News

POST TAGGED AS

တိုင္းရင္းသား

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပး ခန္႔ထားမည္
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၉

အစိုးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း အသစ္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဒသ အသီးသီးရွိ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကို ဦးစားေပး ခန္႔ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ 

အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္း မရွိဘဲ ခြဲျခားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၉ မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံ၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္က ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ ေျဖဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း သဘာဝအရပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို နားလည္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုကို ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။ 

“လုပ္ငန္းသေဘာအရကို တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းအစဥ္အလာေတြကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့သူကုိ ပိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုိလားတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ရခုိင္ေဒသခံ လူမ်ဳိးကို အထူး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကို အသစ္ ဖြဲဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ံုးအျပင္ တုိင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးစီးဌာနဟူသည့္ ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ ဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံံုးမ်ားကို လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အရာထမ္း ၃၇၀ ဦး၊အမႈထမ္း ၇၆၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁၃၁ ဦး ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ရခုိင္ေဒသခံ လူမ်ဳိးကို အထူး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ေဒသ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မရရွိမွ၊ သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း၊ ျပည့္ဝတဲ့သူ မရရွိတဲ့အခါမွ ရန္ကုန္တုိင္းတုိ႔လုိ ဧရာဝတီတုိင္းတို႔လုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခန္႔အပ္မယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္ကို ေခၽြတာသည့္အေနႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္မ်ားကိုလည္း ေခၚယူ ခန္႔ထားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။ FOLLOW US