပဳရာ ေရာက္ႏိုင္သလို  အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေက်နပ္လက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ တပ္မေတာ္ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အတိုင္း ဆက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

နာဂတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ မရွိဟု ဆိုထားၿပီး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကိုလည္း စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း  ေျပာဆိုထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဘက္ နာဂအဖြဲ႕မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ္လည္း အိႏၵိယစစ္ဘက္ႏွင့္ ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သျဖင့္ နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေရးယူေပးရန္ အိႏၵိယက ျမန္မာအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဝ၊ မိုင္းလားႏွင့္ နာဂျပႆနာကို  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေျဖရွာရေပဦးမည္။

တကယ့္ညီလာခံ 
၂၁ ရာစုပင္လုံကို ၾသဂုတ္လထက္  ေနာက္မက်ဘဲ က်င္းပမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့စဥ္က အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသူ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားက ေအာက္ပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္စကား ဆိုထားသည္။ "ညီလာခံက်င္းပမယ့္ရက္ကို ပူးတြဲေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္ရမယ္" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏  အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ညီလာခံရက္ကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၊  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီက  ညႇိႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ယင္းေကာ္မတီသည္လည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစုပင္လုံ က်င္းပမည့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတ္မွတ္ ေျပာဆိုသည့္အတိုင္း ညီလာခံက်င္းပရန္  ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း အသိမေပးဘဲ ညီလာခံရက္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္မႈကို စိတ္မေကာင္းဟု အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသူ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူျဖစ္ခ်င္တာ လုပ္ေပးရတာပါ" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ညီလာခံအစီအစဥ္အေပၚ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေဝက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  သူက အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ပါတီမ်ား ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူ ျဖစ္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဝက္ခန္႔အခ်ိန္  ဇန္နဝါရီလတြင္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတာဝန္ ယူဆဲအခ်ိန္ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သေဘာသာျဖစ္ၿပီး တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္မွ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကေတာ့ ေနာက္အစိုးရကမွ ဆက္ၿပီးလုပ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ငါးရက္ထဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၿပီးႏိုင္မလဲ" ဟု ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟူေသာ ေရဒီယို အသံလႊင့္ အစီအစဥ္တြင္  ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထက္ပါ ေျပာဆိုမႈကို ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာ အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသးသည္။ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံမွာ တကယ့္ညီလာခံမဟုတ္ဟု ေျပာဆို မႈကို လက္မခံဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။ 
ယခု ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံသည္ တကယ့္ညီလာခံေလာ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ ယခင္ ရွစ္ဖြဲ႕မွအပ အဖြဲ႕ထပ္တိုး လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးေသာ

အေျခအေနတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံမွာ တကယ့္ ညီလာခံဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ရယူႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ယခုက်င္းပမည့္ ညီလာခံမွာ ဟန္ျပသာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေျခာက္လခန္႔တြင္မွ အမွန္တကယ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္မည္ဟု ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္းက ဆိုသည္။ "အခုက စာတမ္းဖတ္႐ုံေလာက္ပဲ"ဟု သူကဆိုသည္။

ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကိုလည္း ယခင္က ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ရာက ယခုအခါ ညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားဟု ေျပာင္းလဲ သုံးႏႈန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီက ဆိုသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ငါးရက္ၾကာ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ ညီလာခံမွာ က်င္းပခ်ိန္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ လိုေတာ့သည္အထိ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး။ ညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္ပင္ ေရေရရာရာ မရွိေသးဟု ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီထံမွ  သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကိုမူ အနည္းဆုံး ေျခာက္လေစာင့္ရေပဦးမည္။ ေျခာက္လမတိုင္မီ ေျဖရွင္းရမည့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုစာၦမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစာင့္ႀကဳိေနသည္။ 

FOLLOW US