News

POST TAGGED AS

တိုင္းရင္းသား

အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈအေပၚ အျမင္မ်ား
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔၌ လား႐ိႈးၿမဳိ႕ အမွတ္ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူက KIA၊ MNDAA၊ TNLA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဆို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၁၁၅ ဦးအနက္  ေထာက္ခံမဲ ၆၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၄၅ မဲ၊ ၾကားေန ခုနစ္မဲျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မတူညီသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

“စစ္ကို မစဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသြားတာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္တယ္”
စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ (UPDJC ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ- အတြင္းေရးမွဴး)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စကားလုံးေတြက ပိုၿပီး အဆင္ေျပတယ္။ အခုလို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေခၚလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္လဲေပါ့။ ဘယ္ဘက္ကပဲ တိုက္ပြဲကို စသည္ျဖစ္ေစ စစ္နဲ႔စတဲ့အတြက္ မေကာင္းဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စစ္တိုက္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေနတာ အေျဖမရဘူးဆိုတာ အားလုံးသိၾကၿပီး ျဖစ္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္သင့္တာက ႏွစ္ဖက္လုံး အစိုးရဘက္က ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ဘက္က ျဖစ္ေစ စစ္ကိုမစဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားတာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။  

“ျမန္မာတပ္မေတာ္က သူ႔မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိတာေတြကို အျပည့္အဝသုံးၿပီး လုပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”
ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္ (ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လုပ္စရာရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္မယ္။ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ မေရာက္မခ်င္း အဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အခု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတဲ့အဆိုက ျမန္မာတပ္မေတာ္က  သူတို႔လုပ္စရာ ရွိတာ လုပ္ေဆာင္သြားတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က သူ႔မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိတာေတြကို အျပည့္အဝသုံးၿပီး လုပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ ဘယ္ေလာက္ထိ ဦးတည္ႏိုင္မွာလဲ၊ ေသြဖည္ႏိုင္လား ဆိုတာေတြက ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္။ အခုလို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘယ္ေလာက္ထိ ထိုးစစ္ေတြ ဆင္သြားမွာလဲ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူထုကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အၿမဲတမ္း ရွင္းျပပါတယ္။ လူထုေတြကလည္း နားလည္ပါတယ္။ ကိုယ့္လူထုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေတြ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူထုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ မလုပ္ဘူး။ လူထုေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ KIA ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ TNLA ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရခိုင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝနဲ႔ရွိလို႔ အခုလို ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ ေၾကညာတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူထုကို ခ်ျပရွင္းလင္းဖို႔ ရွိတာေတြ ရွင္းလင္းမယ္။ လူထုေတြ ေဝဝါးသြားျခင္း မရွိေအာင္၊ စိတ္မပူေအာင္ ရွင္းျပရမည့္ အလုပ္တစ္ခု ပိုလာတာေပါ့။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆိုရင္ ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္”
ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (KNU ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး-ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ)

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့အခါ တစ္စုံတစ္ခုထိေတာ့ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတြ႔အႀကံဳအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ လက္မွတ္မထိုးခင္ အခ်ိန္ထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မတရားအသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု အေနနဲ႔ ရွိခဲ့တယ္။ ABSDF (ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး) အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႔ေတြလည္း သတ္မွတ္ျခင္း ခံရတယ္။ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းက ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း မရွိႏိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္တယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတြ႔အႀကံဳအရ ဆက္လက္ေတြ႔ဆုံၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အထိ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆိုရင္ ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။

“အခုျဖစ္စဥ္က ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ တစ္ခုပါ”
ဦးခိုင္ညီညီေဇာ္ (NLD ပါတီဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အထေျမာက္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို ေက်ာ္လို႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္ ထူးထူးျခားျခားေတာ့ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုေတာ့ အနည္းငယ္  ေႏွာင့္ေႏွးတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္။

အခုျဖစ္စဥ္က ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ တစ္ခုပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကို ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခု ျဖစ္ေတာ့ ဘာကိုမွ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျမင္ကြဲလြဲမႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ မွတ္တမ္းတင္သင့္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ အခုက မဲခြဲဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အတည္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုတင္သြင္းသူေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ တင္သြင္းလိုက္တာ  သူတို႔ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိႏိုင္ဘူး။ ကစားကြက္တစ္ခုကို ပုံေဖာ္ခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလို အဆိုတင္သြင္းလာတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑က အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးမွ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာတယ္ဆိုရင္ မည္သည့္အဖြဲ႔ကိုမဆို ဦးေဆာင္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒက အခြင့္အာဏာ ေပးထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုေဝါဟာရက အပိုစကားလုံးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ေက်ာ္စိုးဦးFOLLOW US